Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 9.10.2018 

 

KOUVOLAN OSASTO 124 R.Y. VUOSIKOKOUS

 

 

Aika 10.02.1990 klo 14.00 - 16.20

Paikka Ravintola Rubin, Kouvola

Läsnä 63 jäsentä ja neljä kutsuvierasta

Kokouksen avaus

Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtaja Esko Huopainen toivotti osanottajat tervetulleeksi vuosikokoukseen.

Pidettiin hiljainen hetki vuonna 1989 kuolleiden jäsenien muistolle, Bruno Laitinen ja Väinö Lautamatti.

Osaston puheenjohtaja esitteli kutsuvieraat:Jaana Vesanen Postivirkamiesliiton Kaakkois-Suomen alueos. Tuula Jurvanen, Postiliiton Anjalankosken os. Kari Kuosa, piiriluottamusmies ja Heikki Merivirta, Postiliiton Kuusankosken os.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin toimikunnan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista liitteenä.

3 Kokousvirkailijoiden vaali

A) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkämies.

B) Kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja

Matti Mallat.

C) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Savolainen

ja Tero Kelkka.

D) Ääntenlaskijoiksi valittiin Aila Ahtiainen, Anja Ylä-

outinen ja Auvo Valojää.

4 Kutsuvieraiden puheenvuorot

Kutsuvieraiden puheenvuoroissa käsiteltiin osastojen yhdentymistä. Kari Kuosa esitteli postin uutta organisaatiota.

 

5 Ilmoitusasiat

Uusi toimikunta pitää järjestäytymiskokouksen ruokailun jälkeen samassa paikassa kuin vuosikokous.

1990 postimies Heikki Topo jäi eläkkdeelle. Postikonttorin johto onnittelee.


6 Toimintakertomuksen hyväksyminen

Raimo Heikkilä luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta.

7 Tilikertomuksen hyväksyminen ja tilintarkastajien lausunto

Taludenhoitaja Leo Leskinen esitteli tilikertomuksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille huomauttamisitta.

9 Talousarvion hyvksyminen vuodelle 1990

Taloudenhoitaja Leo Leskinen esitteli talousarvion vuodelle 1990, joka hyväksyttiin.

10 Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huopainen.

11 Osaston toimikunnan vaali

Osaston toimikunnan jäsenistä käytiin äänestys.

Valituiksi tulivat:

Varinaiset jäsenet

Varajäsenet

Aila Ahtiainen

Asta Kivinen

Raija Koivunen

Tuula Nerkko

Raimo Heikkilä

Jukka Peippo

Kari Laakso

Seppo Järvinen

Ari Laakso

Janne Keinänen

Leo Leskinen

Oili Saari

Mirja Malmi

Anja Suutarinen

Tero Kelkka

Kuvassa vuoden 1990 osaston toimikuntalaisia.


12 Tarpeellisten alajaosten vaali

Kari Laakso luki Automiesjaoksen toimintakertomuksen. Kokous valitsi osastolle Automiesjaoksen ja Nuorisojaoksen.

13 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala ja Juhani Huohvanainen.

Varatilintarkastajiksi valittiin Timo Aho ja Jukka Nevalainen.

14 Osaston nuorisovastaavan vaali

Nuorisovastaavaksi valittiin Tero Kelkka, joka toimii nuorisojaoksen vetäjänä.

15 Valitaan osaston edustajat Kouvolan ammatilliseen paikallisjärjestöön

Vakinaisiksi jäseniksi valittiin varajäsenet

Esko Huopainen

Aila Ahtiainen

Raimo Heikkilä

Kari Laakso

Seppo Järvinen

Leo Leskinen

16 Päätetään osaston lehtisetelin määrästä

Osaston lehtisetelin määräksi työväenlehdille päätettiin 50 mk.

17 Päätetään osaston koulutuspäivärahan suuruudesta

Koulutuspäivärahaksi päätettiin 100 mk päivältä. Edustuspäivärahaksi päätettiin 75 mk päivältä.

