Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Päivitetty 4.2.2019

  1. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 12 p:nä tammikuuta 1951. Klo 19.30

  2. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 12 p:na tammikuuta 1951 klo 21.00

  3. Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 19.00

  4. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 21.15

  5. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 13 p:nä huhtikuuta 1951 klo 19.30

  6. Pöytäkirja tehty osaston SAK:n edustajakokous ehdokkaiden ja valtuusto ehdokkaiden äänestystilaisuudessa 13 p:nä huhtik. 1951 klo 19.30

  7. Pöytäkirja tehty neuvottelutilaisuudessa rantapalstan ostamiseksi 7 p:nä toukokuuta 1951

  8. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 11 p:nä toukokuuta 1951 klo 16.00

  9. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 22 p:nä lokakuuta 1951

  10. Toimintakertomus vuodelta 1951


 
Osaston jäsenkokouksessa 12 p:nä tammikuuta 1951. Klo 19.30

Kouvolan posti- ja lennätin-konttorilla. Puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola, muita jäseniä oli kokouksessa 21.

Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin L. Savolainen ja O. Alho.
Kokous aiheena: Työvuorojen järjestely ja asiasta esitti alustuksen kokoukselle ylipostiljooni Emil Loikala. Alustuksesta syntyi vilkas keskustelu, josta käytettiin puheenvuoroja kaikkiaan 18. Puheenvuorojen päätyttyä meni työvuoro-asia äänestykseen. Suoritettiin äänestys kolmen eri työvuoron välillä, joita kaikkia oli kannatettu. Vastakkain olivat E. Sumin, Toijosen ehdotus ja Immosen ehdotukset. Toijosen ehdotus voitti. Seuraavana Toijosen 3. ehdotus ja Loikalan ehdotus, jossa Loikalan ehdotus soi enimmät äänet. Laadittiin työryhmille työajat ja vuorot, sekä tuntitaulukko. A. Laakso, tiedusteli, että onko esimies Loikala puuttuneet asiaan, että olisi parannettava valaistusta postiljoonien työhuoheessa. P. Toijonen tiedusteli esimies Loikalalta, missä vaiheessa ovat hylly-asiat. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.00.

Osaston toimikunnan kokouksessa 12 p:na tammikuuta 1951 klo 21.00
Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla. Läsnä olivat E. Vierula, A. Laakso, K. Mettälä, P. Laitinen ja K. Niilola. Päätettiin pitää osaston vuosikokous 23 p:nä tammik. 1951. Klo 19.00. Kokous paikaksi ehdotettiin Kakkos-Pirttiä, jota tiedustellaan. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.45

Osaston vuosikokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 19.00

Postiljooni Matti Ojalan kodissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi postilj. E. Vierula ja pöytäkirjurina postiljooni K. Niilola. Läsnä oli 17 osaston jäsentä. Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Työjärjestys hyväksyttiin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiinE. Vierula. Kokouksen pöytäkirjuriksi valittiin K. Niilola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin P. Toijonen ja K. Mettälä.Äänten laskijoiksi valittiin B. Laitinen ja M. Ojala. Esitettiin vuosikokoukselle toimintakertomus v:lta 1950 joka sellaisenaan hyväksyttiin. Esitettiin vuosikokoukselle tilikertomus v:lta 1950 ja tilintarkastajien lausunto. Vuosikokous myönsi rahastonhoitajalle ja johtokunnalle tili- ja vastuu vapauden.

Jäsenmaksun suuruudeksi v:lle 1951 päätettiin Smk 120:tä.
Osaston puheenjohtajaksi valittiin edelleen E. Vierula. Toimikuntaan v:lle 1951 valittiin A. Laakso; V. Nuorivuori; K. Mettälä; B. Laitinen ja K. Niilola.
Niinsanottuja alatoimikuntia ei valittu. Tilin tarkastajiksi v:lle 1951 valittiin E. Repo ja V. Loikala. Työmaaluottamusmieheksi valittiin V. Nuorivuori. Jäsenmaksujen kerääjäksi edelleen E. Loikala. Veikkausasiamieheksi valittiin edelleen E. Vierula. K. Niilolan esityksestä, että Postimiesliiton Kouvolan osasto lahjoittaisi P.L.U:n Kymen piirin hiihtomestaruuskilpailun kiertopalkinnon kilpailtavaksi joukkuetuloksesta.Vuosikokous myönsi Smk 2500 kiertopalkintoon. Säännät kiertopalkintoon laatii osaston puolesta A. Laakso ja K. Niilola. Esimies E. Loikala esitti muutamia muutos ehdotuksia työvuoroihin, joista käytiin vilkasta keskustelua myötä ja vastaan. A. Laakso tiedusteli, että koska on jätettävä liittokokoukseen tarkoitetut esitykset. Jättöaika päättyy 2. 3. -51 klo 24.00.
Osaston puheenjohtaja E. Vierula kiitti lopuksi rouva Ojalaa ja myös perheen päämiestä, että olivat luovuttaneet kodinsa meille ja siitä maukkaasta tarjoilusta, josta pääsimme osalliseksi. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.00.

