Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 19.4.2017 

Postimiesliiton Kouvolan osastoMIEHEMME POSTILJOONIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSISSA 1940-luvulla

Päätettiin lähettää eustaja SPL:n liittokokoukseen 1941. Edustajalle päätettiin maksaa päivärahaa, kertakaikkisena korvauksena 250 mk ja sijaisen palkkiona 50 mk. Edustajaksi valittiin SPL:n liittokokoukseen Helsinkiin 22-24.5.1941 E. Vierula. Edustajan E. Vierulan lisäksi päätettiin liittokokoukselta pyytää, että postiljooni N. Siro saisi ottaa osaa kokoukseen, mutta ei kuitenkaan äänestyksiin.

 


Jatkosodan aikana ei liittokokusta pidetty, vaan viides kokus siirtyi vuoteen 1945.

SPL:n liittokokouksessa Helsingissä 20-22.5.1945 edusti osastoa Armas LaaksoPäätettiin suorittaa edustajan matka- ja majoituskulut laskun mukaan osaston kassasta.

Kokouspäätöksellä SPL liittyi SAK:hon. Kokouksen kutsuvieraita olivat postilaitoksen pääjohtaja, kulkulaitosministeri, SAK:n pääsihteeri ja Suomen Postiyhdistyksen edustaja.

Osastot olivat tehneet kokoukselle kaikkiaan 32 alustusta.


Osasto päätti lähettää edustajan SPL:n 40-vuotisjuhlaan 5.5.46. Edustajaksi valittiin E. Vierula ja varalle E. Loikala.


Päätettiin lähettää kaksi edustajaa liittokokoukseen Helsingissä 7-9.5.1948.Edustajille päätettiin maksaa päivärahaa a 500 mk. vuorokausi. Edustajiksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.

Liittokokuksessa oli ennätyksellinen edustajamäärä, 56 osastoa oli antanut valtakirjansa 114 edustajalle.

Rutinoidulle voikkaalaiselle enimmäiselle puheenjohtajalle Eino Antilalle annettiin erittinen kiitos siitä, että ohjelmasta suoriudittiin niinkin hyvin.


20.1.1949 osaston vuosikokouksessa osaston johtokunnan esityksestä päätettiin yksimielisesti 12 äänellä hyväksyä osaston uusiksi säännöiksi Suomen Postimiesliiton ry:n osastojen uusien mallisääntöjen mukaisesti. Oikeusministeriö hyväksyi säännöt 30.4.1949.


14-19.3.1949 liiton järjestämillä toimitsijakursseilla olivat K. Niilola ja M. Vanhala.


SOTAMUISTOJA

Tuli vuosi 1940, mikä oli koko Suomen kansalle raskaan surun ja kärsimyksien vuosi. Voikan –Kuusankosken osasto sai saattaa pidetyn jäsenensä ylimääräisen postijooni Paavo Mäen hänen maallisen matkansa määränpäähän Kuusankosken sankarihautaan. Hän antoi henkensä 17.2.1940 sodanuhrina. Sodan puhjettua uudelleen v. 1941 kesällä lamautunut Kuusankoskenosaston toiminta kokonaan, sillä postimiestenkin oli lähdettiin maanpuolustustehtäviin suurimman osan jäsenistöä joutuessa rintamapalvelukseen ja toisten kenttäpostiin. Yksi ainoa kokous saatiin pidettyä sodan aikana huhtikuussa 1943.

Nimi

Syntynyt

Kuoli

Arvila Martti

14.11.1921

9.9.1942

Peltola Keijo

18.7.1920

24.10.1943

Taina Niilo

29.4.1921

28.6.1944

Vierula Heikki

7.6.1921

13.5.1946

SANKARIVAINAJILLE MUISTOTAULU

 

 

 

 

 

 

 

Eräs Kouvolan osaston merkkipylväs oli osaston toimestahankittu sankarivainajien muistotaulu työhuoneeseen,joka paljastettiin 11. 12. 1949 vaatimattomin juhlamenoin. Taulussa on ylhäällä sankariristi, sen alle merkintä PRO PATRIA sekä nimet aakkosjärjestyksessä syntymä- ja kaatuma-aikoineen. Tilaisuuteen kutsuttiin sankarivainajien omaiset sekä koko postikonttorin henkilökunta. Suomen Postimiesliiton Kouvolan os. vuosikokouksessa 14.3.1945 kunnioitettiin hetken hiljaisuudella sodassa 1941-1944 sankareinakaatuneiden allamainittujen postilaistenmuistoa:Keijo Peltola, Niilo Taina, Martti Arvila ja Vilho Ritari.

 

 

23.1.1940 Työnantajien keskusliitto tunnisti ammattiliitot

neuvotteluosapuoliksi. Kansallista yhteinäisyyttä korostanutta ratkaisua

nimitettiin tammikuun kihlauksesksi.


 

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokouksesta tammikuun 22 p:nä 1941, joka pidettiin Kouvolan postitoimistossa

 

 

Saapuvilla oli 6 jäsentä.

 

1 §    

Kokous havaittiin lailliseksi.

2 §    

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E. Loikala ja sihteeriksi N. Siro.

3 §    

Hyväksyttiin tilit v:lta 1939 ja myönnettiin johtokunnalle vastuuvapaus.

4 §    

Vuonna 1940 ei ollut mitään järjestötoimintaa poikkeustilanteen takia.

5 §   

Liittovero v:lta 1940 päätetään maksaa kaikkien jäsenten osalta osaston

kassasta.

6 §   

Jäsenmaksuksi päätettiin postiljooneilta 10 mk ja​ maalaiskirjeenkantajilta

5 mk kuukaudessa.

7 §  

 Jäsenmaksut kerätään kuukausittain etukäteen.

8 §   

Osaston johtokuntaan valittiin Loikala, Käyrä, Leinonen ja Siro.

9 §   

Tilintarkastajiksi valittiin K.H. Nuorivuori ja E. Vierula

 22.1.1941

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston

johtokunnan kokouksesta postitoimistossa

Saapuvilla: Loikala, Leinonen, Käyrä ja Siro​.

1 §    

Valittiin osaston virkailijat: Puheenjohtajaksi E. Loikala varalle Käyrä.

Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi N. Siro.

2 §    

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja.

3 §    

Jäsenmaksujen kerääjä P. Käyrä.

 13 p:nä toukokuuta 1941

 

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta, joka pidettiin Kouvolan postitoimistossa

Saapuvilla oli 9 jäsentä.

1 §  

Puheenjohtajaksi valittiin E. Loikala.

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin N. Siro.

2 §  

Kokous katsottiin lailliseksi.

3 §  

Päätettiin lähettää eustaja SPL:n liittokokoukseen.

4 § 

 Edustajalle päätettiin maksaa päivärahaa, kertakaikkisena

korvauksena 250 mk ja sijaisen palkkiona 50 mk.

5 §  

Edustajaksi valittiin SPL:n liittokokoukseen Helsinkiin 22-24.5.1941

E. Vierula.

6 §  

Edustajan E. Vierulan lisäksi päätettiin liittokokoukselta pyytää, että postiljooni N.

Siro saisi ottaa osaa kokoukseen, mutta ei kuitenkaan äänestyksiin.

7 §   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sofia Vesterinen ja V. Nuorivuori.

 
 

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokouksesta 14.3.1945 klo 20.00 Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa

 

Läsnä oli 15 miestä.

 

1 §  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emil Loikala.

2 §  

Sihteeriksi S. Vierula.

3 §   

Pöytäkirjan tarkastajiksi K. A. Nuorivuori ja Laakso.

4 §  

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

5 §  

Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella sodassa 1941-1944 sankareina

kaatuneiden allamainittujen postilaisten muistoa:

Keijo Peltola, Niilo Taina, Martti Arvila ja Vilho Ritari

6 §  

Todettiin, että osastolla ei ollut vuosina 1941-1944 mitään toimintaa.

Jäsenmaksut on kerätty - hyvä sekin, josta kiitos J. Nuorivuorelle.

7 §  

Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus.

8 §  

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 10:- kk:ssa.

9 §  

Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen: V. Nuorivuori, E. Loikala,

A. Laakso ja S. Vierula.

10 §   

Valittiin huvi- ja järjestelytoimikunta, kokoonkutsujana A. Laakso ja

jäseniksi E. Repo, K.A. Nuorivuori, J. Loikala ja P. Toijonen.

11 §  

Opiskelukerho ajatuksen edelleen kehittäminen V. Nuorivuoren

huoleksi, apulaisenaan P. Käyrä, E. Repo ja S. Vierula.

12 §  

Tilintarkastajat: E. Repo, P. Käyrä, varalle E. Vierula ja K.H.

Nuorivuori.

 Poimintoja SPL:n Kouvolan osaston toiminnasta vuonna 1945

Sodanjälkeinen ensimmäinen toimintavuosi on päättynyt. Postimiesliiton Kouvolan osasto on lähtenyt reippaasti alkuun. Osaston jäsenmäärä on rohkeasti kasvanut, ollen jäsenmäärä vuoden päättyessä 21. (vuoden alussa 10). Nuoret miehet ovat tuoneetuutta intoa ja uusia toimintamuotoja osaston toimintaan.

Vuosikokous pidettiin 14.3.45 ja päätetyt asiat merkittiin pöytäkirjaan 12 pykälällä. Johtokuntaan ovat kuluneena vuonna kuulunut Emil Loikala puheenjohtajana, Armas Laakso sihteerinä ja rahastonhoitajana sekä muina jäseninä V.Nuorivuori ja S. Vierula. Vuosikokouksen lisäksi on osasto kokoontunut viisi kertaa ja tehnyt päätökset merkitty 2 pykälällä pöytäkirjaan. Johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja tehnyt 14 päätöstä.

Opintokerho on kokoontunut kaksi kertaa ja on sitä johtanut postiljooni V. Nuorivuori.

Huvi- ja järjestelytoimikuntaan on kuluneet puheenjohtajanaA. Laakso ja jäseninä E. Repo, K. A. Nuorivuori, J. Loikala ja P. Toijonen. Toimikunta on järjestänyt kolme huvitilaisuutta joista saaduilla tuloilla on osaston taloudellista asemaa huomattavasti parannettu.

SPL:n liittokokouksessa Helsingissä 20-22.5. edusti osastoa Armas Laakso.

Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan urheilukilpailussa 1945. Hämeenlinnassa edusti osastoa K. Niilola.

Osaston talous on tällä kertaa kunnossa. Jäsenmaksut ja vuosiverot keskusjärjestölle ovat suoritettu täsmällisesti ja vähäinen säästö seuraavalle tilikaudelle rohkaisee toimintaa.