18 Muut esille tulevat asiat

Tehtiin päätös Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen yhdentymisestä vuoden 1990 aikana.

Käytiin keskustelua osaston 75-vuotispäivän tiimoilta. Leo Leskinen esitti, että pidetään juhlat, kun osasto täyttää 80 vuotta.

Päätettiin pitää vuosikokous ensi vuonna samassa ravintolassa kuin tänä vuonna.

Sovittiin, että jakeluautonkuljettajat ja kiinteistötyöntekijät voivat liittyä automiesjaokseen.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pekka Häkämies kiitti kokouksen osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 16.20.


1990 Kouvolan lajittelukeskuksen väki tutustui Pasilan postikeskukseen.

POSTINKÄSITTELYN LUOTTAMUSMIEHET 1988–1999

1988–1990 Kouvolan lajittelukeskuksen käsittelyn luottamusmies Kimmo Niemi.

1991–1992 ja 1998 Kouvolan Postikeskuksen käsittelyn ja kuljetuksen luottamusmies Leo Leskinen. (Kuvassa 3. vasemmalta).

1993-1996 Kouvolan ljk:n käsittelyn luottamusmies Markku Kovanen. (Kuvassa 1. vasemmalta).

1997 Käsittelyn luottamusmies 1.1.1997- 18.4.1997 Markku Kovanen, varaluottamusmiehenä Hannele Vuorela.

1999 Kouvolan ljk:n käsittelyn luottamusmies Pekka Valli.

Postiliiton Kymen osasto järjesti Kymenlaakson lajittelukeskuksen lakkautustilaisuuden lajittelukeskuksen pihalla perjantai-iltana 17.9.1999


MUISTIO

AIKA 28.04.1990 KLO 10.00- 15.00

PAIKKA HOTELLI WALKEALA, 45360 VALKEALA

LÄSNÄ

 • TUULA JURVANEN, OLLI OJALA, KALEVI HÄKKINEN ​ POSTILIITON ANJALANKOSKEN OSASTO

 • ESKO HUOPAINEN, RAIMO HEIKKILÄ, LEO LESKINEN POSTILIITON KOUVOLAN OSASTO

 • HANNU KAJANDER, MAURI LAVONEN, TEUVO JYRÄS POSTILIITON KUUSANKOSKEN OSASTO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

ANJALANKOSKEN-, KOUVOLAN-, KUUSANKOSKEN KAUPUNKIEN SEKÄ ELIMÄEN-,IITIN-, VALKEALAN KUNTIEN ALUEELLA TOIMIVAT POSTIN JAKELU-,KULJETUS-, KÄSITTELY- JA KIINTEISTÖHUOLLOSSA TOIMIVAT TYÖNTEKIJÄT.

 • POSTIPIIRIT OVAT LAKANNEET 1.4.1990.

 • POSTIALUEET LAAKKAAVAT 1.5.1990.

 • TOIMINTAYMPÄRISSÄ TOIMII UUDEN ORGANISAATION MUKAISET KOUVOLAN KULJETUSALUE 45-59POSTINUMEROALUEELLA, KOUVOLAN JAKELUALUE 45-49 POSTINUMEROALUEELLA, KOUVOLAN TOIMIPAIKKA-ALUE 45-49 POSTINUMEROALUEELLA, KOUVOLAN PALVELUKESKUS.

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI VALITTIIN ESKO HUOPAINEN JA SIHTEERIKSI RAIMO HEIKKILÄ. KOKOUKSEN ALUKSI KÄYTIIN YLEISKESKUSTELU YHDEN-TYMISESTÄ JA ODOTUKSISTA TULEVALLE TOIMINNALLE. POSTILIITON ANJALAN-KOSKEN OSASTO SEKÄ TUULA JURVANEN ANJALANKOSKEN OSASTOSTA SUHTAUTUIVAT MYÖNTEISESTI OSASTOJEN YHDENTYMISEEN.