Kuvassa postinvaihto postivaunussa vuonna 1951 Kouvolassa.

Osaston toimikunnan kokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 21.15
Postiljooni M. Ojalan kodissa. Kokouksessa oli läsnä: E. Vierula, A. Laakso, V. Nuorivuori, B. Laitinen, K. Mettälä ja K. Niilola.
Osaston varapuheenjohtajaksi valittiinA. Laakso. Osaston sihteeriksi valittiin K. Niilola. Osaston rahastonhoitajaksi valittiin K. Mettälä. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.30.

 Osaston jäsenkokouksessa 13 p:nä huhtikuuta 1951 klo 19.30 postikonttorilla.
Puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola ja muita jäseniä oli läsnä 13. Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin V. Nuorivuori ja K. Mettälä. Äänestys toimikuntaan valittiin E. Vierula, T. Muona ja K. Niilola, joka toimeen panee äänestystilaisuuden, jossa valitaan Suomen Postimiesliiton edustajat S.A.K:n edustajakokoukseen, sekä vakinaiset ja varajäsenet S.A.K:n valtuustoon. Harkittiin osaston edustusta 11-13.5. -51 pidettävään Postimiesliiton liittokokoukseen, mutta koska e.m. kokouksen esityslistaa ei oltu saatu ja katsottiin, että edustus järjestetään esityslistassa esiintymien asioiten mukaan. Edustajat valitaan seuraavassa kokouksessa. K.A. Nuorivuori ehdotti, että sunnuntaityö-korvauksesta saamatta olevista korotuksista, tehtäisiin kysely osaston nimissä. Päätökseksi tuli, että esimies velvoitetaan ottamaan k.o. asiasta selvää, ja antamaan vastauksen jäsenille. Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.45.

 Osaston SAK:n edustajakokous ehdokkaiden ja valtuusto ehdokkaiden äänestystilaisuudessa 13 p:nä huhtik. 1951 klo 19.30 Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa
Todettiin kokouksen laillisuus. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Viljam Nuorivuori ja Kalervo Mettälä. Äänestystoimikuntaan valittiin puheenjoht. Einar Vierula ja muiksi jäseneksi Teuvo Muona ja Kauko Niilola. Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä jakautuivat äänet seuraavasti. Edustajakokous ehdokkaat: B. Väisänen 15, P. Salo, R. Mieskonen 4, L. Railo, P. Markola 3, A. Makku, E. Antila 14, G. Säilä, A. Oksala 13, V. Huuskonen, A. Nuutinen 11. Vakinaiset valtuustoehdokkaat: E. Antila 13, L. Railo, R. Mieskonen 3, G. Säilä, P. Markola 3, A. Rissanen 11. Varajäsenet: E. Antila 14, A. Mäkku, H. Tammiruusu 12, V. Huuskonen, A. Oksala 4. Äänestykseen otti osaa 15 osaston jäsentä ja äänestyslippuja jätettiin kaikkiaan 45, joista edustaja kokousehdokas äänestyslippuja 15 näistä hyljättyjä -. Valtuustoehdokas äänestys lippuja 15 näistä hyljättyjä -. Valtuuston varajäsen ehdokas lippuja 15 näistä hyljättyjä -.Äänestystilaisuus katsottiin päättyneeksi klo 20.15.