Tällä kertaa puhaltaa posti- ja lennätinlaitoksessakin vapaammat tuulet kuluneen vuoden aikana. Konttoriin on perustettu useita uusia ylimääräisen postiljoonien toimia, postinvaihtaja ja maalaiskirjeenkantaja toimista on jo kokonaan päästy. Vuosikausia vielä ollut postiljoonien huolintakysymys on myös kuluneena vuotena konttorissamme jatkunut. Vaikkapa tällä kertaa onkin myötäisempää, ei se edellytä mitään laakerilla lyväämistä vaan jatkuvalla yksimielisellä työllä ja ponnisteluilla on meidän pyrittävä kohottamaan oman osastomme ja koko postimieskunnan ammattitasoa sekä taloudellisia ja henkisiä elinehtoja.


 • PL:n liityttyä SAK:hon 7.6.1945 päätettiin liittyä Kouvolan

paikalliseen ammattijärjestöön ja on siellä osastoa edustanut E. Loikala ja P. Toijonen.


(Kouvolan APJ) perustava kokous

pidettiin Kouvolan työväen opistolla 5.4.1945. Puheenjohtajana toimi Toivo Nummiaro ja kirjurina O. Martikainen. Kokouksessa päätettiin perustaa ammatillinen paikallisjärjestö Kouvolaan, minkä nimeksi tuli Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö. Saapuvilla olivat seuraavat osastot:Rautatieläisten liiton osastot n:o 6, 32 sekä 72, Rakennustyöläisten liitonosastot n:o 60 ja 162, Kunnantyöntekijäin osasto, Muurarien osasto, Lihaja Elintarvetyöntekijäin osasto sekä Metallityöntekijäin osasto n:o 116. 4.9.1945 Postimiesliiton Kouvolan osasto liittyi APJ:n jäseneksi ja valitsi edustajansa puheenjohtaja Emil Loikalan ja P. Toijosen paikallisjärjestön vuosikokoukseen. Jäseniä ammattiosastolla oli 16. Tälläkertaa jäsenyys jäi lyhyeksi ammattiosaston erotessa vuonna 1949.

 14.3.1945 klo 21.00

SPL:n Kouvolan osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätin

konttorissa

 

1 §   

Osaston puheenjohtajaksi valittiin E. Loikala

2 §    

Sihteeriksi A. Laakso.

3 §   

Jäsenmaksujen kerääjiksi A. Laakso ja V. Nuorivuori.

4 §   

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja E. Loikala.

 9.4.1945

SPL:n Kouvolan osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätin

konttorissa.

Läsnä olivat: E. Loikala, J. Nuorivuori, S. Vierula ja A. Laakso.

1 §   

Hyväksyttiin osaton jäseniksi aikaisemmin osastosta eronneet Lauri

Nieminen, Eelis Puolatie ja Eino Repo.

Uusiksi jäseniksi osastoon Vilho Loikala, Eelis Väkevä, Bruno

Laitinen, ​Pentti Toijonen, Pauli Karjalainen, Leo Savolainen,

Kalervo Mettälä ja Kauko Niilola.

2 §   

Alustavana oli kysymys postiljoonien kesänviettopaikan hankkimiseksi

osastolle. Asiaa eteenpäin viemiseksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.

 16.6.45 klo 17.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan poti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä oli 6 miestä. Puheenjohtajana E. Loikala.

1 §    

Ylimääräistä lisäveroa päätettiin kantaa 15 mk. kk. heinä-joulukuun

aikana.

Hyväksyttiin osaston jäseniksi M. Jankala ja A. J. Immonen.

 


Sotatilan vuoksi kahdet tanssiaiset pidettiin rauhan tutua maahamme

1945.

30. huhtikuuta ja 10. kesäkuuta tanssittiin Kaipiaisten nuorisoseuran

talolla.´Järjestysmiehinä toimivat ammattiosaston jäsenet, Kouvolan

Urheilijain K.A. Nuorivuori, P. Toijonen ja Armas Laakso.

 


 

Vuonna 1945 tehtyihin sopimuksiin saatiin määräykset

pääluottamusmiesten ja osaston luottamusmiesten valintaperusteista ja

tehtävistä. ​​


Vuoden 1946 yleissopimuksessa oli maininta luottamusmiehistä, mikä

merkitsi sitä, että työnantaja joutui virallisesti tunnustamaan

luottamusmiehet työntekijöiden edustajina.

 


Virkamiesten yhteisjärjestön lähtökohdat olivat vuodessa 1946. Silloin

käynnistyi valtion työehtosopimustoiminta virasto- ja laitoskohtaisena.

 


1945 ammattiosaston yhteyteen perustettiin opintokerho, mikä kokoontui

toimintavuonna kaksi kertaa.

Kerhoa johti postiljooni Nuorivuori. Opintokerhon tarkoituksena oli

nuorten postiljoonien tutustuttaminen ammattiasioihin ja siten kouluttaa

kykenevää henkilökuntaa postilaitoksen palvelukseen. Osaston toimesta

nuorille miehille annettiin kehotuksia postimieskurssille

valmentautumisesta.

 


Myös Kouvolan postimiehet saivat joulupaketteja. 1945 Ruotsin

Postimiesliitto yhdessä sikäläisen Postivirkamiesliiton kanssa lahjoitti

suomalaisille virkaveljilleen 500 lahjapakettia, joista Kouvolan osastolle

lähetettiin kolme kappaletta. Paketit vastaanottivat Tauno Leinonen ja

Nuorivuoren veljekset.

Myös norjalaiset halusivat auttaa lahjasillillä. Sillitynnyristä 20 kg kuului

Kouvolan osastolle jaettavaksi, jokainen osaston jäsen sai yhden kilon

verran.

 8.7.1945 klo 9.30

SPL:n Kouvolan osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja

lennätinkonttorissa

 

Läsnä E. Loikala, J. Nuorivuori ja A. Laakso.

 

1 §   

Päätettiin esittää osastolle hoitajan esityksen perusteella

päivyshuoneensaamiseksi asemalle.

2 §   

Päätettiin esittää osastolle keskuteltavaksi ja päätettäväksi

naistyövoiman ottaminen postiljoonin toimeen.

3 §   

Johtokunta esittää kokoukselle postiljoonien palkkaluokan

korottamiseksi Kouvolassa.

 10.7.1945 klo 20.30

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Läsnä oli 16 miestä.

1 §  

Kokouksen puheenjohtajana oli E. Loikala.

2 §  

Pöytäkirjanpitäjänä A. Laakso.

3 §   

Päätettiin esittää posti- ja lennätinhallitukselle päivyshuoneen

saamiseksi asemalle. Valittiin kolmimiehinen toimikunta kirjelmä

laatijaksi. Toimikunta, johon tulivat E. Loikala, E. Vierula ja V .

Nuorivuori. Kokous valitsi toimikunnan sihteeriksi A. Laakson.

4 §  

Naistyövoimakysymys herätti erittäin vilkasta keskustelua.

Johtokunnalle annettiin täydet valtuudet asian ratkaisemiseksi.

5 §    

Päätettiin anoa posti- ja lennätinhallitukselta vakinaisten

postiljoonien palkkaluokan korottamiseksi (2) toiseen palkkaluokkaan ja

ylimääräisten postiljoonien (3) kolmanteen palkkaluokkaan.

6 §  

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

7 §    

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin K.A. Nuorivuori ja E. Väkevä.

 


3.8.45 klo 20.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Puhetta johti E. Loikala ja kirjurina A. Laakso.

1 §   

Todettiin osaston 25 jäsentä paikalla olevan 17 jäsentä.

2 §   

Kokous oli ilmoitettu työhuoneen seinällä olleella ilmoituksella ja

ilmoittamista vastaan ei ollut mitään muistuttamista. Kokous julistettiin

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §   

Kokouksen yksimielinen päätös oli kannattaa liittotoimikunnan

toimenpiteitä palkkauskysymystä ajateltaessa vaikkapa voimakeinoin.

4 §    

Hämeenlinnassa 1945 pidettävien postilaitoksen

yleisurheilukilpailuihin (mestaruus) päätettiinlähettää edustajia jos

halukkaita kilpailijoita on,kuitenkin omilla kustannuksillaan, sillä  kokous

ei katsonut osaston nyt voivanrahallisesti kilpaijoita tukea osaston heikon

rahavarojen vuoksi.

5 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Puolatie ja P. Toijonen.

 


4.11.1945 klo 16.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

 

Läsnä oli 10 jäsentä. Puheenjohtajana E. Loikala ja kirjurina A. Laakso.

1 §

Posti- ja lennätinhallitus on määrännyt pienehkön rahasumman Kouvolan

piirikonttorille ja Kouvolan posti- ja lennätinkonttorille viihdytys tai

urheilurahastoksi.

2 §

Ruotsin Postimiesliitto on lahjoittanut Suomen Postimiesliitolle 350

lahjapakettia joista SPL:n Kouvolan osastolle tuli kolme ja jotka jaettiin

seuraaville postiljooneille: J. Leinoselle, V. Nuorivuorelle ja K.H.

Nuorivuorelle. Kukin lahjapaketin saaja päätti henkilökohtaisesti kiittää

pakettien lähettäjää.

3 §

Päätettiin, että SPL:n Kouvolan osasto liittyy Kouvolan Ammatilliseen

paikallisjärjestöön. Edustajiksi valittiin E. Loikala ja P. Toijonen.

4 §

SAK:n järjestämiin iltakursseille päätettiin lähettää kolme miestä

B. Laitinen. P. Toijonen ja A. Immonen.

5 §

Voikan-Kuusankosken osaston esityksestä päätettiin

tutustumistilaisuutta varten sopia ohjelmasta y.m. järjestelystä

Voikan-Kuusankosken osaston myöhemmin määräämässä paikassa.​

 • Joulukuun 8. päivänä 1948 Suomen Postimiesliiton Voikan -

Kuusankosken osaston​ valtuuttamina​  edustajina allekirjoittivat

postimiehet Henrik Mäki ja Jaakko Uitto kauppakirjan, millä osasto osti

Sulo ja Martta Kinttulalta Jaalan pitäjän Pahasaaren kylästä noin 1200

neliömetrin maa-alueen. Tontti sijaitsi Jaalan Pyhäjärven rannalla.

Osaston tarkoituksena oli rakentaa tontille tulevaisuudessa kesämökki.

Vaikka voikkaalaiset perustivat oman osaston, jäi mökkitontti molempien

ammattiosastojen haltuun. Tämä vaikutti kielteisesti mökkitontin

kehittämiseen.

 

PIIRTEITÄ SPL:N KOUVOLAN OSASTON TOIMINNASTA VUODELTA 1946

    Kulunut vuosi on osastomme kohdalta päättynyt melko vilkkaan toiminnan merkeissä. Osaston kokouksia on pidetty 5 ja pöytäkirjaan merkitty 31 pykälää.

    Johtokunta on kokoontunut 6 kertaa ja pykäliä kertynyt 23. Johtokuntaan ovat kuuluneet E. Vierula puheenjohtajana, P. Toijanen sihteerinä, A. Laakso rahastonhoitajana sekä V. Nuorivuori.

    Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 8 ja oli jäsenluku vuoden päättyessä 29. Voidaan mielihyvin todeta, että järjestäytyminen on 100 %:nen.

    Useita aloitteitaolosuhteiden palauttamiseksi on tehty, joskin laihoilla tuloksilla. Mainittakoon vain kauan vireillä ollut päivystyshuoneen saanti asemalle, joka edelleen on ratkaisematta, vaikka asia on ollut vireillä jo niinkin aikaisin kuin v. 1917.

    1946 oli talossa postin paikallista kuljetusta hoitamassa yksi mies hevosineen. Hevosmies Mauno Mäkelä tuli hevosen ja lavakärryn kanssa kaksi kertaa vuorokaudessa postitalon pihaan. Pihanpuoleisesta ovesta kannettiin lähtevää postia kärrin lavalle noin kello 12.00 päivällä ja kello 24.00 yöllä. Kirjeet ja muut postit vietiin rautatieasemalle. Aseman itäpäässä oli joukko rautaisia käsikärryjä, joilla postit sitten vietiin eri suuntiin meneviin postivaunuihin. Tuolloin postin valtakunnallinen kuljetus tapahtui lähes kokonaan rautateitse. Eri rataosilla kulki henkilöjuniin liitettyinä postivaunuja tarpeellisine miehistöineen. Kouvola oli risteysasema, joten asemalla piti olla postijunien aikaan ryhmä postimiehiä postinvaihtoa suorittamassa.

    Palkka kysymys on myös ns. linnarauhan takia ollut kuullussa pisteessä.

Urheilutoiminta

on ollut vilkasta, johtuen siitä, että osastomme on saatu paljon muuta, urheiluun innostunutta joukkoa. Huomattavimmista urheilutapauksista mainittakoon Posti- ja lennätinlaitoksen talvikisat Mikkelissä, johon joukkueemme osallistui erittäin hyvällä menestyksellä. Samoin on myös osallistuttu paikkakunnan puulaakiotteluihin hiihdossa ja pesäpalloilussa. Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön järjestämissä hiihtokilpailuissa, jotka järjestettiin Kouvolassa 17.2.46. Kiertopalkinnon sai haltuunsa yhdeksi vuodeksi Muurarien liiton Kouvolan osasto, toiseksi Kouvolan Liha- ja elintarvetyöläisten osasto ja kolmanneksi Postimiesliiton Kouvolan osasto.


    Opintokerho on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Luentojen tarkoituksena on ollut nuorten postiljoonien tutustuttaminen ammattiasioihin ja siten kouluttaa kykenevää henkilökuntaa postilaitoksen palvelukseen.

 


    Huvitoimikunta järjesti vuoden alkupuolella joitakin tanssiaisia, joista kuitenkin taloudellinen tulos jäi heikonlaiseksi.

 


    Osasto on myöskin ottanut osaa Sotainvaliidien veljesliiton toimittamaan keräykseen saaden keräyssummaksi 890:- sekä myynyt 50 kpl Sotainvalidien Veljesliiton arpoja.

    Osaston kokouksessa 15.10 tehtiin esitys, että osaston jäsenet vapaa-aikoinaan hakkaisivat 2m³ halkoja ja lahjoittaisivat näin saadun työpalkan osastolle. Asia saikin lämpimän kannatuksen ja tuloksena oli 3700 mk:n lisä osaston laihaan kassaan. Asian alkuunpanijalle V. Nuorivuorelle annettakoon tässä yhteydessä tunnustus aloitteestaan.

 


    Ensi kerran saatiin toimeksi myös vaatimaton pikkujoulu osaston omassa keskuudessa. Se pidettiin ravintola "Sevillassa" 13.12.

    Norjalaisten työtovereitten lahjoituksena saatiin vuoden aikana sillilähetys, joita jaettiin 1 kg jäsentä kohti.

 


    Yleisestä tilanteesta johtuen ei tulevaisuuden taivas näytä erikoisen selkeältä, sillä kuluvan vuoden tasausarvioon ei ole otettu yhtään uutta vakinaista, enempää kuin ylija ensimmäinen postiljoonin paikkaakaan ainoastaan palkkakysymykseen, joka onkin käynyt kestämättömäksi, on toiveita saada aikaan parannusta. Vastatuulesta huolimatta on edelleenkin lannistumatta ponnisteltava eteenpäin toivoen aikaa parempaa.

 


 

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokouksesta 8.3.1946 klo 19.00 Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä oli 15 miestä.

1 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emil Loikala.

2 §

Sihteeriksi A. Laakso.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi E. Vierula ja V. Nuorivuori.

4 §

Tarkasteltiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus.

5 §

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

6 §

Vuosikertomus hyväksyttiin muistutuksitta.

7 §

Tulo- ja menoarvion laatiminen jätettiin, koska todellisuus perustaa k.o. asialle ei löydetty.

8 §

Jäsenmaksu päätettiin koroittaa 40 mk/kk.

9 §

Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen: A. Laakso, V. Nuorivuori, E. Vierula ja P. Toijonen.

10 §

Huvi- ja järjestelytoimikuntaan tulivat puheenjohtajaksi P. Toijonen, jäseniksi J. Loikala, B. Laitinen, A. Immonen, T. Muona, Eskola, H.K. Nuorivuori, K.A. Nuorivuori ja A. Laakso.

11§

Urheilutoimikuntaan tulivat puheenjohtajaksi E. Loikala, jä­seniksi J. Loikala, K. Niilola ja T. Muona.

12 §

Opiskelukerho, jonka puheenjohtajaksi E. Loikala, jäseniksi V. Nuorivuori,

V. Loikala ja A. Laakso.

13 §

Tilintarkastajat E. Puolatie ja B. Laitinen varalle E. Repo ja T. Leinonen.

14 §

Naistyövoimakysymys jäi edelleen uuden johtokunnan huoleksi.​ Asiaa oli käsitelty kolmessa osaston aikaisemmassa kokouksessa. Sodan aikana olleista naistyövoimasta oli vielä toimessa kaksi naista, jotka oli otettu varaposteljooneiksi. Vaikka naiset olivatkin hoitaneet työnsä kiitettävästi, ei heitä osaston mielestä voitu käyttää kaikkiin konttorissa esiintyviin postiljoonin tehtäviin. Osasto epäili, että naisia ei tultaisi postimies virkoihin nimittämään, joten naiset olisivat esteenä postiljooneiksi aikoville nuorille miehille. Osasto pyysi Suomen Postimiesliitolta toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi.

15 §

Johtokunnan huoleksi jäi myöskin palkkaluokkiin koroittamispyrkimys.

16 §

Päivystyshuoneen saamiseksi asemalle, ei asiaa saatu sellaiseen ratkaisuun, kuin

olisi ollut tarpeellista. Kuitenkin saatiin postivaunu asemalle joka, joskin huonosti

korvaa päivystyshuoneen. Johtokunta velvoitettiin asiaa vielä eteenpäin ajamaan.

17 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

18 §

Ruotsin lahjatavarat on saatu ja kiitollisuudella vastaanotettu.

19 §

Kokous lausui huvi- ja järjestelytoimikunnalle parhaat kiitokset sen suorittamasta

työstä jolla osaston taloudellista asemaa on huomattavasti parannettu.

 


1.3.1946 klo 12.00 

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla

Läsnä oli 12 jäsentä. Puhetta johti E. Loikala ja A. Laakso.

1 §

Mikkelissä 3.3.46 pidettäviin Posti- ja lennätinlaitoksen

hiihtomestaruuskilpailuihin oli osasto valinnut osanottajat. Osanottajille päätettiin

maksaa päivärahaa a 1.50 mk ja matkat.

 


8.3.1946 klo 22.00

Pöytäkirja tehty SPL:n Kouvolan osaston johtokunnan kokouksesta Kouvolan Posti- ja Lennätin konttorilla.

Läsnä: Vierula, Laakso, Nuorivuori ja Toijonen.

1 §

Osaston puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula.

2 §

Sihteeriksi P. Toijonen.

3 §

Rahastonhoitajaksi A. Laakso.

4 §

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja E. Vierula.

5 §

Päätettiin hankkia osastolle leimasin ja kirjejärjestäjä.

 12.3 1946 klo 19.00

Pöytäkirja tehty SPL:n Kouvolan osaston johtokunnan kokouksesta, joka pidettiin E. Vierulalle 

Läsnä olivat: Vierula, Nuorivuori, Laakso ja Toijanen.

1 §

Johtokunta laati kirjelmän SPL:lle naistyövoima kysymyksestä.

2 §

SAK:n kirjekunnista päätettiin ilmoittaa konttorin ilmoitustaululla.

3 §

Seuraava kokous päätettiin pitää 15.3 -46 k:lo 14.30 V. Nuorivuorella.

 15.3.1946 klo 14.30 

Pöytäkirja tehty SPL:n Kouvolan os. johtokunnan kokouksesta, joka pidettiin V. Nuorivuorella

Läsnä olivat: E. Vierula, V. Nuorivuori, A. Laakso ja P. Toijanen

1 §

Kokous laati kirjelmän SPL:lle, jossa pyydettiin toimenpiteitä päivyshuoneen ja

kalustovajan saamiseksi Kouvolan asemalle.

2 §

Kouvolan Posti- ja Lennätinpiirin piiritarkastajan kehoituksesta on Kouvolan Posti- ja

Lennätinkonttorin esimies jättänyt esityksen konttorinhoitajalle palkkausluokkien

uudelleen järjestämisestä.

Kouvolan postin ja lennätinkonttorin hoitaja oli esittänyt, että Kouvolan rautatieasemalle saataisiin vajarakennus postinvaihdossa käyteetäviä kärryjä ja kelkkoja varten sekä vajan yhteyteen rakennettaisiin lämmin päivystyshuone asemalla työskenteleviä postijooneja ja tilapäisesti säilytettävää postia varten.

*

Kirje liitolle

 

Suomen Postimiesliitto. Helsinki

 

    Kouvolan posti-ja lennätinkonttorin hoitaja on esittänyt, että Kouvolan asemalle

saataisiin vajarakennus postinvaihdossa käytettäviä kärryjä ja kelkkoja varten

sekä sanotun vajan yhteyteen rakennettaisiin lämmin päivystyshuone asemalla

työskenteleviä posteljooneja ja tilapäisesti säilytettävää postia varten.

    Posti- ja lennätinhallitus on kuitenkin hylännyt sanotun esityksen ja sijoittanut tilapäisesti

Kouvolan asemalle liikenteestä poistetun postivaunun postin säilytyspaikaksi ja

päivystyshuoneeksi. Asia ei tällä toimenpiteellä kuitenkaan parantunut, sillä

sanottua vaunua ei rautatieliikenteen tähden voita sijoittaa postille sopivaan

paikkaan, joten se nykyään sijaitsee sivussa asema-alueelta ainoastaan

tilapäisenä postinsäilytyspaikkana.