VUODEN 1990 YHDENTYNEEN OSASTON TOIMINTA (EHDOLLINEN)

KOKOUKSEN TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ, ETTÄ YHDENTYMINEN TAPAHTUISI 1.10.1990. TYÖRYHMÄ TOTESI, ETTÄ KAIKKIA AMMATTIOSASTOJA EI VOI TEKNISESTI LAKKAUTTAA, VAAN POSTILIITON ANJALANKOSKEN- JA KUUSANKOSKEN OSASTOT SULAUTUVAT OSAKSI POSTILIITON KOUVOLAN OSASTON TOIMINTAAN. VUODEN 1991 VUOSIKOKOUKSELLE TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ OSASTON NIMEN MUUTTAMISEKSI PAREMMIN KUVAAMAAN ALUEELLISTA TYÖYMPÄRISÖÄ. MAHDOLLISESTI YHDENTYNYT OSASTON TOIMIKUNTA (TÄYDENNETTYNÄ RIITTÄVÄLLÄ MÄÄRÄLLÄ ANJALANKOSKEN JA KUUSANKOSKEN EDUSTAJIA) LAATII VUODEN 1991 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN. EDUSTUKSELLISUUDESSA OTETAAN HUOMIOON ALUEELLINEN EDUSTUKSELLISUUS. AMMATTIOSASTO TUKEE KUNNALLISISSA JA VALTIOLLISISSA ELIMISSÄ TOIMIVIEN OSASTON JÄSENIEN TOIMINTAA. LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVAALIT KÄYDÄÄN SYKSYLLÄ 1990.

VUODEN 1991 OSASTON TOIMINTA (EHDOLLINEN)

TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ TOIMIKUNNAN KOKOONPANOKSI ANJALANKOSKI KAKSI VARSINAISTA JÄSENTÄ, KAKSI VARAJÄSENTÄ. KOUVOLA VIISI VARSINAISTA JÄSENTÄ, KAKSI VARAJÄSENTÄ. KUUSANKOSKI KOLME VARSINAISTA JÄSENTÄ, YKSI VARAJÄSEN TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ, ETTÄ OSASTOSSA TOIMISI KOLME JAOSTA: ANJALANKOSKEN JAOS, KOUVOLAN JAOS, KUUSANKOSKEN JAOS. JAOSTEN SISÄLLÄ VOI TOIMIA TYÖHUONEKUNTIA. YHDENTYMISEN TARKOITUKSENA ON TEHOSTAA EDUNVALVONTAA, PARANTAA JÄSENISTÖN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA, POISTAA ORGANISAATIOIDEN PÄÄLLEKKÄISYYTTÄ JA MAHDOLLISTAA JÄSENTEN MAKSAMIEN JÄSENMAKSUJEN ENTISTÄ JÄRKEVÄMMÄN KÄYTÖN.

MUISTION VAKUUDEKSI

ESKO HUOPAINEN RAIMO HEIKKILÄ

KOKOUKSEN PJ. JA KOKOUKSEN SIHTEERI

MUISTION SISÄLTÖ EI VASTAA MIELIPIDETTÄMME SILTÄ OSIN, KUN SE KOSKEE OSASTOJEN YHDISTÄMISTÄ. MIKÄLI OSASTOT KUITENKIN YHDISTYVÄT, HYKSYMME MUISTION SELLAISENAAN. 

KALEVI HÄKKINEN JA OLLI OJALA

 

POSTILIITON KOUVOLAN- JA KUUSANKOSKEN OSASTOT YHDENTYIVÄT

Postiliiton osaston Kuusankosken jäsenet olivat päättäneet lakkauttaa ammattiosastonsa ja liittyä Postiliiton Kouvolan osaston jäseneksi v. 1991. Neuvotteluissa sovittiin yhdistyneen osaston nimen muuttamisesta kuvaamaan paremmin jäsenkunnan alueellista edustuksellisuutta.

