Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 28.9.2019 

Ammattiosaston kokous 

VUOSIKOKOUS 

21. helmikuuta 1917 vuosikokous Suolasen talossa

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

Wiime vuoden vuosi- ja tilikertomus hyväksyttiin sellaisinaan ja johtokunnalle myönnettiin täydellinen tilivapaus.

Osastomme puheenjohtajaksi valittiin W. Hietanen,  varapuheenjohtajaksi E. Lindroos,
rahastonhoitajaksi K. Rohrer joka samalla toimii hautausapurenkaan asiamiehenä kirjuriksi W.Suolanen
varakirjuriksi H. Kolehmainen  johtokunnan jäseneksi U. Kolehmainen.

Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään 50 penniä kuukaudelta.

Wirkailijoiden toimet päätettiin pitää edelleen palkatta.

Iltamat päätettiin pitää ensikuun ajalla Kouvolan kylän W.P.K.n talolla ja Korian nuorisoseuran talolla Iltamien ohjelmista huolehtii H. Kolehmainen. Rahastonhoitajamme K. Rohrer valtuutettiin osastomme puolesta iltamalupia ja ilmoitusaviisia hankkimaan tämän vuoden ajalla.

Kaikki tämän vuoden kokoukset päätettiin pitää matkailijakoti "Untolassa."

Ammattiosaston kokous 

Kokous maaliskuun 24. 1917 Matkailijakoti Untolassa

Luettiinja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Keskusteltiin edustajan lähettämisestä Postijooniyhdistyksen vuosikokoukseen, mikä on muutettu huhtikuun 1, 2 ja 3 päivänä 1917 pidettäväksi ja päätettiin lähettää. Walituksi tuli salaisella äänestyksellä E. Lindroos ja H. Kolehmainen varalle.

Keskusteltiin Suomen Postijooniyhdistyksen, SPY:n liittymisestä ammatilliseen työväenliittoon. Osaston enemmistön mielipide oli, että SPY liittyisi yllämainittuun työväen liittoon.

Vuosikokouksen päätöksellä Suomen Postijooniyhdistys, SPY liittyi Suomen Ammattijärjestöön (SAJ). Päätös Ammattijärjestöön liittymisestä syntyi 53-1. Vuoden 1917 Ammattijärjestöön kuului 31 ammattiliittoa ja liki 161000 jäsentä.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

  • Postiliitto perustettiin Tampereella 8.1.1906 nimellä Suomen Postiljooniyhdistys.

  • Oma ydistys Kouvolaan perustettiin 5.10. 1915.

  • SAK perustettiin 19.–20. lokakuuta 1930 Helsingissä pidetyssä kokouksessa.

Perustamista edelsi vanhan ammattijärjestön hajoaminen loppuvuodesta 1929, kun Sosialidemokraatit lähtivät kommunistien hallitsemasta liitosta.

Keskusteltiin vuosikokouksessa palkkiosta tulevista keskusteluista ja päätettiin edustajalle lausua evästyksenä ettei palkkioitten erotukset olisi niin suuret kuin nykyään voimassa olevan palkkausjärjestelmän mukaan.

Keskusteltiin kalliin ajan korotuksen ehkä uudelleen tehtävästä anomuksesta ja lausuttiin toivomuksena; että prosentti korotuksessa tulisi olemaan suurempi pienemmissä palkkioluokissa.

K. Rohrerin pyynnöstä, koska hän eroaa postilaitoksesta ja postiljooniyhdistyksestä,valittiin hänen tilalleen rahaston-hoitajaksi ja hautausapurenkaan asiamieheksi W. Suolanen ja samalla valtuutettiin W. Suolanen myöskin osastomme puolesta iltamalupia ja ilmoitusaviisio hankkimaan tämän vuoden ajalla. 

Ammattiosaston kokous 

10. huhtikuuta 1917 postiljooni E. Lindroosin asunnossa

Osastoomme liittyi kaksi uutta jäsentä Emil Henrik Kokkonen ja Eino Armas Tiilikainen.

Osastomme edustaja Heikki Kolehmainen selvitti SPY:n vuosikokouksessa esillä olleista asioista mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä.

Osastostamme eronneelle Kaarlo Rohrerille päätettiin yksimielisesti ostaa lahja noin 30-35 mk. arvoinen. Lahjan ostajiksi valittiin E. Lindroos ja W. Hietanen.

Maanantai päivän aamukannoista päätettiin, että silloinkin on oltava neljäkantajaa niinkuin muinakin päivinä.

Ammattiosaston kokous 

9. toukokuuta 1917 Heikki Kolehmaisen talossa

Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.

Johtokuntaan, postilaitoksesta ja samalla osastomme eronneen johtokunnan jäsenen Kaarlo Rohrerin tilalle valittiin Eino Tiilikainen.

Yksi postiljooni päätettiin pyytää lisää ja anomus päätettiin jättää Postihallitukselle Keskustoimikunnan kautta. Anomusta tekemään valittiin V. Hietanen ja W. Suolanen.

Kouvolan yhdistys teki anomuksen yhden lisämiehen saamisesta täkäläiseen postitoimistoon, minkä johdosta lähetettiin erityinen kirjelmä Suomen Posteljooniyhdistyksen keskustoimikunnalle. Anomuksen liiton keskustoimikunta jätti Postihallitukseen 23. kesäkuuta 1917.