Asian selventämiseksi haluamme tuoda esiin seuraavaa:

 • Kouvolan asemalla on tällä kertaa postinvaihtoa varten 17 kärryt, joiden

hankintahinta on n. mk 4000.kappaleelta. 

 • 12 kelkkaa, joiden hinta on noin mk 2000 kappaleelta, joten postinvaihto-

kaluston arvo on aika huomattava.

Kaikki kalusto on sijoitettu sekä kesällä että talvella ulos asemalaiturille, jossa se

on alttiina sateelle ja auringolle. Puhumattakaan siitä, että lumiset kelkat ja

kastuneet kärrit ovat raskaat ja epämielittävät käyttää. Tälläinen kaluston hoito

on epätaloudellista, joka usein aiheuttaa matkustavankin yleisön kirpeätä

arvostelua posti- ja lennätinlaitoksesta.

 • Vajan yhteyteen pyydetty päivystyshuone on myös välttämätön. Kouvolan asemalle

on sijoitettu kirje- ja ristisidelaatikot, jotka tyhjennetään 10 min. ennen postijunan

tuloa. Matkustava yleisö käyttää sanottuja laatikoita junien seisoessa asemalla eikä

lyhyenä postinvaihtoaikana ennätä mainituista laatikoista kertyneitä lähetyksiä.

käydä konttorilla selvittämässä ja lajittelemassa, vaan tehttävä on suoritettava

ulkosalla sateessa ja tuulessa. Sateen pilatessa kirjeiden osoitteet ja tuulen riistäessä

lähetykset postiljoonin käsistä.

 • Kouvolan asemalla työskentelee postinvaihdossa kahdeksan posteljoonia,

jotka usein myöhästyviä junia odotellessaan ovat kautta vuorokauden pakotetut

oleskelemaan ulkona ilman suojaa.

 • Kouvolan kautta kulkevat Kuusankosken ja Voikkaan postit tarvitsevat myös oman

säilytyspaikkansa, sillä niiden kuljettaminen postikonttorille ja sieltä takaisin asemalle

aiheuttaa huomattavasti lisätyötä.

 • Edellä esitettyyn viitaten pyydämme, Suomen Postimiesliittoa esittämään asiamme

edelleen. Voisiko mahdollisesti vastanimitetty posti- ja lennätinlaitoksen huollon

tarkastaja vaikuttaa asian saattamiseksi meille suotuisaan ratkaisuun.

 

E. Vierula P. Toivonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4.1946 k:lo 15:00

Pöytäkirja tehty SPL:n Kouvolan osaston johtokunnan kokouksesta

 

Aika

Läsnä olivat E. Vierula, A. Laakso, V. Nuorivuori ja P. Toijonen.

 

1 §

SPL vastauksessaan kirjelmäämme naistyövoimakysymyksestä ilmoittaa

seuraavaa:

Liittotoimikunta on kokouksessaan 24.3. käsitellyt esittämämme asian. Asia on neuvottelujen alaisena, joten ei siitä eri esitystä tehdä, koska neuvottelujen ja tutkimusten tulokset tulevat vaikuttamaan kokonaisuudessaan.

2 §

Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön kiertokirjeen n:o 2/1946 johdosta juhla- ja kokoushuoneen rakentamiseksi Kouvolaan osasto katsoo ettei se voi varojen puutteen tähden yhtyä hankkeeseen, niin suotavaa kuin se ​olisikin.

3 §

Väliaikaisen talkootoimikunnan kokoukseen 9.4.1946 osasto päätti lähettää edustajaksi Einari Vierulan valtuuksin liittyä em. yhdistykseen.

 

4 § Kalustovajaa ja päivystyshuonetta koskevaan kirjelmäämme on SPL

antanut vastauksen, jossa on luvannut esittää asian posti- ja

lennätinlaitokselle.

 26.4.46 k:lo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä oli 14 miestä.

 

1 §

Todettiin, ettei osastossa ollut ketään sellaista henkilöä, joka olisi osallistunut liiton perustavaan kokoukseen Tampereella 7-9.1.1906.

2 §

Osasto päätti lähettää edustajan SPL:n 40-vuotisjuhlaan 5.5.46. Edustajaksi valittiin E. Vierula ja varalle E. Loikala.

3 §

Päätettiin suorittaa edustajan matka- ja majoituskulut laskun mukaan osaston kassasta.

4 §

Kouvolan osasto päätti kannattaa SPL:n kirjelmän mukaista ehdotusta erorahaston ja hautausapukassan yhdistämistä yhdeksi, paikolliseksi, rengasmaiseksi rahastoksi.

5 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.

*

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston opintokerho kokoontui

26.4.1946 k:lo 20.30. Kokouksessa teki postiljoonien esimies E. Loikala

selkoa yhdistyslaista.

*​

Uuno Jattu muisteli Kouvolan kansalaisopiston historiaryhmän kirjassa

Kadonnutta Kouvolaa Etsimässä, että hänen pyrkimys päästä postilaitoksen

palvelukseen pohjautui omalta osaltaan siihen,että hän halusi päästä entistä

keveimpiin töihin.

Aloitin työskentelyni Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa tarkalleen

sanoen 16. huhtikuuta 1946.

Päästyäni talon kirjoihin huomasin pian, etteivät postiljoonin tehtävät kovin

keveitä ja helppoja olleet. Yleensä uusi työntekijä postimiespuolella

sijoitettiin postinkantotyöhön, ja niin kävi minullekin. Olin jo pari päivää

harjoitellut yhdeksännen piirin kantoa postiljooni Kauko Niilolan

opastuksella. Piiri oli laaja alkaen kirjapainotalolta jatkuen Oikokatua

Salpausselänkadulle ja edelleen Kalevankatua sen loppuun asti.

Takaisinpäin tultiin Soininpolkua ja lopuksi Jaakonkatua

Ukkosen Antin talolle, mihin piiri päättyi. Etuna minulla tässä uudessa

työssä oli se, että talot olivatminulle ennestään tuttuja ja samoin suurin

osa alueen asukkaista. Silti uusi työ ei sujunut kovinkaan kehuttavasti. Oli

juuri pääsiäinen tulossa ja postia oli tavallista enemmän. Silloin ei vielä

ollut keksitty kimppukuljetusta, vaan jokainen jakaja sai huolehtia omista

kimpuistaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Konttorilta lähtiessä oli

laukku täynnä postia ja käsissä kannettaviksi jäi vielä kimppu tai kaksi

aina puoleen piiriin asti, jolloin laukkuun taas mahtui uusi annos postia.

Postinkantoa suoritettiin silloin kaksi kertaa päivässä, kuutena päivänä

viikossa.

    Kansanhuollossa postiljoonien työ luokiteltiin niin, että meille annettiin

"raskaan työn tekijöiden leipäkortti" koko sen ajan kun kortteja käytettiin.

    Aina ei postimiehen työ edes ollut niin siistiä ja puhdasta kun olin

etukäteen kuvitellut. Öisin kuljetettiin paljon raskasta lehtipostia ns.

apuvaunuissa ja joskus vaunu oli saattanut edellisessä käytössä

sotkeutua vaikkapa kalkkipusseista. Kun tällaiseen vaunuun lastasi postia,

niin kyllä kalkki jälkensä jätti. Aluksi meillä ei ollut suojavaatteita, vaan

teimme kaikki työt tummansinisissä virkapuvuissa. Kun kalkkivaunun

posti oli aamulla tyhjennetty, niin  olimme kaikki valkoisia kuin

myllymiehet.

Muistan Suurosen Yrjön lausahtaneen: "Täss ollaa taas joka ukko kun

kalkkilaivan kapteeni."

Vähitellen postiljoonin työssä lisääntyi myös yötyön osuus, ja heti sodan

jälkeen yöt venyivät 6-7 tunnin mittaisiksi. Vuosien mittaan unelmani

helposta ja kevyestä työstä karisi karuun todellisuuteen.

    Uuno Jatun aloittaessa postimiehen työtä oli postissa

konttorinhoitajana Maria Sofia Korhonen, postimiesten esimiehenä Emil

Loikala ja talonmiehenä Ville Vesterinen Uuvelt kirkolt".

 


 

Postimies, joka tunsi kylät ja reitit kuin omat taskunsa

Postimies Uuno Jattu (kuvassa) kuoli 16 joulukuuta Kouvolassa. Hän oli 91-vuotias, syntynyt 20. huhtikuuta 1919 Valkealassa. Sota vei parhaat nuoruusvuodet Uuno Jatun elämästä, kuten niin monen ikätoverin. Hän suorittiasepalveluksen sodan jo alettua. Pian tämän jälkeen tulivat vuoroon upseerikoulut ja toimiminenkoulutustehtävissä ja komppanianpäällikkönä Sortavalassa ja Salmissa.Karjalasta löytyi tuleva aviopuoliso, lottana toiminut Alma Jääskeläinen. Pari vihittiin Kouvolassa joulukuussa 1943 Sodan päätyttyä perhe oli jo perustettu ja haaveet opettajaksikouluttautumisesta jääneet taakse. Postinkantotyö ei nivekreuman vuoksi Uunolle soveltunut ja kun tilaisuus tuli hän siirtyi postinvaihtotöihin.Ennen postinumeroiden tuloa, postimiesten piti osata ”Turisti”, VR:naikataulut liikennepaikkoineen. Postia kuljetettiin eri paikkakuntien välillälähes yksinomaan rautateitse. Ratapätkissä Uunon taidot olivat vaillevertaistaan. Hän tunsi kylät ja reitit. Uuno Jattu oli ammattiosaston puheenjohtajana viisi kertaa: 1958, 1959, 1960, 1967 ja varapuheenjohtaja 1968. Ammattiosaston toimikunnassa hän toimi yli 10 vuoden ajan. Uuno Jatulle luovutettiin 1975 Postiliiton hopeinen ansiomerkki. Hän sai myös Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston tunnustuspalkinnon.Uuno siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä täysin palvelleena vuonna 1982. 

 

 

Unkan, niinkuin ystävät häntä kutsuivat, harrastuksina olivat

musiikki, kirkkokuoro, veteraanikuoro ja opiskelu kansalaisopiston

opintopiireissä, missä häntä eniten kiinnosti kielet ja kirjallisuus.

Postimiesten keskuudessa virinnyt lauluharrastus sai myös Uuno Jatun

mukaan harrastuksen pariin. Uunolle oli myös tärkeää luonnossa

liikkuminen. Onkiminen, marjastaminen ja Jyrääjoen metsissä samoilu

olivat tärkeitä kunnon ja henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Eläkevuosinaan hän teki merkittävän työn keräämällä Kouvolan

historiatietoa ja kirjoittamalla muistiin kokemuksistaan postityössä.

Työtoverit muistavat Unkan mielyttävänä ja ahkerana työntekijänä.


11.8.1946 klo 18.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan kokouksesta

(johtokunnan) Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä olivat E. Vierula, J. Nuorivuori ja A. Laakso.