Yhdistymispäätöksiä edelsi kaksi vuotta kestänyt perusteellinen yhdentymisen haittojen ja hyötyjen selvittely, kimmokkeen yhdistymisajatukselle antoi työnantajan muuttunut organisaatio sekä huoli ammattiosastojen pärjäämisestä edunvalvonnassa muuttuneessa tilanteessa. Laakereilla istuminen ei enää onnistunut, vaan vaadittiin enemmän tekoja. Yhdentymisellä haluttiin näyttää mm. työnantajalle että postiliittolaiset työntekijät Pohjois-Kymenlaaksossa voivat yhteisvoimin ja yhteen hiileen puhaltaen hoitaa jäsenien etuja ja olla varteenotettava neuvottelukumppani vastaisuudessakin.

Keskusteluissa osaston nimeksi oli ehdotettu Postiliiton Pohjois-Kymen osastoa tai Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osastoa. Jälkimmäisestä nimestä tuli yhdistyneiden osastojen uusi nimi.


Anjalankoskelainen EINO KALEVI HÄKKINEN syntyi 29.9.1934. Postin palvelukseen hän tuli 6.2.1952 Myllykosken Posti- ja Lennätintoimistoon maalaiskirjeenkantajan apulaiseksi edeten urallaan eri postimiestehtävissä. Postimiesten esimiestehtävissä Kalevi toimi 1.3.1973 alkaen ja organisaatiouudistuksen yhteydessä 1991 hänet nimitettiin Anjalankosken jakelupäälliköksi. Kunnallisissa luottamustoimissa Kalevi Häkkinen oli aktiivisesti mukana vuodesta 1964 lähtien, toimien useissa toimikunnissa ja kaupunginvaltuuston jäsenenä. Ansioistaan hänelle oli myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan ansiomitali kultaristein. Puoluekannaltaan Kalevi Häkkinen oli SKDL:n jäsen. Toimiessaan aktiivijäsenenä, Postiliitossa oli meneillään aktiivinen puoluepoliittinen aikakausi. Postiliiton liittokokouksessa 1989 Kalevi Häkkinen teki merkittävän esityksen Postiliitolle laadittavaksi omaksi ympäristöpoliittiseksi ohjelmaksi, kuitenkin liittokokous katsoi SAK:n vastaavan ohjelman riittävän liitolle. Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestössä kokoontuivat erikseen enemmistö- ja vähemmistö ryhmät. Sama toiminta näkyi myös Postiliiton toimiston ja hallintoelimien toiminnassa. Kalevi Häkkinen kuoli vuonna 1991.

 


1990 osaston vuosikokouksen toimihenkilöt vasemmalta pj. Esko Huopainen ja kokouksen sihteeri Leo Leskinen.


Monta kinkkistä asiaa oli vuoromiesten pohdinnassa vuonna 1990.

Kuvassa Kouvolan Kuljetusalueen päällikkö Seppo Tiikasalo pitää

tiedotustilaisuuden  Kouvolan Postin lajittelukeskuksen henkilöstölle 1990.

OSASTON TOIMIKUNNAN VASTAUS VUOROMIESJAOKSEN KIRJEESEEN 29.6.1990

Postiliiton Kouvolan osaston Vuoromiesjaoksen ajatus vesittää Postiliiton Kuusankosken osaston jäsenten liittyminen Postiliiton Kouvolan osaston jäseniksi ei ole tällä hetkellä järkevää. Postiliiton Kuusankosken osaston lakkauttamisesta tekee päätöksen Kuusankosken osaston jäsenet tämän syksyn aikana. Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta on perusteellisten valmistelujen jälkeen yksimielisesti hyväksynyt Postiliiton Kuusankosken osaston jäsenet siirtyneinä jäseninä Postiliiton Kouvolan osastoon, mikäli Ksnk:n osasto niin päättää. Postiliiton osaston sääntöjen 3 pykälän mukaan jäsenet osastoon hyväksyy osaston toimikunta. Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta katsoo, että vuoromiesten kirje ei aiheuta mitään erityistoimenpiteitä, vaan merkitsee kirjeen tiedoksi.

