Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Päivitetty 5.2.2019

SPY:N KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUKSESSA POSTITOIMISTOLLA 4. MAALISKUUTA 1923

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Edellisen vuoden tilit hyväksyttiin muistuksetta.

Johtokuntaan täksi vuodeksi valittiin. E. Lindroos. W. Suolanen. R. Nieminen. T. Turre. Osaston puheenjohtajaksi valittiin T. Turre, varalle U. Kolehmainen, Tilintarkastajiksi U. Kolehmainen, E. Wierula.

rahastonhoitaja H. Ojala

kirjuri

 

 

Taavetti Turre

Taavetti Turre syntyi 9.10.1884 Savitaipaleella. Entiseltä ammatiltaan työmies. Hänet otettiin postin palvelukseen 15.4.1910 ja vakinaistettiin 1.7.1918. Tuli osaston jäseneksi 16.1922. Osasto puheenjohtaja 1923–1926.

Samalla kokous otti käsiteltäväksi Kouvolan postiljoonien ylempään palkkausluokkaan hakemisesta, koska tämä on kalleimpia paikkakuntia ja rautatieläiset täällä kuuluvat ensimmäiseen palkkioluokkaan.päätettiin ruveta heti hakemaan ensimmäiseen palkkioluokkaan jo tämän vuoden alusta lähtien.
Päätettiin vielä anoa Kouvolan ylimääräisten postiljoonien vaikinaiseksi tekemisestä. Walittiin kaksi miehinen lähetystö anomusta perille viemään henkilökohtaisesti, postilaitoksen pääjohtajalle Helsinkiin. Anomuspaperia hommaamaan valittiin T. Turre, E. Lindroos, E. Loikala. Jäsenmaksuksi määrättiin jäseneltä 2 mk/kk.
Osaston kokouksessa 19.3.1923 Kouvolan postitoimistolla
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muuttamalla 5 §:ssä mainittu kohta: Päätettiin heti ruveta hakemaan ensimmäiseen palkkausluokkaan, kuuluvaksi, päätettiin heti ruveta hakemaan toiseen palkkausluokkaan. Edellisen kokouksen 5 §:n päätöksen mukaan lähettää kaksimiehinen lähetystö, palkkausanomuksen ja ylimääräisten postiljoonien nimittämistä vakinaisiksi, postihallitukseen viemään. Lähetystöön valitsi kokous postiljoonit T. Turre ja E. Loikala. Päätettiin pyytää pilettiä postivaunutoimistosta 2 §:ssä mainitulle lähetystölle, mutta jos ei saada niin päätti kokous pilettien niinkuin muutkin lähetystön kulut maksettavaksi osaston kassasta.
Osasto kirjelmöi 22.3.1923 Suomen postihallitukselle todeten, että postihallitukselle oli tuttua, että Kouvolan postitoimistossa palvelevista kymmenestä posteljoonista ainoastaan toinen puoli oli vakinaisia, viiden ollessa ylimääräisiä. Anomuksen allekirjoittaneet olivat suorittaneet posteljoonien oppikurssin ja olleet kukin palveluksessa yli neljä vuotta. Kouvola oli vuoden alusta julistettu kauppalaksi ja postiliikenne jatkoi kasvuaan, mitkä seikat valtionkin kannalta tekivät edulliseksi posteljoonien kiinnittämisen pysyväisesti työhönsä. Nöyrimmin täten esitettiin, että Kouvolan neljä ylimääräisen posteljoonin tointa muutettaisiin vakinaisiksi. Samana vuonna osasto mielipiteenä oli, että Kouvola kuului kolmannen palkkaluokan sijasta toiseen palkkaluokkaan.

Osaston kokouksessaKouvolan postitoimistolla24.4.1923
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Päätettiin lähettää edustaja ylimääräiseen vuosikokoukseen Turkuun 1923. Päätettiin pyytää matkalippu postivaunutoimistosta edustajalle, mutta jos ei lippua saada suorittaa osasto matka ym. kulut.
Otettiin käsiteltäväksi Postimies-lehdessä 1923 keskustoimikunnan esittämät ylimääräisessä edustajakokouksessa esille tulevat kysymykset. Kokous päätti yhdistyksemme osastosta Valtionvirkailijain keskusliiton liittokokouksiin, että edustajan valitsisi edustajakokous. Kysymyksessä Postiljoonien virat yleisesti haettavaksi, tuli yksimieliseksi päätökseksi että asiaa on ajateltava kaikin mahdollisin keinoin.E dustajaksi valittiin E. Loikala ja varalle U. Kolehmainen.Osaston rahastonhoitaja ilmoitti, että osaston kassasta ei ole niin paljon varoja, että voitaisiin maksaa edustuskulut, päätti kokouskulut kerättäväksi osaston jäseniltä.
Osaston kokouksessa Kouvolan postitoimistolla 1. XI.1923
Läsnä seuraavat jäsenet: V. Suolanen, U. Kolehmainen. T. Turre, L. Nieminen, R. Nieminen, E. Loikala, E. Boman. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtaja luki Valtionvirkailijain keskusliiton kirjelmän 20 päivältä lokakuuta koskeva 30 miljoonan Smk. määrärahan myöntämistä 14:sta palkkaluokasta lukien, alempiin palkkaluokkaan kuuluvien virkailijain palkkojen tavoittamiseksi, sekä toimenpiteistä asian myönteinen suuntaan saattamiseksi. Ellei valtio myöntäisi mainittua määrärahaa SPY:n keskustoimikunnan kirjelmän osastoille 25:pvltä lokakuuta koskeva osastojen mielipidettä edellisessä kirjelmästä mainitussa asiassa ja toimen piteisen myönteiseen suuntaan saattamiseksi. Kokous otti 2:ssa pykälässä mainitut kirjelmät käsittelyn alaisiksi. Vilkkaan keskustelun jälkeen yksimielisesti päätettiin, että 19 p:nä lokakuuta pidetyn Valtionvirkailijain Keskusliiton lisätyn hallituksen kokouksen ehdotusta Smk. 30 miljoonan myöntämistä käytettäväksi 14:sta palkkaluokasta lukien alempiin palkkaluokkiin kuuluvien virkailijain palkkojen tasoittamiseksi, on puollettava pakkokeinoin ellei valtio muuten myönnä. Pakkotoimenpiteiden laatuun nähden jättää kokous SPY:n keskustoimikunnan harkittavaksi ja päätettäväksi, kumpaa yleislakkoa vaiko n. k. italialaistalakkoa on käytettävä.
 
Kouvolan Posti sijaitsi väliaikaisesti vanhan kauppalantalon tiloissa Hallituskatu 9:ssä, nykyisessä Tuulensuojassa (yläkuva). Aikaisemmin talon omisti apteekkari Åkersted, joka rakennutti sen 1890-luvulla. Osasto juhli 90 vuotta kestänyttä taivaltaan Tuulensuojassa, mikä on nykyjään laajasti eri kansalaisjärjestöjen käytössä. Kaupungintalona tilat toimivat aina vuoteen 1968, jolloin valmistui uljas uusi kaupungintalo Kymenlukolle.

© Raimo Heikkil

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com