Neuvottelutilaisuudessa rantapalstan ostamiseksi
7 p:nä toukokuuta 1951
Paikalla olivat seuraavat postiljoonit: O. Alho, E. Eskola, U. Jattu; V. Kaaranto, A. Laakso; A. Laurila, B. Laitinen; T. Leinonen, V. Leinonen, E. Loikala; V. Loikala; K. Mettälä; T. Muona; Kaarlo Nuorivuori; Kustaa Nuorivuori; Viljam Nuorivuori; E. Repo; P. Toijonen; E. Vierula. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ylipostilj. E. Loikala ja sihteeriksi T. Muona.
Puheenjohtaja, joka oli käynyt sanomalehti-ilmoituksella myytäväksi tarjottua rantapalstaa katsomassa, selitti läsnäolijoille paikkaa ja sen sijaintia. Neuvoteltiin missä nimissä (S.P.L:n Kouvolan osaston tai perustettavan osakeyhtiön) mahdollinen osto suoritetaan. Kauppa päätettiin tehdä ja parhaana ratkaisuna pidettiin, että osto suoritetaan Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston r.y:n nimissä. Asiaa eteenpäin ajamaan valittiin postiljoonit E. Vierula; K. Niilola; K. Mettälä ja E. Loikala täysin valtuuksin. Keskusteltiin palstan oston rahoittamisesta. Se päätettiin järjestää siten, että allemainitut: V. Kaaranto 5000:-, E. Vierula 5000:-, E. Repo 5000:-, A. Laakso 5000:-, V. Loikala 5000:- O. Alho 5000:-, E. Eskola 5000:-, E. Loikala 5000:-, K. Mettälä 2000:-, V. Nuorivuori 1000:-, T. Muona 2000:-, K.A. Nuorivuori 1000:-, V. Leinonen 2000:-, P. Toijonen 1000:-. Lupautuivat lainaamaan tarvittaessa osastolle yhteensä Smk. viisikymmentätuhatta, ilman korkoa ja takaisinmaksu määräpäivää. Osaston varoja ostoon kiinnitettäisiin Smk. kaksikymmentäviisi tuhatta. Pankkilainaa otettaisiin Smk. seitsemänkymmentäviisi tuhatta. Tämä laina päätettiin kuolettaa ja korot maksaa, kuukausittain palkanmaksun yhteydessä jäseniltä korottomaksi lainaksi osastolle kootuilla varoilla. Kokouksessa läsnä olleet sitoutuivat tähän keräykseen osallistumaan vähintään viidellä sadalla mk:lla kuukaudessa. Kokouksesta poissa olleiden postimiesten toivottiin lukuisesta ja mahdollisimman suurin summin osallistuvan tähän keräykseen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin postiljoonit Kustaa Nuorivuori ja Vilho Loikala. Todettiin yksimielisesti, että nyt oli ryhdytty toimeen ja tehty ratkaisu, joka varmasti nostaa osaston arvoa monen postimiehen ja ehkä vieraammankin silmissä.

 Osaston jäsenkokouksessa 11 p:nä toukokuuta 1951 klo 16.00
Kouvolan Posti ja Lennätinkonttorilla. Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola. Kokouksessa oli läsnä 14:sta jäsentä. Todettiin kokouksen laillisuus. Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin V. Nuorivuori ja P. Toijonen. Päätettiin ostaa Rouva Pirkko Rastaalta rantapalsta Valkealan pitäjän Jokelan kylästä. K.o. rantapalsta asiaa edelleen ajamaan valittiin E. Vierula, K. Mettälä, E. Loikala ja K. Niilola. Kauppakirjan valtuudettiin osaston puolesta allekirjoittamaan E. Loikala ja E. Vierula. K.o. rantapalstan ostoa varten päätettiin otaa Valkealan Säästöpankista kuudenkymmenentuhannen markan 60.000 laina. Rantapalstan ostoa varten sitoutuivat seuraavat: V. Kaaranto; E. Repo; V. Loikala; E. Eskola; E. Vierula; A. Laakso; O. Alho; E. Loikala kukin 5000:- mk K. Mettälä; T. Muona; V. Leinonen, B. Laitinen 2000 :- mk sekä V. Nuorivuori; K.A. Nuorivuori; P. Toijonen ja L. Savolainen 1000:- mk antamaan korottamana lainana osastolle. Kokouksen toivomuksena oli että kaikki postimiehet tukisivat rahoitusta, sillä jatkuvasti otetaan vastaan korotonta lainaa, osaston jäseniltä. Tämä erittäin antoisa ja toivo rikas kokous katsottiin päättyneeksi klo 17.15.