 

1 §

Kyseessä Posti- ja lennätinlaitoksen yleisurheilumestaruuskilpailuihin

lähtijöiden osanotosta ja matkakustannuksista. Johtokunta periaatteessa

puolsi urheilijoiden lähettämistä Posti- ja lennätinlaitoksen

mestaruuskilpailuihin. Kuitenkin koska rahoitus tulisi yksinomaan osaston pienistä

rahavaroista ei katsottu voitavan k.o. urheiljoita lähettää, ellei urheilu ja

viihdytystoimikunta voisi avustaa matka ym. kustannuksiin.

2 §

Pöytäkirja tarkasteltiin ja hyväksyttiin.

 


Tässä 1924 valmistuneessa postitalossa alkoi postimiesten työsali käydä

ahtaaksi.

” Uuno Jattu muisteli: "Aloittaessani työni Kouvolaan oli juuri perustettu

15. kantopiiri.

Työsalissa oli poikki salin pitkiä pöytiä, joiden ääressä kantajat laittoivat

postejaan kantojärjestykseen ennen kannolle lähtöä. Sivuseinällä oli

lajitteluhyllykkö. Samaan hyllykköön lajiteltiin illalla lähtevä posti ja

aamulla saapuva posti. Aamukanto aloitettiin kello 8.00 ja

iltapäiväkanto muistaakseni kello 13.30. Kantajilla oli työssään

tummansininen virkapuku, mutta sota-aika puutteineen teki hallaa myös

tässä asiassa. Vuoden 1946 elokuussa saatiin sentään

virkapukukangasta, josta jokainen joutui omin kustannuksin teettämään

itselleen virkapuvun. Pukuun kuului takki, housut, ja virkalakki

kokardeineen. Myöhemmin virkapuku kuului palkkaetuihin ja Valtion

Pukutehdas hoiti koko asian mitanotosta alkaen".

 


15.10.1946 klo 18.30

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä oli 22 miestä. Puh.johtajana E. Vierula ja kirjuri A. Laakso.

1 §

Päätettiin Kouvolan Sanomien kotiinkannosta sanomalehtiohjesäännön

4 § 31 ja Asetus kotimaisten sanomalehtien ja muiden aikakautisten

julkaisujen tilaamisesta sekä kuljettamisesta postilaitoksen välityksellä

kotimaisessa postiliikenteessä. Annettu Helsingissä 22.10.1921 nojalla

lähettää anomus konttorinhoitajalle että k.o. sanomalehtien kotiinkanto

paikallistaksa alueella postiljoonien toimesta lopetettaisiin 31.12.1946.

2 §

Postitalon lisärakennuspiirustuksia ei oltu näytetty postiljooneille eikä

niissä kuuleman mukaan oltu huomioitu käytännöllisyyttä eikä

joustavuutta postiljoonin työn suhteen. Kokous valtuutti osastolta kaks

i miestä Posti- ja lennätinhallituksen sekä Postimiesliiton asiaa ajamaan.

Valituiksi tulivat E. Loikala ja E. Vierula.

3 §

Osastolle päätettiin ostaa yksi (1) sadetakki.

4 §

Yhdysmieheksi Sotainvalidien Valkealan-Kouvolan osaston päätettiin lähettää Niilo Puolatie.

5 §

Halontekoa päätettiin harrastaa vapaa aikana. Osastolle varat.

6 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin J. Loikala ja A. Puolatie.

 7.12.46 k:lo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston johtokunnan

kokouksessa Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä olivat kaikki johtokunnan jäsenet.

1 §

Päätettiin pitää osaston illanvietto ravintola "Sevillassa"

13.12.1946 klo 20.

2 §

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

 


 

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokouksesta 14.1.1947 klo 18.00 Kouvolan Posti ja lennätinkonttorissa

 

Läsnä oli 22 miestä.

1 §  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Einar Vierula.

2 §  

Sihteeriksi K. Niilola.

3 §   

Pöytäkirjan tarkastajiksi V. Loikala ja N. Puolatie.

4 §   

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

5 § 

 Vuosikertomus hyväksyttiin muistutuksitta.

6 §  

Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus.

7 §   

Tulo ja meno arviota ei laatittu.

8 §   

Jäsenmaksu päätettiin koroittaa 50 mk/kk.

9 §  

Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen U. Jattu, K.H. Nuorivuori,

L. Nieminen ja E. Vierula.

10 §   

Urheilutoimikuntaan tulivat E. Loikala, V. Loikala, E. Repo ja

K. Niilola.

11 §  

Huvitoimikuntaan tulivat E. Loikala, V. Nuorivuori, A. Laurila ja

E. Puolatie.

12 §  

Opintokerhoon tulivat E. Loikala, V. Nuorivuori, V. Loikala ja

A. Laakso.

13 § 

 Tilintarkastajat E. Puolatie ja J. Laitinen varalle N. Puolatie

ja A. Laakso.

14 §   

Paikkakunnalla ilmestyvien sanomalehtien kanto asia jäi uuden

johtokunnan huoleksi.

15 §  

Päätettiin lähettää Posti ja lennätinlaitoksen hiihtomestaruuskilpailuihin

osanottajia. Osanottajien, matkarahojen y.m. asioitten järjestely annettiin

johtokunnan ja urheilutoimikunnan huoleksi.

16 §  

Päätettiin pitää karsintakilpailut mestaruuskilpailuja varten

19.1.-47 klo 13.00 Kouvolan kylällä V.P.K:n talon läheisyydessä.

Hiihtomatka oli n. 10 km.

 


14.I.1947

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston johtokunnan kokouksessa Kouvolan Postikonttorilla

Läsnä koko johtokunta.

1 §

Johtokunta valitsi virkailijoiksi kuluvaa vuotta varten:

puheenjohtajaksi: E. Vierulan,

sihteeriksi: L. Niemisen,

rahastonhoitajaksi: Uuno Johannes Jatun ja j

äsenmaksujen kantajaksi: Kalle Nuovivuoren.

 


24.I.1947

Pöytäkirja tehty S.P.L. Kouvolan osaston johtokunnan kokouksessa Kouvolan postikonttorilla 

Läsnä koko johtokunta.

1 §

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

2 §

Päätettiin osallitsu Lahdessa 9.2.47 pidettäviin Posti- ja lennätinlaitoksen talvikisoihin.

3 §

Edellisessä pykälässä mainittuihin kisoihin päätettiin urheilulautakunnan esityksen mukaisesti lähettää seuraavat posteljoonit:

yleiseen sarjaan: Vilho Loikala ja Kauko Niilola,

 • alle 21 vuotiaitten sarjaan: Matti Vanhala, Pauli Raunio, Heikki Topo ja Matti Ojala,
 • yli 35 vuotiaiten sarjaan Tauno Leinonen,
 • yli 45 vuotiaiten sarjaan Emil Loikala ja
 • mäenlaskuun P. Saarinen.

4 §

Edellä mainituille kisojen osanottajille päätettiin osaston veloista maksaa Smk 200:- matka ja muiksi kuluiksi.

 14.3.1947

Pöytäkirja tehty SPL:n Kouvolan osaston kokouksessa postikonttorissa

Puheenjohtajana E. Vierula kirjurina L. Nieminen.

1 §

Katsottiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

2 §

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin B. Laitinen ja A. Immonen.

3 §

Otettiin keskusteltavaksi urheilutoiminta, josta edelleen päätettiin innolla

jatkaa.

4 §

Päätettiin ostaa osaston kustannuksella 5 kpl jääpallomailoja ja 2 kpl

jääpalloja.

5 §

Urheilutoimikunnan esityksestä päätettiin ottaa osaa Haminassa 23.3.47

k:lo 13. pidettäviin Posti-lennätin piirin hiihtokilpailuihin valittiin

osanottajiksi:

 • yleiseen sarjaan Niilola K. ja Nuorivuori Kusti,
 • ikämies sarjaan Leinonen T. ja Loikala Emil,
 • nuorten sarjaan Vanhala M., Ojala M., Topo H., ja Raunio P.

Paikanläheisyyden vuoksi katsottiin että matkakustannukset suorittaa

jokainen itse.

6 §

Otettiin käsiteltäväksi kokomaata käsittävien Posti- ja lennätinlaitoksen

kesäurheilukilpailujen järjestämisestä Kouvolaan.

Asiassa käytävissä puheenvuoroista ilmeni että jos kisoja Kouvolaan

tarjotaan ne otetaan urheilulautakunnan puheenjohtajan vielä ilmoitettua,

että Kouvolan Urheilijat ovat luvanneet ilmaista apuaan, oli päätös

selvä.

7 §

Luottamusmiehen valitsemista Postikonttoriin. Asia uutensa vuoksi

tarvitsi lisä valoistusta päätti kokous siirtää valitsemisen toiseen kertaan.

8 §

Keskustelu työvuoroista osoittautui aika kiperäksi. Päätökseksi jäi, että

esimies järjestää vuorot mikäli mahdollista esitettyjen toivomusten

mukaan.​

 1.10.47 klo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksessa

postikonttorilla

 

Läsnä oli 15 jäsentä.

1 §

Todettiin kokouksen laillisuus.

2 §

Sotainvaliidin Veljesliiton Kouvolan-Valkealan alaosaston keräykseen

päätettiin ottaa osaa omassakeskuudessa.

3 §

Osaston kokouksen toivomus jäsenmaksuista, että jäsen maksut

pyrittäisiin suorittamaan määräaikoina.

4 §

Päätettiin lähettää edustaja toimitsija kurssille Helsinkiin marraskuun

10-15 p:nä 1947.

Valituksi tuli A. Laakso varalle V. Nuorivuori.

5 §

Päätettiin valita osastolle luottamusmies. Luottamusmiehen valinta

jätettiin seuraavaan kokoukseen.

 8.10.1947

Pöytäkirja tehyty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

postikonttorissa.

 

Läsnä 13 jäsentä, puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä L. Nieminen

1 §

Todettiin kokouksen laillisuus.

2 §

Pöytäkirjan tarkastajaksi A. Immonen ja N. Puolatie.

3 §

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 §

Luottamusmieheksi valittiin V. Nuorivuori.

 lokakuun 21 pnä 1947

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksessa

postikonttorilla.

Puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä L. Nieminen. Läsnä 18 jäsentä.

1 §

Katsottiin kokous lailliseksi kokoonkutsutuksi.

2 §

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin B. Laitinen ja N. Puolatie.

3 §

Otettiin käsiteltäväksi auton saaminen postin kuljetuksiin, asia jätettiin

johtokunnan valmisteltavaksi.

4 §

Käsiteltiin postiliikenteen järjestelyä joulun aikana. Asian esittely jätettiin

esimiehen hoidettavaksi selvitettäväksi kokouksessa, esille tulleiden

esitysten mukaan.