Vuoromiesjaoksen toiminta jäi lyhkäiseksi

Kouvolan lajittelukeskuksen vuorotyötä tekevien postinlajittelijoiden keskuuteen perustettiin 1988 osaston toimikunnan alainen Vuoromiesjaos. Vuoromiesjaoksen koko olemassaoloajan puheenjohtajana toimi Vesa Lotti ja minä sihteerinä. Jaoksen toiminnalle asetettiin suuria toiveita, sillä olivathan vuoromiesten työolosuhteissa korjaamisen varaa ja postinlajittelun keskittäminen muutamiin postikeskuksiin oli suoranainen uhka lajitteluhenkilöstön työllisyydelle. Kouvolaan suunnitellun Kaakkois-Suomen lajittelukeskuksen peruuntuminen ja lajittelutoiminnan vaiheittainen lakkaaminen aiheutti sen, että jaoksen kokouksiin ei osallistunut kovinkaan paljon vuorotyötä tekemiä vuoromiehiä, vaikka kokouksien asiat piti olla jokaisen vuorotyöläisen työtä koskettavia. Kokouksissa käsiteltiin työntutkimus-, lajittelukeskus-, työvuoro- ja palkkausasioita. Eniten porukkaa vetivät Suolaskin kokoukset ja sauna-illat.

 

OSASTO JUHLI 75 VUOTTA 5-7.10.1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammattiosaston 75-vuotisjuhlat pidettiin Itämerellä Isabella-laivalla sunnuntaina 7.10.1990.  Järjetelytoimikuntaan kuuluivat pj. EskoHuopainen, sihteeri Raimo  Heikkilä​, Tuula Hietamies ja taloudenhoitaja Leo Leskinen.Juhlapuheen piti Postiliiton sihteeri  Kari Tamminen( yläkuvassa oikealla). Muita kutsuvieraita olivat Postiliiton Anjalankosken osaston puheenjohtaja Tuula Jurvanen,-Kuusankosken osaston puheenjohtaja HannuKajander,Kaakkois-Suomen Kassapalveluhenkilöstön osastonpuheenjohtaja Marjatta Riuttala ja pääluottamusmies Kari Kuosa (alakuvassa vasemmalla). Työnantajia edustivat Kouvolan jakelualueen päällikkö Kalervo Kero (yläkuvassa vasemmalla)  ja Kouvolan Kuljetusalueen suunnittelija Eero Pennanen (keskikuvassa vasemmalla).

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 17.04.1990

Edustajisto pitää hyvin myönteisenä Pohjois- Kymenlaakson seitsemän kunnan yhteistyöhankkeita. Erityisen myönteisenä nähdään elinkeino- ja liikennepolitiikan yhteiset pyrkimykset, joista mainittakoon HELI -pohjoinen ratahanke (Helsinki-Kouvola). Miinuksena ovat hallinnolliset rajat, jotka eivät saisi olla kehityksen jarruina, eivätkä haitata järkevää kaavoitus ja maapolitiikkaa. Sauma-alueiden yhdyskuntarakennetta on kehitettävä sopusoinnussa ja yhteisymmärryksessä naapurien kanssa, johtotähtenä koko talousalueen ihmisten palvelu.Edustajisto on huolestuneena seurannut Kouvolan keskustan kehitystä. Keskustasta on hävinnyt ”imu”, jonka toivotaan löytyvän kehittämällä uutta ilmettä, johon kuuluisi mm. kävelykatuja. Liikenne pitäisi järjestää niin, että se ei haittaisi palvelujen saatavuutta, mutta olisi joustavaa.Valtion liikelaitosten toimenpiteet ovat erityisen tarkkailun kohteena. Postin ja Postipankin suunnitelmat konttoriverkoston rajusta supistamisesta ovat osoitus pelkästä tulosajattelusta, jossa ihmisten palvelu on toissijaista. Yhteiskunnan laitosten tulisi omilla toimenpiteillään huolehtia maan tasapuolisesta kehittämisestä ja turvata peruspalvelujen saanti kaikille. Esim. valtion tuki haja-asutusalueiden postipalvelujen turvaamiseksi. Kouvolassa sijaitseva PP:n kirjauskeskuksen lakkauttaminen heikentää työllisyyttä paikkakunnallamme. Ratkaisuja tehtäessä tulisi ottaa huomioon Kouvolan keskeinen sijainti ja kirjauskeskuksen tilojen ja laitteiden nykyaikaisuus.