Osaston jäsenkokouksessa 22 p:nä lokakuuta 1951
Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola. Kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä. Todettiin kokouksen laillisuus. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin V. Loikala ja B. Laitinen. Osaston uusiksi jäseniksi hyväksyttiin rouvat Liisa Suvisalo ja Edit Aurelahti. Rantapalsta asia katsottiin rauenneeksi. Loppu asiat hoitaa varatuomari Puonti. Uudeksi työvuoroksi, joka astuu voimaan 1.11. -51 hyväksyttiin esimies Loikalan esitys. N.s. päivystysvuoro pysyi entisellään pienin tunti muutoksin. Vaihtovuorolle tuli Kantapuu neljän kanto + vaihtovuoron työt. Sekavuoro pysyi entisellään pienin tunti muutoksin. Kokouksen yksimieliseksi päätökseksi tuli, että joka on ilman laillista estettä poissa töistä tullaan esimiehen harkinnan mukaan rangaisemaan. Uusia virkapukuja kehoitettiin jokaisen käyttämään, että virkakuntamme näyttäisi yhtänäiseltä. Kehoitus sai kannatuksen. Virkalomista teki esimies Loikala esityksen, että lomat pidettäisiin puolet talvella ja puolet kesällä. Esitys ei saanut kannatusta. Ilmoitusasiana asetti postiljooni A. Laakso, että Kouvolan Urheilijain järjestämät suunnistus-propakanta kilpailut pidetään 28 pnä lokak. 1951.Kokous katsottiin päättyneeksi.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951
Vuosi 1951 on ollut edellistä rauhallisempi, sillä kuluneen vuoden aikana, ei ole ollut n.s. palkkataisteluja. Mutta ei myöskään ollut palkan korotuksia suuremmin. Sillä ainoa palkka nousu tapahtui 1. 3. -51 n.s. 8 % indeksi koroitus. Muita huomattavimpia tapauksia ovat olleet S.A.K:n edustaja kokouksen edustaja vaalit 25. 3.-15. 4. välisenä aikana, sekä Suomen Postimiesliiton 7:s liittokokous 11-13. 5. -51 Helsingissä. Huoltopuolen alalta olemme saaneet muutamia huomattavia parannuksia mm. virkapuvut ja virkalaki, sekä myös polttoaine puolelta. Oman osastomme toiminta on ollut sellaista velvollisuuksien täyttämistä, sillä äänestykset on suoritettu ja kokouksessa on ollut edustajat, sekä valvottu jäseniemme etuja. Eräänä kirkkaana valojuovana oli keväällä ajatus, että ostetaan osastolle oma rantapalsta. Jossa sitten osaston jäsenet saisivat nauttia Suomen kesän kauneudesta. Mutta asiat eivät aine mene muulloin ajatellen ja niin kävi myös tämänkin asian. Mutta toivottavasti vielä kerran koittaa aika, että osastollamme on oma kesämaja. Jäsenmäärä kuluneen vuoden alussa oli 29. Vuosikokous pidettiin 23. pnä tammikuuta 1951. Tämän kokouksen lisäksi on pidetty jäsenkokouksia 5, joissa kerääntynyt pykäliä yhteensä 62. Toimikunta on kokoontunut kahdesti ja pykäliä yhteensä 6.
Osaston puheenjohtajana on toiminut kuluneen vuoden postiljooni Einar Vierula, varapuheenjohtajana postiljooni Armas Laakso,  sihteerinä postiljooni Kauko Niilola, rahastonhoitajana postiljooni Kalervo Mettälä ja muina toimikunnan jäseninä postiljoonit Viljam Nuorivuori, ja Bruno Laitinen. Luottamusmiehenä kuluneen vuoden on suurella antaumuksella toiminut postiljooni Viljam Nuorivuori
Osastoon on kuluneen vuoden aikana liittynyt kaksi uutta jäsentä, joten jäsenmäärä määrä vuoden lopussa oli 31. Työpaikka huoltopuolen alalta ilmaantuu jatkuvasti suuria epäkohtia, mm. kipeästi kaivattu suoja asemalle. Jossa työvuorossa olevat, voisivat olla suojassa syksyn tuulilta ja talven pakkasilta. Suurena puutteena esiintyy jatkuvasti myös virkistyshuone pula, ja kokoussali, jotka jo näinkin suuressa toimipaikassa on enemmän kun tarpeelliset. Kuluneen vuoden aikana on myös veikkaustoiminta jatkunut erittäin vilkkaana ja uutterana veikkausasiamiehenä häärinyt joka keskiviikko Einar Vierula. Osaston kassa on myös saanut osansa veikkauksesta, kun on saanut veikkausmies asiamiespalkkioista Smk n. 12.600.

© Raimo Heikkilä
©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com