5 §

Kokous käsitteli Suomen Postimiesliiton kirjettä No 9/47 V/T. Kokous teki

päätökseen kannattaa kirjelmässä esitettyä Valtion virkailijain

yhteisjärjestölle tehtyä ilmoitusta (Kirjelmä koskee palkkaus asiaa)

6 §

Kokous päätti ilmenneiden asioiden tähden kehoittaa urheilutoimikuntaa

huolellisenpaan toimintaan.

 marraskuun 21 p:nä 1947

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksessa

Postikonttorilla

Puheenjohtajana E. Vierula sihteeri L. Nieminen, läsnä 17 jäsentä.

1 §

Kokous katsottiin lailliseksi

2 §

Päätettiin lähettää Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön valmistavaan

vuosikokoukseen 2:ksi edustajaa, valituksi tuli A. Laakso ja Emil Loikala.

3 §

Toimitsijakursseille Helsingissä ollut A. Laakso selosti kursseilla saamiaan

opetutusta ja vaikutelmiaan. Selostuksesta ilmeni, että kurssit ovat olleet hyvin

antoisat, selostus oli tarkkaa ja selvää, joten on todettava, että näinkin lyhyillä

6 päivää keatäneellä kurssilla saadaan huomattavaa edistystä järjestötoimintaan.

4 §

Päätettiin viettää pikkujoulua, järjestelystä huolehtimaan valittiin huvitoimikunnan

lisäksi, E. Repo, B. Laitinen, H. Topo, P.  Käyrä viimeksi mainittu kokoonkutsujana

5 §

Päätettiin opintokerho toiminna alkamisesta. Asian edelleen vieminen jäi

A. Laakson asiaksi.

6 §

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin muistutuksetta.

 28 p:nä marraskuuta 1947

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston johtokunnan

kokouksessa Postikonttorilla

 

Puheenjohtaja E. Vierula, sihteeri L. Nieminen jäsenet: U. Jattu ja K. Nuorivuori.

 

1 §

Kokous todettiin lailliseksi.

2 §

Johtokunta harkitsi auton saamista postinkuljetuksiin ja tuli tulokseen, että asia

siirretään toistaiseksi.

3 §

Johtokunta velvoittaa Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön valmistavaan

vuosikokoukseen menemään valitut edustajat: A. Laaksonen ja Eemil Loikalan.

4 §

Kokous päätti, tietoisena yleisestä mielipiteestä posteljoonien keskuudesta, yhtyä

Suomen Postimiesliiton kantaan, jossa vastustetaan naisien nimittämistä

posteljooneiksi.

 


Suomen Postimiesliitto ei vielä 1947 erityisemmin lämmennyt naisten nimittämisestä postimiesvirkoihin. Liiton liittokokouksessa asiaa käsiteltiin ja tultiin siihen tulokseen, että naistyövoimasta olisi päästävä. Pelkona olivat ammatin arvostuksen lasku ja naisten palkat olivat jo tuohon aikaankin yleisesti miesten palkkoja huonommat. Muistissa oli käsitys, että työnantaja varta vasten palkkasi naisia toimistonhoitajiksi, sillä heille voitiin maksaa pienenpää palkkaa kuin samassa tehtävässä miehille. Lisäksi postimiesten työtehtäviä pidettiin liian raskaina naisten tekemäksi.

SAK:n työvaliokunta antoi lausunnon asiasta, missä sen mielestä naisille oli posti- samoin kuin muissakin laitoksissa varattava mahdollisuuksien mukaan samanlainen oikeus työhön kuin miehillä. Lisäksi todettiin, että tällainen asian järjestely ei saanut vaikuttaa postilaitoksen henkilökunnan palkkauksen alennuksiin.

 

 

POIMINTOJA SPL:N KOUVOLAN OSASTON TOIMINNASTA

VUODELTA 1947

Osaston toiminta on ollut melko vilkasta jäsenmäärä vuoden lopussa oli 29.Vuosikokous pidettiin 4.1.1947. Päätetyistä asioista kertyi 16 §. Johtokuntaan kuluneena vuotena ovat kuuluneet: E. Vierula puheenjohtajana L. Nieminen sihteerinä U. Jattu rahastonhoitajana ja Kalle Nuorivuori jäsenenä. Muita kokouksia on ollut 5. pykälä 29. johtokunnalla 3. ja pykäliä 9.                                                        Osaston toimikunnat: Huvitoimikunta, Urheilutoimikunta ja Opintokerho.           Palkkauskysymys on tietysti se mistä kokouksissa on enimmin keskusteltu ja on osasto yleensä yhtynyt SPL:n kantaan ja on todettava, että kaikkea mitä on pyydetty ei aina ole saatu, niin voidaan sittenkin suurin piirtein olla tyytyväisiä, olemmehan muun muassa saaneet sunnuntaityökorvauksen ja yötyö korvauskin tulee aikamaan, joten järjestötoiminta on katsottava siksi voimaksi millä SPL asioistamme ajetaan. Ammatillisen paikallisjärjestön kokouksissa on osasto edustanut: U. Jattu, A. Laakso ja E. Loikala. Maaliskuusta alkaen on osastolla ollut veikaustoimisto joka on osoittautunut aika antoisaksi osaston kassalle (8.600:-). Toimistoa on hoitanut E. Vierula tunnetulla tarmollaan ilman korvausta.

VEIKKAUS ON JOKA VIIKKO                       Paikatakseen osaston taloutta osastolla oli maaliskuusta 1947 alkaen vuoteen 1977 veikkaustoimisto hoidettavanaan. Noin 30 vuotta to imisto tuotti tuloja osaston kassaan, mistä rahat jatkoivat matkaansa mm. liikuntaharrastuksien kulujen eri maksuina. Rahoilla ostettiin pelivälineitä ja maksettiin eri kilpailuihin osallistuvien matkalaskuja ja päivärahoja. Osaston ensimmäinen veikkausasiamies oli silloinen osaston puheenjohtaja Einar Vierula. 1974 osaston toimikunta päätti luopua veikkausasiamies tehtävistä. Päätös lopettamisesta johtui osaston joutumisesta veroherrojen huippuverotuksen armoille.Osaston saamasta verotuksesta tehtiin valitus Kymen lääninhallitukselle, mikä ei johtanut osaston kannalta toivottuun tulokseen.                              Auto kysymys on ollut myös esillä mutta on siirtynyt toistaiseksi, mutta sekin pitäisi ratketa myönteiseen suuntaan niin ainakin vakuuttivat nimikomitean herrat täällä käydessään.                                  Naispostiljooni kysymyksessä on johtokunta yhtynyt SPL:n kantaan joka on kielteinen.              Sotainvaliidien toimintaan on otettu osaa rahankeräyksellä.                                                Onpa saatu luottamusmieskin, tointa hoitelee V. Nuorivuori.                                        Toimitsijakursseilla Helsingissä oli A. Laakso  selostamansa vaikutteet osoittavat, että kurssit olivat järjestötoiminnan selvittämiseksi tarpeelliset. Kurssiaika oli 6 päivää. Opintokerhotoiminnasta on huolehtinut A. Laakso pääasiallisessa oppiaineena ammattitieto.                                        Urheilutoiminta on ollut vilkasta osaston jäsenet ovat osallistuneet yleisurheiluun hiihtäen, jää- ja jalkapalloon sekä pyöräilyyn. Huomattavampia kilpailuja olivat: Posti- ja Lennätinlaitoksen talvikisat Lahdessa joissa V. Loikalasta tehtiin Posti- ja Lennätinurheilijain mestari. Kesäurheilukilpailut Haminassa jossa tuli ensimmäisiä sijoja oikein rajusti: Kuulassa, 400:llä, kiekossa, pituudessa, korkeushypyssä, 4x100 m:llä ja pyöräilyssä parhaat mainiten. Sitten Posti- ja Lennätinlaitoksen kesäurheilukilpailut Kouvolassa, jotka Kouvolan osasto rohkeasti otti järjestääkseen, ja selvisi niistä erinomaisesti. Tunnustus niille jotka aikaansa ja vaivojaan säästämättä osallistuivat järjestelyyn. Eikä poikamme näissäkään kisoissa vainaaksi jääneet, mainitakseni vain Matti Vanhalan 1. sija 50 km pyöräilyssä. Pallomiehet ovat pelanneet koti- kuin myös vierailla kentillä vaihtelevalla onnella. Huomattavin saanti oli riangeli ottelu jääpallossa Kouvola-Mikkeli-Lappeenranta, jossa Kouvola peri voiton.                                                              Voimme siis katsoa, että kulunut vuosi on ollut enemmän antoisa kuin kielteinen.

 


Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokouksessa 1948
 

 

Aika: 19 p:nä tammikuuta 1948. k:lo 19.00

Paikka: Kouvolan postikonttorissa 

Mukana 19 jäsentä.

1 § 

 Kokous katsottiin lailliseksi.

2 §   

Työjärjestys hyväksyttiin.

3 §  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula.

4 §   

Kokouksen sihteeriksi valittiin L. Nieminen

5 §  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin I. Alho ja N. Puolatie.

6 §  

Äänten laskijoiksi valittiin T. Leinonen ja Puolatie.

7 §  

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 1947.

8 §  

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle kuluneelta vuodelta eräiden

tositteiden puuttumisen vuoksi päätettiin siirtää jatkovuosikokoukselle kokouksen

koolle kutsun johtokunta.

9 §   

Hyväksyttiin jäsenmaksuksi Smk. 65:-

10 §  

Valittiin johtokunta johon äänestyksen perusteella tulivat: E. Vierula, A. Laakso,

T. Muona ja L. Nieminen.

11 §  

Urheilutoimikuntaan valittiin V. Loikala, A. Laakso, K. Niilola, K.A.

Nuorivuori ja Suuronen, kokoonkutsujana A. Laakso.

12 §  

Opintokerhoon valittiin E. Loikala, V. Nuorivuori ja V. Loikala, A. Laakso.

13 §  

Tilintarkastajiksi valittiin E. Loikala ja E. Repo varalle V. Loikala ja Kalle

Nuorivuori.

14 §  

Paikallinen ammattijärjestön kokouksiin kuluvalle vuodelle edustajiksi valittiin

A. Laaksovaramies E. Vierula ja P. Käyrä varamies M. Vanhala.

15 §   

Velvoitettiin johtokunta hakemaan sääntöihin sellainen muutos, että johtokuntaan

tulisi kuulumaan 6 jäsentä, (nyt 4)

16 §   

Postimiehen kirjeenvaihtajaksi valittiin E. Loikala.

17 §

Veikkaus asiamieheksi valittiin E. Vierula josta palkkiota 50 % tuloista.

18 §   

Päätettiin myöntää edellisen vuoden veikkaustuloista E. Vierulalle, koska hän ilman palkkiota oli

hoitanut veikkaustoimistoa kertamaksuna Smk. 3000:-

19 §  

S.A.K. miljoona arpoja päätettiin tilata 50 kpl.