 

SAK:N KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSEN KANNANOTTO

Kouvola-talolla 27.11.1990 Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ei voi hyväksyä ministeri Pertti Salolaisen toimintaa. Ministeri Salolainen on ryhtynyt Liiketyönantajien Keskusliiton juoksupojaksi. Hän on valmistellut palvelualojen aukiolosäännöksien lakkauttamista kuulematta lainkaan työntekijäjärjestöjen mielipiteitä. Ministeri johtaa Suomen hallitusta harhaan omilla kannanotoillaan. Kun kauppojen ja ravintoloiden aukiolosäädökset ollaan poistamassa niin Salolainen on kertonut, että kehitys vapaisiin aukioloaikoihin johtuu yhdentyvästä Euroopasta. Tämä hänen väitteensä ei pidä paikkaansa, sillä Euroopassa ja useissa EY-maissa kauppaliikkeiden ja ravintoloiden aukioloajat ovat lailla säädelty huomattavasti lyhyemmiksi kuin Suomessa.Rajoituksien poisto on täysin ketjuuntuneiden palvelualanyritysten politiikkaa.Kuluttajat ehtivät hakemaan palvelunsa nykyisillä palveluajoilla. Kuluttajat joutuvat maksamaan pidemmät aukioloajat tuotteiden hinnoissa, koska ilta- ja sunnuntaityö on säädelty työehtosopimuksilla kalliimmaksi kuin päivätyö. Euroopan kalleimpia hintoja ei voida enää korottaa pitämällä kauppaliikkeitä avoinna sunnuntaisin.Tällainen kehitys johtaisi vain entisestään lisääntyvään osa-aikaisen työvoiman käyttöön kaupan aloilla. Kun ihmisten vapaa-aika lisääntyy, niin samat oikeudet viettää vapaa-aikaa tulee turvata myös palvelualoilla. Jos virheellisessä järjestyksessä ja väärässä lain tulkinnasta johtuva päätös joulun ajan sunnuntaiaukioloista jää voimaan, kehotamme jäsenistöämme suosimaan niitä liikkeitä, jotka eivät riko voimassa olevia aukioloaikoja. SAK:n Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön 13500 jäsentä muodostavat talousalueen suurimman asiakasryhmän. Meidän jäsenistöllämme on kuluttajina mahdollisuus vaikuttaa niin, ettei alueella kannata pitää kauppoja avoinna sunnuntaisin.

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1990

 

SAK:n organisaation toimivuus ollut tapetilla jatkuvasti, omien sisäisten piirien sekä ulkoisten tekijöiden vetämänä. SAK:n puheenjohtajavaihdoksen yksipuolinen reposteleminen tiedotus-välineissä antoi lisävauhtia alamäelle. Aktiivisuuden katoaminen havaittavissa paitsi arvostelussa. SAK on lähtenyt tutkimaan kehittämismahdollisuuksia sisäisesti. (APJ -tutkimus) APJ -tutkimuk-sessa mukanaolo tuonut haasteita toiminnan kehittämisen muodossa aiempaa haastavammin. Lisäksi oltu mukana periaateohjelman uudistamisessa. Ympäristönsuojelukampanja antanut työtä. Seminaari, työryhmän perustaminen ym. Viime eduskuntavaalien antama oikeistolaistumissuunta näkyy tehokkuusajatteluna kaikkialla.

