Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Päivitetty 4.2.2019

SISÄLLYSLUETTELO 1950 

  1. Pöytäkirja osaston r.y:n toimikunnan kokouksesta 1 2. tammikuuta 1950

  2. Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta tammikuun 17. 1950

  3. Pöytäkirja osaston toimikunnan kokouksessa 17.1.1950 klo 20.30

  4. Pöytäkirja tehty osaston jäsenäänestyksessä 13 pnä huhtikuuta 1950 klo 14.00

  5. Osaston kokous 27 pnä marraskuuta 1950 klo 19.00

  • Toimintakertomus vuodelta 1950

 

 

SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON R.Y:N TOIMIKUNNAN KOKOUKSESSA POSTI- JA LENNÄTINKONTTORISSA 12 P:NÄ TAMMIKUUTA 1950

Läsnä 5 jäsentä. Puhetta johti E. Vierula ja sihteerinä toimi K. Mettälä.

Päätettiin pitää vuosikokous tiistaina 17 pv:nä tammikuuta 1950. Kokous päätettiin pitää Hotelli Kymenovissa.

Jäsenmaksun suuruus päätettiin esittää vuosikokoukselle pitää samana v:na 1950 kun edellisenäkin vuonna siis Smk 100 kuukaudessa.

VUOSIKOKOUS

SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUK­SESSA

joka pidettiin Hotelli Kymen Hovissa Kouvolassa tammik. 17 pv:nä 1950. Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laati K. Niilola. Saapuvilla oli 10 jäsentä.

Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätös­valtaiseksi.

Puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula (kuvassa)

Sihteeriksi K. Niilola. Pöytäkirjantarkastajiksi N. Puolatie L. Savolainen

Hyväksyttiin työjärjestys ja toimintakertomus v:lta 1949.

 Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuu­vapaus.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan Smk 100 kk:ssa.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin edelleen E. Vierula. Toimikuntaan tulivat vuodelle 1950 E. Vierula, V. Nuorivuori, A. Laakso, K. Mettälä, B. Laitinen, K. Niilola. Varajäseniksi K.H. Nuorivuori, A. Immonen.Tilintarkastajiksi valittiin V. Loikala, E. Repo. Varalle N. Puolatie ja L. Savolainen. Veikkaustoimiston asiamieheksi valittiin edelleen E. Vierula.

 

Luottamusmieheksi valittiin edelleen Viljam Nuorivuori (kuvassa).

Jäsenmaksujen kerääjäksi valittiin E. Loikala.

V. Nuorivuori kiitos maininnalla esitti kiitokset E. Loikalalle ja E. Puolatielle, siitä suuremmoisesta työstä, minkä olivat v:na 1949 kerätessään osaston jäsenmaksuja tehneet.

A. Laakson esityksestä keskusteltiin esityksen lähettämisestä liittoneuvostolle, joka koskisi seuraavaa. Jos Itä-Suomeen ra­kennetaan "portitan talo", niin se rakennettaisiin Kouvolaan. Samoin päätettiin myös lähettää seuraavista asioista: Kävi asi­asta ja Kuusankosken postisäilytys paikasta, jos eivät asiat selviä omissa johtoportaissa paikan päällä.

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.00.


SUOMEN POTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESSA HOTELLI-KYMENHOVISSA 17.1. -50 KLO 20.30

Läsnä olivat: E. Vierula, A. Laakso, K. Mettälä, P. Laitinen, V. Nuorivuori ja K. Niilola

Puheenjohtaja E. Vierula avasi kokouksen. Toimikunnan sihteeriksi valittiin K. Niilola.

Rahastonhoitajaksi valittiin K. Mettälä. (kuvassa)

Varapuheenjohtajaksi valittiin A. Laakso.

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.00


SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON TOIMIKUNNAN KOKOUKSESSA 11.4. -50 KLO 14.00 POSTIKONTTORILLA

Läsnä olivat: E. Vierula; V. Nuorivuori; K. Mettälä; B. Laitinen ja K. Niilola.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Luettiin Suomen Postimiesliiton r.y:n lähettämä huutokirje no 8/50, joka käsitteli ryhtymisestä avoimeen työtaisteluun. Jäsenäänestyksen toimeenpanee osaston toimikunta. Jäsen äänestys toimitetaan postikonttorilla 15.4. -50 klo 14.00. Kokous katsottiin päättyneeksi.


SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON JÄSEN ÄÄNESTYKSESSÄ KOUVOLAN POSTI JA LENNÄTINKONTTORISSA TORSTAINA 13 PNÄ HUHTIKUUTA 1950 KLO 14.00 

Äänestys tilaisuudessa olivat läsnä seuraavat toimikunnan jäsenet. E. Vierula, V. Nuorivuori, B. Laitinen ja K. Niilola Toimitettiin äänestys avoimeen työtaisteluun ryhtymisestä. Äänestyksen toimitti osaston toimikuntaOsaston jäsenmäärästä 29:sta oli äänivaltaisia 27:n, jotka kaikki äänestivät. Äänestyksen tulos: Jaa ääniä oli 23. Ei ääniä oli 4. Äänestys katsottiin päättyneeksi klo 14.45.


SUOMEN POSTIMIESLIITON KOUVOLAN OSASTON JÄSENKOKOUKSESSA 27 PNÄ MARRASK. 1950 KLO 19.00 KOUVOLAN POSTI- JA LENNÄTINKONTTORILLA.

Puheenjohtajana toimi E. Vierula ja muita jäseniä oli 13.

Kokous todettiin lailliseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Laakso ja M. Ojala.

Puheenjohtaja esitti kokoukselle alustuksen keskusteluun. Aiheena: yötyökorvaus, joka on meillä pidätettynä 1.8.1950:sta asti. Päätettiin asiassa kääntyä Suomen Postimiesliiton puoleen kirjelmällä, jossa ilmenee kokouksen ponsilauselma. Kirjelmän laativat seuraavat: E. Vierula; A. Laakso; K. A. Nuorivuori; V. Nuorivuori ja K. Niilola.

Joulutöistä keskusteltiin n.s. läpi menevänä asiana, koska asian alustaja ei ollut saapunut kokoukseen. Päätettiin tiedustella E. Loikalalta, koska hän esittää joulutöistä työtaulukon.

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.00.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1950

Kuluneen vuoden aikana ovat n.s. palkkataistelut näytelleet suurta osaa talous- elämässämme. Niin myös meidänkin ammattialallamme ovat palkkataistelun tuulet puhaltaneet kahteen eri otteeseen, tuottaen myös pientä lisää pieneen palkkaamme. Samoin myös yhdestä indeksikorotuksesta pääsimme osalliseksi. Kuluneen vuoden loppu puoliskolle myös käytiin useita neuvotteluita Posti- ja Lennätinhallituksen ja Postimiesliiton välillä ns. yöurakoista, jotka meiltä on pidätettynä aina 1.8.50 alkaen. Joulukuun 16. p:nä 1950 päästiin neuvotteluissa yhteisymmärrykseen ja niin yörahaa taas maksetaan. Oman osastomme toimintamme on ollut sellaista pientä hiljaiseloa valvoessamme järjestömme parasta. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 29.

Vuosikokous pidettiin 17 p:nä tammikuuta 1950 ja tämän lisäksi pidettiin osaston kokouksia 3, joissa kerääntyi pykäliä yhteensä 28. Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa ja pykäliä kerääntynyt 16. 

Osaston puheenjohtajana on toiminut edelleen E. Vierula. Varapuheenjohtajana A. Laakso, sihteerinä K. Niilola, rahastonhoitajana K. Mettälä ja jäseninä V. Nuorivuori, ja B. Laitinen.

Työmaa luottamusmiehenä kuluneena vuonna on uskollisuudella toiminut ja tehtäviä hoidellut Viljam Nuorivuori.

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 29.

Sitten on myös jatkuvasti ilmestynyt sellaisia suuria epäkohtia mm. virkistys- ja kokoushuoneen sekä asemalle kuluvan päivystyshuoheen puute. Kuluneena vuonna olemme saaneet parannusta mm. 4 kumipyörä - kärriä asemalle. 

Eräänä osastomme rahoittajana on ollut myös, sekä harrastus muotona jäsenille E. Vierulan hoitama veikkaustoimisto, joka kartutti osaston kassaa Smk 11.006.


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com