20 §  

Posti- ja lennätinlaitoksen talvikisoihin Kuopioon 7-8 helmikuuta päätettiin lähettää

edellisen vuoden mestari V. Loikala ja 2 lisämiestä, joiden nimeäminen jää

urheilutoimikunnan asiaksi. Matkasta aiheutuvat kulut suorittaa osasto.


Paikallisen ammattijärjestön edustaja toveri Nummiaro toi työvaliokunnan terveiset. Kokoukselle totesi, että he mielihyvin ovat mielihyvin ottaneet vastaan liittymisemme paikallisjärjestöön, mutta paheksui sitä ettei SPL:n Kouvolan osasto ole ottanut osaa Paikallisen ammattijärjestön yhteisiin rientoihin: kursseihin, kilpailuihin, kokouksiin y.m. painosti kurssitoiminnan tärkeyttä ja kosketusta toisiin ammattiryhmiin piti tällaista toimintaa hyvin antoisanaselosti mitä kursseja tullaan järjestämään ja teki selkoa tulevista urheilukilpailuista, hänen kehotuksestaan osasto tilasi S.A.K. miljoona arpoja 50 kpl.

 


19.1.48 klo 21.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston

johtokunnan kokouksesta postikonttorilla

Puheenjohtajana E. Vierula sihteerinä L. Nieminen jäsenet A. Laakso ja T. Muona.

1 §

Uusi johtokunta valitsi keskuudestaan virkailijat kuluvaa vuotta varten:

 • puheenjohtaja E. Vierula

 • sihteeri A. Laakso

 • rahastonhoitajaksi T. Muona

 • jäseneksi L. Nieminen.


24.2.48 klo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston johtokunnan kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla.

Puheenjohtajana E. Vierula sihteerinä A. Laakso ja jäsenä L. Nieminen.

Omasta pyynnöstä myönnettiin ero johtokunnan jäsenyydestä T. Muonalle.

 


2.3.48 klo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla

Läsnä oli 12 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula sihteerinä A. Laakso.

1 §

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi

2 §

Hyväksyttiin työjärjestys.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi A. Puolatie ja K. Niilola.

4 §

Johtokuntaan valittiin T. Muonan tilalle U. Jattu.

5 §

Urheilutoimikunnan käyttöön myönnettiin Smk. 6000:- (kuusituhatta)

6 §

Esitykset liittokokoukseen:

 • Keskusteltiin E. Loikalan esityksen pohjalla vakinaisten postiljoonien virkojen

hettavaksi julistaminen. Esitys hyväksyttiin.

 • A. Laakson esityksestä asuntokysymyksestä, joka sai hyväksymisen.

 • E. Loikalan esityksestä postiljoonikurssien uudistamiseksi sikäli, että ainoastaan parhaat valittaisiin kursseille. Kysymys herätti vilkasta mielipiteiden vaihtoa. Esitystä asiasta ei kuitenkaan tullut.  20.4.1948 klo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla.

Läsnä oli 14 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula ja sihteerinä A. Laakso.

1 §

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

2 §

Hyväksyttiin työjärjestys.

3 §

Päätettiin lähettää kaksi edustajaa liittokokoukseen Helsingissä 7-9.5.1948.

4 §

Edustajille päätettiin maksaa päivärahaa a 500 mk. vuorokausi.

5 §

Edustajiksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.

6 §

Kouvolan Työväenyhdistyksen talorahastoon päätettiin antaa Smk. 10000:- (kymmenentuhatta). Rahastonhoitaja valtuutettiin järjestämään asian käytännöllinen puoli.

7 §

Kouvolan Ammatillisen paikallisjärjestön kirjelmä joka koski vapunviettoa, ei osasto katsonut aiheuttavan toimenpiteitä.

 16.5.1948 klo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

Kouvolan posti- ja lennätinkonttorilla

Läsnä oli 12 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula siht. A. Laakso.

1 §

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajiksi I. Loikala ja B. Laitinen.

3 §

A. Laakso selosti liittokokousasioita ja sieltä saamiaan vaikutteita.

4 §

Liittokokous nosti liittoveroa 82:50/kk. jäsentä kohti, että tarvitsi keskellä vuotta korottaa jäsenmaksuja. Jäsenmaksujen suuruus määrättiin 100 (sata markkaa) kk. Takamaksuina 20 mk kuukaudessa tammi-huhtikuulta. Toukokuulta lähtien a 100 mk/kk.5.10.48 klo 19.00

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston kokouksesta

. Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla

Läsnä oli 17 jäsentä. Puheenjohtajana E. Vierula ja sihteeri A. Laakso.

1 §

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

2 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi E. Loikala ja V. Nuorivuori.

3 §

Urheilurahastoon ei myönnetty lisämenoarviota.

4 §

Kokous velvoitti johtokunnan anomaan lisää vakinaisen postiljoonien paikkoja, koska suhde vakinaisten ja ylimääräisten välillä on niin suuri.

5 §

Kouvola seuraan liittymisestä päätettiin asia ottaa esille seuraavassa kokouksessa. K.H. Nuorivuoren asiaksi jäi tiedustella k.o. seuran ehtoja y.m. asiaan liittyvää.

6 §

U. Jattu selosti ikälisissä olevia puutteellisuuksia ja joka sai yleisen hyväksymisen. Johtokunta velvoitettiin k.o. asiasta ottamaan selvä liitolta.

 


 

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1948


Vuoden 1948 oleellisena ja leimaa antavana piirteenä on ollut palkkojen tarkistus. Mitkä ovat ne ryhmät jotka n.s. kuoppakomitean mielestä ovat kuopassa ja kuuluvatko postiljoonit tähän ryhmään? Talouselämän yhä kiristyessä etenkin vuoden loppupuolella on valtion viran ja toimenhaltijoiden taloudellinen osana yhä heikentynyt eikä olo ole tuntunut niin turvatulta, kuin asema ehkä edellyttäisi. Osaston toiminta on ollut suhteellisen vilkasta. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 29. Uusia jäseniä ei ole vuoden aikana tullut eikä vanhoistakaan ole kukaan eronnut. Vuosikokous pidettiin 19.1.1948 postikonttorilla ja päätetyt asiat  merkittiin 20 pykälällä. Johtokuntaan on kuluneena vuonna kuuluneet puheenjohtajana E. Vierula, sihteerinä A. Laakso, rahastonhoitajana U. Jattu ja jäsenenä L. NieminenVuosikokouksen Lisäksi on osasto kokoontunut 6 kertaa ja tehdyt päätökset merkitty 28 pykälällä pöytäkirjaan. Johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja tehnyt 9 päätöstä. Tärkeimmistä osaston käsittelemisistä asioista mainittakoon: Esitykset liittokokoukseen: Vakinaisten postiljoonien virkojen haettavaksi julistaminen ja asuntotalojen saamiseksi postiljooneille. Osaston myöntämä laina Smk 10.000 mk Kouvolan Työväenyhdistykselle sen talorahaston. Anomukset Postimiesliitolle: Uusien vakinaisten postiljoonien virkojen perustamiseksi sekä selvyyttä ikälisäkysymyksestä. Liittokokouksessa Helsingissä 7-9.5.48 olivat osastoa edustamassa E. Loikala ja A. LaaksoOpintokerhotoimintaa on ollut, joskin pääasiallinen opiskelu on ollut itseopiskelua ja että tuloksiin on myös päästy on hyvänä esimerkkinä, postiljoonien osanotto postiljoonikursseille, jotka siellä ovat aina menestyneet kiitosta ansaitsevalla tavalla.

Urheilutoiminta on ollut vilkkaampi kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin. Hyvin runsaslukuisesti on otettu osaa piirinkilpailuihin samoin koko maata käsittäviin. Kouvolan puulaakijalkapalloilussa olimme kärkipään joukkue ja Kotkaa vastaan suoritimme ystävyysottelun jalkapalloilussa.Jääpallo ottelu Mikkeliä ja Lappeenrantaa vastaan suoritettiin Mikkelissä. Edellisenä vuonna jolloin ottelu suoritettiin Kouvolassa selviydyimme voittajana, nyt sen sijaan jäimme heikommaksi.Suurta suosiota koko maassa saavuttanut suunnistaminen joka onkin erinomainen jokamiehen ja naisen urheilu- ja retkeilymuoto on joukostamme saanut monta innokasta mukaansa. Pyöräretkiä on kesällä tehty kaksi postiljooni Ojalan huvilalle. Mainion saunan, virkistävän uinnin ja tarinoiden yhteisistä harrastuksista ja päivän polttavista kysymyksistä kului aika rattoisasti ja jäi jokaiselle miellyttävä tunne yhdessäolosta. 


Veikkaustoimisto on jatkuvasti ollut osaston hoidossa ja on se osaston rahavaroja kartuttanut 8600 mk. Veikkaustoimistoa on hoitanut ansiokkaasti E. Vierula. Sotainvalidien rahan keräykseen onnistumiseen ovat osaston jäsenet myötävaikuttaneet. Eräitä parannuksia jotka tosin tuntuvat vaatimattomilta on kuitenkin saatu joista mainittakoon: Yötyöraha joka tuli vuoden alusta, ylimääräisten ikälisät samalle perustalle kuin vakinaisten. Alennetut veronpidätystaulukot.

 • Ylimääräisten nousu yhdellä palkkaluokalla. Neljä III plk. postiljoonin virkaa muutettu II plk.

 • Näinollen ei Kouvolaan enää III plk virkaa jäänyt.

 • Kalliinpaikanlisä joka oli tekeillä valmistui 1.1.1949.

Näiden lisäksi on suunnitteilla useita ehkä kauaskantoisiakin kysymyksiä joista mainittakoon: postiljoonien luokittelukysymys, postiljoonien ammattikoulutuksen uudelleenjärjestäminen. Eläkeikärajan alentaminen ja että eläkettä nauttivat tulisivat saamaan verovapaasti täytenä eläkkeenä 75 % kokonaisansiosta.

Sosiaalisen huollon alalla on laitoksessamme ruvettu kiinnittämään entistä suurempaa huomiota. Rakennustoimintaan myönsi valtiovalta 25 miljoonaa. Summa on tosin pieni, mutta tullee tulevaisuudessa elpymään.

Vapaan lääkärinhoidon järjestämiseksi laitoksen henkilökunnalle on suunnitteilla.

Virkapukuasiaa ei ole vielä saatu järjestymään, ennen sotaa olleelle tasollekaan. Asian eteen on paljon tehty työtä, mutta toistaiseksi heikommalla menestyksellä. Virkapukumääräraha on nykyisin 3600 mk.