 • liikkeiden aukioloajat

 • postitoimistojen lakkauttaminen

 • Postipankin toimialojen siirtopäätös

Osastoille tiedottaminen on hoidettu pääasiassa kiertokirjeillä ja niiden mukana lähetetyillä ilmoitustaulumateriaalilla. Vappujuhlan mainostamisessa käytetty lisäksi paikallisradiota ja maksettuja lehti-ilmoituksia. Toimintasuunnitelmassa mainittu järjestökalenterin uusiminen ei muutoksien vähäisyyden takia tullut ajankohtaiseksi. Kuluvan vuoden kohdalla sen sijaan tutkittanee rengaskansiomallisen järjestökalenterin tekemisen mahdollisuudet ATK:ta hyväksikäyttäen. Yleisestikin ottaen ATK:n hyväksikäytön sisäänajon vuosihan tämä on ollut tiedottamisen mielessä ja vastaisuudessa ATK:n edut tulevat selvemmin näkyviin.

 • pilkkikisat pidettiin AKT:n osasto 33 majalla Repovedellä 25.3. Osallistujamäärä oli pudonnut jostakin syystä aikaisemmista vuosista.

 • järjestimme Työväen yhteisen vappujuhlan, jossa pääpuhujana oli SAK:n puheenjohtaja PERTTI VIINANEN.

 • APJ lähetti edustajansa SAK:n rauhanpäiville Imatralle

 • yhteinen rauhantapahtuma Pohjois-Kymenlaaksossa ei toteutunut

 • kulttuuririentoihin osallistuimme TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön kautta jäsenien osallistumisella ja tiedottamalla TSL:n järjestämistä tapahtumista jäsenistölle kiertokirjeissä. Tosin osallistumisaktiivisuus antoi aiheen tiedottamisen kehittämisajatuksille.

 

TOIMINTA-ALUE

KUNTA

APJ:N JÄSENOSASTOT

APJ:hin KUULUMATTOMAT

 

lukumäärä

jäsenmäärä

lukumäärä

jäsenmäärä

Kouvola

36

12826

1

20

Valkeala

2

377

2

120

Elimäki

2

313

-

-

Yht.

 

13516

 

 

 

EDUSTAJISTO

Kokousten määrä kaksi

Edustajiston koko 155 henkilöä

miehiä 102 ja naisia 53

 

HALLITUS

Kokousten määrä 10. Koko pj+12+12, miehiä 8 ja naisia 5

varajäsenet miehiä 7 ja naisia 5

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pj. Lassi Ojanen

HRHL osasto 20

 

 

Esko Kupias

Veturi

Martti Sorsa

RL

Aino Hyvönen

Kiinteistö

Ritva Hannola

VAL

Jouni Ahola

Sähkö

Aulis Aunela

Metalli 116

Aake Mankki

AKT 33

Juha Koivula

AKT 33

Kerttu Rita

KTV 364

Mariitta Aunela

KTV

Ritva Johansson

Liikeväki

Marjatta Hölsö

Liikeväki

Mauri Joutjärvi

Rauta liiton 157

Aimo Salonsaari

Metalli

Riitta Kangaskolkka

Liikeväki

Laila Boholm

Liikeväki

Kaija Räsänen

SEL

Irmeli Lehtoluoma

SEL

Mauri Onttonen

Rauta liiton 72

Kalevi Taavila

RAKSA

Osmo Sallinen

RAKSA 624

Raimo Väätäinen

RL 72

Harri Hohteri

SEL

Hannu Mönkkönen

RAKSA

 

JAOSTOT

kokouksia

puheenjohtaja

Työ- ja talous

4

Lassi Ojanen

Koulutus

2

Juha Koivula

Nais

2

Kerttu Rita

VTY

2

Kalle Karttunen

Vapaa-aika

1

Martti Sorsa

 

TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestö ry. Esko Kupias, Juha Koivula ja Martti Sorsa

SAK:n Kymenläänin neuvottelukunta Kerttu Rita ja Esko Kupias

Lääninneuvottelukunnan työvaliokunnassa Esko Kupias

Työvoimatoimikunta Tuomo Makkonen ja Aino Hyvönen,

varalla Juha Koivula ja Aune Keskinen

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta Pekka Lindeman

valtuustossa Lassi Ojanen ja Kari Lainisto


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com