Maanantai päivän aamukannoista päätettiin, että silloinkin on oltava neljä kantajaa niin kuin muina päivinä.

Osaston alkuaikoina ei ollut kuin kaksi posteljooni nimikettä, vakinainen ja ylimääräinen. Vakinaiseksi päästyään ei sitten enää mitään kohoamismahdollisuuksia ollut, joten siihen asemaan päästyään sai olla varsin tyytyväinen. Vakinaisia virkoja ei lisätty läheskään siinä suhteessa kuin työvoimaa yleensä.

Wiimeisten kahden kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin. Keskustoimikunnan lähettämän kiertokirjeen johdosta hyväksytään Keskustoimikunnalle vapaus toimia viime vuosikokouksen määräyksien mukaisesti.

Ammattiosaston kokous 

S.P.Y Kouvolan osaston kokouksessa kesäk 10 pnä V. Suolasen talossa

Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.

Johtokuntaan, postilaitoksesta ja samalla osastomme eronneen johtokunnan jäsenen Kaarlo Rohrerin tilalle valittiin Eino Tiilikainen.

Yksi postiljooni päätettiin pyytää lisää ja anomus päätettiin jättää Postihallitukselle Keskustoimikunnan kautta. Anomusta tekemään valittiin V. Hietanen ja allekirjoittanut.

Vakinaisten miesten kesälomat päätettiin alettavaksi heinäk. 1 pstä uusiksi V. Hietanen, toiseksi U. Kolehmainen, kolmanneksi H Kolehmainen ja viimeksi E. Lindroos.

Ammattiosaston kokous 

heinäkuun 4. 1917 H. Kolehmaisen talossa
Läsnä kaikki jäsenet.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
Huhtik. 10 pnä 1917 tehdyn pöytäkirjan 3.s pykälä, joka koskee lahjanostoa postilaitoksesta ja samalla osastostamme eronneelle Kaarlo Rohrerille, kumotaan täten kun kassa ei ole ollut käytettävissämme.

Keskusteltiin ennemmin tekemämme anomuksen johdosta yhden lisämiehen saamisesta täkäläiseen postitoimistoon, jonka johdosta lähetettiin erityinen kirjelmä SPY:n Keskustoimikunnalle, jonka anomuksen Keskustoimikunta on jättänyt Postihallitukseen 23 pnä kesäkuuta 1917 ja pyydettiin, että Keskustoimikunta ottaisi selvän sanotun pyynnön johdosta ja antaisi meille tiedon siitä toimikunnalle 15. päivään mennessä.

Postihallitukselle lähetettiin Keskustoimikunnan kautta seuraavan sisältöinen pyyntö:

Arvoisan postihallituksen kirjelmän johdosta Kouvolan postitoimistolle, jonka mukaan Suomen Senaatin hyväksymä palkkiomme koroitus 700-800 astuisi voimaan tulevan vuoden Tammikuun 1 pnä 1918. Me allekirjoittaneet pyydämme, että sanottu koroitus maksettaisiin pyyntömme mukaisesti tämän kuluvan vuoden Tammikuun 1 pstä 1917.

Ammattiosaston kokous 

S.P.Y. Kouvolan osaston kokouksessa lokak. 20 pnä H. Kolehmaisen talossa

Keskusteltiin Postimiehessä No 20 olleen pääkirjoituksen sekä Porin os. tekemän ehdotuksen johdosta ja päätettiin yksimielisesti vaatia, että Keskustoimikunta kutsuisi mitä pikemmin ehdotetun ylim. kokouksen Helsinkiin.

Palkkion korotukset päätettiin lähettää Postihallitukselle 7:nen piirin postitarkastajan kautta. Vakinaisten postiljoonien palkkiota pyydetään 700 markasta 1100:- markkaan vuodessa jo ylimääräisten postilj. palkka 240:- markasta 300:- mk kuukaudelta. Anomuksemme ilmoitetaan täten S.P.Y. Keskustoimikunnalle.

Päätettiin pitää iltamat Kouvolan kylän V.P.K. talolla ensi marrask. aikana.

Ammattiosaston kokous 

S.P.Y. Kouvolan osaston kokouksessa H Kolehmaisen talossa marrask. 13 pnä 1917

Edellisten kahden kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

Postilj. Lauri Nieminen liittyi S.P.Y. Kouvolan osastoon, joka yksimielisesti hyväksyttiin.

Päätettiin lähettää edustaja S.P.Y. ylimääräiseen kokoukseen Helsinkiin 19 pnä marrask. Edustajalle päätettiin maksaa matkakulut laskun mukaan, äänestys toimitettiin suljetuilla lipuilla ja valituksi tuli H. Kolehmainen varalle V. Hietanen.

Keskusteltiin kalliin ajan (lisäyksestä) avustuksesta ja päätettiin ehdottaa 150:- mk. kalliinajan lisäystä ja samalla että niiden postiljoonien palkkiot jotka ovat alle 1000:- mk. korotettaisiin 1000:- markkaan.

Päätettiin pyytää yksi mies lisää kantoon ja tisurihuone asemalle, asiaa perille ajamaan valtuutettiin E. Lindroos ja H. Kolehmainen.


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com