Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 3.2.2019


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUKSESTA,


joka pidettiin maaliskuun 21 päivänä 1963 alkaen klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa. Läsnä oli 13 edustajaa 8 perusjärjestöstä, sekä SAJ:n edustajana Lauri Rajamäki. Puhetta johti KAP:n puheenjohtaja Oiva Eloranta ja pöytäkirjan laati KAP:n sihteeri Valio Koskinen.

Kokouksen avasi KAP:n puheenjohtaja Oiva Eloranta joka käsitteli ammattiyhdistysliikkeen tämänhetkistä tilannetta ja loi katsauksen edellisen vuoden toimintaan, sekä totesi ne runsaat lakot jotka ovat olleet ja jotka on tällä kertaa. Luopuessaan nyt puheenjohtajan tehtävistä haluan kiittää kaikkia ja jotka ovat olleet rakentamassa tätä paikallisjärjestöä. En luovu henkilökohtaisista syistä vaan luulisin arvostelun vähentyvän, kun luovun puheenjohtajan tehtävistä ja lähinnä paikallisjärjestön toiminnan vuoksi. Toivon hyvää menestystä KAP:lle. Todettiin edustajavaltuudet ja kokous koolle kutsutuksi sääntöjen ja kokous-päätösten mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. 

Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista.

Kokouksen toimijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi Valio Koskinen

 2. pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Katajamäki ja Aarne Mielikäinen

 3. ääntenlaskijoiksi Raimo Katajamäki, Aarne Mielikäinen ja Arvi Hytti.

Sihteeri esitti vuoden 1962 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Rahastonhoitaja esitti vuoden 1962 tilikertomuksen, joka hyväksyttiin. Kuultiin tilintarkastajain lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

KAP:n puheenjohtajaksi vuodelle 1963 valittiin yksimielisesti Sulo Lehtinen.

Hallituksen päätöksen mukaisesti valittiin uusi hallitus kokonaan 6 vakinaista ja 6 varajäsentä. Ehdotettiin seuraavat: Oiva Elo, Valio Koskinen, Taito Uusiheimala, Lauri Kaje, Erkki Vainikka, Rauni Nordsten, Kauko Permanto, Oiva Eloranta, Matti Salmela, Arvi Hytti, Osmo Permanto ja Linda Taskinen.

Äänestyksen jälkeen muodostui uusi hallitus seuraavasti:

vakinaiset: Valio Koskinen 12, Oiva Eloranta 12, Lauri Kaje 12, Oiva Elo 8, Arvi Hytti 8 ja Taito Uusiheimola 8, varajäseneksi: Erkki Vainikka 6, Kauko Permanto 4, Matti Salmela 4, Rauni Nordsten 3, Linda Taskinen 1 ja Osmo Permanto 0. Tilintarkastajiksi valittiin Urho Askola ja Sirkka Volanen ja varalle Alpo Heinonen ja Antti Lämsä. Hyväksyttiin SAJ:n alaisen paikallisjärjestön säännöt. Kuultiin ammattiyhdistysliikkeen tämänhetkiset suunnitelmat. Katsauksen esitti Lauri Rajamäki.

V. Vana esitti, että olisi järjestettävä kursseja osastojen toimihenkilöille, päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi hallituksessa. Kokouksen loppusanat esitti Oiva Eloranta toivottaen menestystä KAP:lle. Kokous päättyi klo 20.00.


KOUVOLAN  JA YMPÄRISTÖN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUS

pidettiin 31 päivänä maaliskuuta 1963 alk. kello 14.00 Kymen kartanon. Puheenjohtajana toimi järjestön pj. Sulo Pesu. Kokouksessa oli läsnä 21 edustajaa. SAK:ta edusti piirimies Kauno Liukkonen. Päivän Sanomia edusti Pauli Rantanen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen SAK:n edustajan ja saapuneet edustajiston jäsenet tervetulleiksi tehden samalla katsauksen. Seurasi nimenhuuto jossa todettiin seuraavat läsnä olevat eri osastoista. Lisäksi S. Rak.t osasto 162 valtakirjalle Tauno Riikonen ja Anja Väisänen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja luki kokouksen työjärjestyksen, joka hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Väisänen ja Vilho Valtonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Mikkonen luki tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon, jonka perusteella työvaliokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi ehdotettu ja kannatettu entistä puheenjohtajaa Sulo Pesua, joka tuli valituksi. Erovuoroisten työvaliokunnan jäsenet ovat Onni Mäkelä, U. Puustelli, U. Mikkonen, L. Virolainen valittiin edelleen. Varajäsen Taimion tilalle Muurarien os. Kalen Väisänen. Rak.t.a. Tauno Tuovinen os. 6:n puolesta ehdotti Arvo Sollaa. Os. 32 Vilho Valtonen Auto- ja Kuljetustyöväen osaston Vilppu Pullista. Os. 72 Aarre Toivainen Maalarien osasto Erkki Valkinen.

Tilintarkastajiksi valittiin entiset L. Malvikko ja P. Rantanen, varatilintarkastajiksi entiset L. Parkkonen ja S. Aroniitty.

Seurasi SAK:n edustajan Kauno Liukkosen tilannekatsaus, jossa katsottiin ettei entisenkaltaista runkosopimusta saatu aikaan, vaan eri tulot ryhtyivät ajamaan omia sopimuksiaan. Myöskin työtaisteluja on käyty sekä neuvottelutietä myös käytetty. Tulokset ovat suurin piirtein samat. Keskustelussa painostettiin ettei hintojen korotuksia saisi tehdä eikä liikevaihtoveroesitystä saisi hyväksyä. Puheenjohtaja Pesu luki laatimansa julkilausuman kokoukselle. Julkilausuman johdosta keskusteltiin ja esiteltiin ettei julkilausumassa mainittaisi paikkakuntakalleusluokittelua vaan pidettäisi ne eri asiana ja lähetettäisiin kaupunginhallitukselle paheksumakirje. Ja velvoitettiin kaupunginhallitus kääntymään paikkakunnan suurimman työntekijöitä edustavan järjestön puoleen tämäntapaisissa asioissa. Kirjelmän hoitaminen jätettiin työvaliokunnan tehtäväksi.

Kokous päättyi kello 15.25.


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESTA,

joka pidettiin marraskuun 7 päivänä 1963 alkaen klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa. Läsnä oli 13 edustajaa 8 perusjärjestöstä, sekä SAJ:n edustajana sihteeri Aarre Manninen. Puhetta johti Veikko Tuomala ja pöytäkirjan laati KAP:n sihteeri Valio Koskinen.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veikko Tuomala, joka avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi osastojen edustajat ja SAJ:n edustajan. Todettiin edustajavaltuudet ja kokous koolle kutsutuksi sääntöjen ja kokous-päätösten mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. 

Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista. 

Kokouksen virkailijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi: KAP:n sihteeri Valio Koskinen

 2. pöytäkirjan tarkastajiksi: Olavi Laakkonen ja Pauli Toijonen

varatarkastajiksi: Mauno Hyypiä ja Toimi Väätäinen

 1. ääntenlaskijoiksi: Olavi Laakkonen ja Pauli Toijonen.

Päätettiin korottaa jäsenmaksua hallituksen esittämän mukaan 4 penniä jäseneltä vuodessa. 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 1964 hallituksen esityksen mukaan. 

KAP:n puheenjohtajaksi vuodelle 1964 valittiin yksimielisesti edelleen Sulo Lehtinen.

KAP:n hallitukseen valittiin vuosille 1964-65 yksimielisesti seuraavat vakinaiset jäsenet: Valio Koskinen, Oiva Elo ja Raimo Huusari ja varajäseniksi Matti Eloranta, Osmo Permanto ja Leo Ruusvall. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen yksimielisesti vakinaisiksi: Urho Askola ja Sirkka Volanen ja varajäseniksi Alpo Heinonen ja Antti Lämsä.

SAJ:n edustaja sihteeri Aarre Manninen selosti palkka- ja järjestöpoliittista tilannetta, mm. seuraavista.

 • SAJ:n jäsenmääränkehityksestä sekä sen tulevasta kehityksestä.

 • Tuotantokomitea vaalit.

 • Paikallisjärjestön opintokerho työstä.

 • Sekä tulevat työehtosopimusneuvottelut.

 • Ryhmähenkivakuutukset, työajanlyhentäminen asteittain, palkkojen indeksisidonnaisuus.

Alustuksesta käytettiin muutamia puheenvuoroja lähinnä työehtosopimuksen ja palkkojen osalta. Kokouksen loppusanat esitti kokouksen puheenjohtaja kiittäen asiallisesta asioiden käsittelystä. Kokous päättyi klo 19.50.


Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n alaiset ammattiosastot 1963

Kouvolan seudun muurarit ry.

Puheenjohtaja: Leo Kuoppala

Sihteeri: Unto Salmenvirta

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Sulo Huttunen 

Sihteeri: Raimo Katajamäki

Kouvolan Liha-alantyöntekijät ry.

Puheenjohtaja: Valtter Vana, Kotiahontie 10, Kouvola

Sihteeri: Aili Myyrä, Kaukolankatu 6, Kouvola

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry.

Puheenjohtaja: Veikko Nykänen

Sihteeri: Taito Uusiheimala

Kouvolan Puutyöväen Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Arvi Hytti

Sihteeri: Ahti Näränen

Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

Puheenjohtaja: Matti Salmela

Kouvolan Kutomo ja Neuletyöväen ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Sirkka Kettunen

Sihteeri: Pirkko-Leena Eloranta

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Reino Valtonen

Sihteeri: Olavi Sarilampi

Kouvolan Rakennusalan Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Leo Rosvall

Sihteeri: Olavi Loikala


© Raimo Heikkilä 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com