Silmäillessämme kulunutta vuotta voi ehken monesti tuntua siltä, että vähän on aikaan saatu, mutta ainoastaan yhteistyöllä ja kaikki samaan hiileen puhaltaen on meidän pyrittävä kohottamaan oman osastomme ja koko postimieskunnan ammattitasoa sekä omia taloudellisia ja henkisiä elinehtoja.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voikkaan postimiehiä 1949

Vasemmalta: Kalervo Marttila, Mauri Helenius, Esko Heikkilä, Kosti Löfroth, Reino Marttila, Harry Vuori, Eino Antila, Anton Marttila, Veli Turkkila, Hilja Laaksonen, Leevi Utti, Ahti Koskinen ja Heikki Merivirta.10.1.49 klo 17.00.

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n johtokunnan kokouksesta, joka pidettiin Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laati A. Laakso. Saapuvilla olivat johtokunnan jäsenet L. Nieminen ja U. Jattu.

1 §

Ehdotus postiljoonien ryhmittelemiseksi tehtäviensä perusteella uusiin virkanimikkeisiin ja palkkaluokkiin. Ehdotusta kannatettiin, koska ei parempaa ehdotusta ollut.

2 §

Uuteen toimikuntaan johtokunta ehdottaa kuusi (6) vakinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

3 §

Vuosikokous päätettiin pitää torstaina 20 p:nä tammikuuta 1949.

 10.1.49 klo 17.00

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n johtokunnan

kokouksesta, joka pidettiin Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa

 

Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laati A. Laakso.

Saapuvilla olivat johtokunnan jäsenet L. Nieminen ja U. Jattu.

1 §

Ehdotus postiljoonien ryhmittelemiseksi tehtäviensä perusteella uusiin virkanimikkeisiin ja palkkaluokkiin. Ehdotusta kannatettiin, koska ei parempaa ehdotusta ollut.

​2 §

Uuteen toimikuntaan johtokunta ehdottaa kuusi (6) vakinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

3 §

Vuosikokous päätettiin pitää torstaina 20 p:nä tammikuuta 1949.

 Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokouksesta 1949

 

Aika: tammikuun 20 p:nä 1949

Paikka: Hotelli Kymen Hovi

saPuhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laati A. Laakso. Saapuvilla oli 12 jäsentä.

1 §

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla viikkoa ennen

kokousta ja että kokouskutsussa oli myös ilmoitettu kokouksessa esille tulevasta

osaston sääntöjen muutosta koskevasta asiasta.

Hyväksyttiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula

3 §

Sihteeriksi A. Laakso.

4 §

Pöytäkirjantarkastajiksi A. Puolatie ja B. Laitinen.

5 §

Hyväksyttiin työjärjestys.

6 §

Vuosikertomus hyväksyttiin muistutuksitta.

7 §

Tarkasteltiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

8 §

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan Smk. 100:- kk.

9 §

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti E. Vierula.

10 §

Uuteen toimikuntaan valittiin E. Vierula, U. Jattu, V. Nuorivuori. P. Käyrä, M. Vanhala

ja A. Laakso. Varajäseniksi B. Laitinen ja K. Mettälä.

11 §

Tilintarkastajiksi valittiin E. Loikala ja E. Repo. Varalle K. Niilola ja B. Laitinen.

12 §

Osaston johtokunnan esityksestä päätettiin yksimielisesti 12 äänellä 0 vastaan

hyväksyä osaston uusiksi säännöiksi Suomen Postimiesliiton r.y:n osastojen uude

t mallisäännöt.

13 §

Opintokerhotoimikuntaa ei valittu. Toimikunta kuitenkin velvoitettiin opintotoimintaa

jatkamaan. Vastuu A. Laaksolle.

14 §

Päätettiin liittyä "Kouvola" seuraan. Edustajiksi K.H. Nuorivuori ja M. Vanhala.

15 §

Veikkaustoimistoa päätettiin jatkaa edelleen. Toimistonhoitajana E. Vierula.

16 §

Päätettiin yksimielisesti erota Kouvolan Ammatillisesta paikallisjärjestöstä. Koska oman

keskusjärjestömme kautta kuulumme SAK:n, ei katsottu olevan tarpeen kuulua K.A.P.

17 §

Uudeksi jäseneksi valittiin M. Ojala.20.1.1949 klo 21.00

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toimikunnan

kokouksesta Hotelli Kymenhovissa

 

Läsnä olivat E. Vierula, P. Käyrä. A. Laakso, U. Jattu, V. Nuorivuori

ja M. Vanhala.

1 §

Puheenjohtaja E. Vierula avasi kokouksen.

2 §

Toimikunnan sihteeriksi valittiin Matti Vanhala äänestyksellä 3:2

vastaan.

Rahastonhoitajaksi valittiin Pekka Käyrä yksimielisesti.

4 §

Jäsenmaksujen kerääjäksi valittiin V. Nuorivuori.

5 §

Varapuheenjohtajaksi valittiin Armas Laakso.

6 §

Osaston nimen kirjoittajiksi valtuutettiin puheenjohtaja ja sihteeri

yhdessä.

7 §

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22.00

 

20.1.1949 osaston vuosikokouksessa osaston johtokunnan esityksestä

päätettiin yksimielisesti 12

äänellä hyväksyä osaston uusiksi säännöiksi Suomen Postimiesliiton ry:n

osastojen uusien

mallisääntöjen mukaisesti. Oikeusministeriö hyväksyi säännöt 30.4.1949.

 8 pnä syyskuuta 1949

Pöytäkirja tehty Suomen Postimimesliiton Kouvolan os. toimikunnan

kokouksesta Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa.

 

Läsnä oli E. Vierula, P. Käyrä, B Laitinen, K. Mettälä ja A. Laakso.

Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjaa piti A. Laakso.

 

I §

Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.

 

II §

Valtionvirkailijan yhteisjärjestön kurssille päätettiin lähettää E. Loikala

omilla kustannuksillaan.

 

III §

Sotainvalidien rahankeräykseen päätettiin ottaa osaa.

 

IV §

Osaston jäsenyydestä ja samalla toimikunnasta on eronnut 1.5.1949

Uuno Jattu.

V §

Osaston pitkäaikainen jäsen Pekka Käyrä eroaa kuun vaihteessa

Kouvolan osastosta siirtyen Tampereen jaostokonttoriin.

VI §

Osaston uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin toimikunnan varajäsen

Kalervo Mettälä ja eronneen Uuno Jatun tilalle Bruno Laitinen.

 


lokakuun 25 pnä 1949

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry:n

yleisestä kokouksesta Kouvolan posti- ja lennätinkonttoreissa

 

Puheenjohtajana toimi osastonpuheenjohtaja E. Vierula. Pöytäkirjan laati osaston sihteeri Matti Vanhala.

1 §

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viljam Nurminen ja Kaarlo Nuorivuori.

3 §

Toimikunnan ehdotuksen; kaatuneitten muistotaulun, pohjalta ryhdyttiin keskustelemaan. Taulu päätettiin hankkia osaston varoilla yksimielisesti äänestyksettä.

4 §

Taulussa tulee olemaan ylhäällä sankariristi, sen alle merkintä pro patria sekä nimet aakkosjärjestyksessä syntymä- ja kaatuma-aikoineen seuraavasti: Arvila Martti, Pelkonen Mauri, Peltola Keijo, Taina Niilo, Vierula Heikki.

Toimikunta valtuutettiin käytännöllisiin toimenpiteisiin.

5 §

Liiton toimitsija R. Mieskonen saapuu marraskuun 2:na päivänä Hotelli Kouvolaan klo 19.00, johon tilaisuuteen kehoitettiin kaikkia saapumaan ja harkitsemaan ajankohtaisten kysymysten esiintuomista.

6 §

Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin 1.11.1949 lähtien Pentti Toijonen uudelleen.

7 §

Kokous katsottiin päättyneeksi.

 


joulukuun 1 päivänä 1949

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toimikunnan

kokouksesta posti- ja lennätinkonttorissa

1 §

Päätettiin pitää sankarivainajien muistotaulun paljastustilaisuus

joulukuun 11 pnä 1949 klo 16.00.

2 §

Tilaisuuteen kutsutaan sankarivainajien omaiset sekä koko

postikonttorin henkilökunta.

 


 

Postimiesliiton Kouvolan osasto

Toimintakertomus vuodelta 1949

    Toimintakauden aikana oli varsinainen yleinen palkkaliikehtiminen tasaantunut maassamme ja niin myös meidänkin ammattialallamme toimenpiteet liittyivät niinsanottujen kuoppakorotusten pariin. Tosin nämä olivat pitkästyneet niin myöhäisiksi, että voimme viime vaiheissa todeta jälleen yleisten palkkakorotusten olevan edessä.

         Oman osastomme sisäinen toiminta on jatkunut entiseen säännölliseen tapaansa jäsenistönsä parhaaksi. Toimintansa eteenpäin viemiseksi on huomattava saavutetun eräänlaista vakiintuvaa, arvostettua pohjaa, niin omassa toimipaikassamme, kuin myös paikkakunnallamme. Tällaiseen viittaavia merkkipylväitä ovat mm. osastomme toimesta hankittu sankarivainajien muistotaulu työhuoneeseemme, joka paljastettiin 11. 12. 1949 vaatimattomin juhlamenoin.

     Jäsenmäärä oli toimikauden alussa 29. Vuosikokouksen, joka pidettiin 20. 2. 1949 lisäksi on osastomme kokoontunut yhteiseen neuvonpitoon kerran ja on tällöin pykäliä kerääntynyt yhteensä 24.Toimikunta on kokoontunut kuudesti saaden kohdalleen merkitä 24 pykälää.

      Osaston puheenjohtajana on edelleen toiminut E. Vierula, varapuheenjohtajana A. Laakso ja sihteerinä M. Vanhala. Rahastonhoitajana pois muuttaneen Pekka Käyrän jälkeen K. Mettälä ja jäseninä V. Nuorivuori sekä osastosta ja toimikunnasta eronneen U. Jatun sijalle B. Laitinen. Toimikunnan toimintaan on vaikuttanut haitallisesti sen eräitten jäsenten estyneenä olo aiheuttaen eräitä tehtävä siirtoja. Jäsenmäärä vuoden lopussa 29. Työmaaluottamusmiehen tehtävä jota on edelleen hoitanut V. Nuorivuori on tunnustettu myös johtoportaissa työntekijäin neuvottelevana edustajana. Varsinainen kiinteä kerhomuodossa tapahtuva opiskelutoiminta ei ole ollut toiminnassa, vaan on pääasiallisesti jäänyt jäsenten itseopiskelun varaan.

     14-19.3.1949 liiton järjestämillä toimitsijakursseilla olivat K. Niilola ja M. Vanhala.

     Huomattava tilaisuus oli toimitsija R. Mieskosen johdolla tapahtunut keskustelutilaisuus 21.11.49 Hotelli Kouvolassa, jonne oli myös kutsuttu Voikka-Kuusankosken osaston jäsenet.

     Suuria epäkohtia, joista mainittakoon mm. oman virkistyshuoneen saanti, Kuusankosken postin säilytys, kumipyöräkärrien saanti asemalle ja monta muuta sosiaalisen huollon allaolevaa kysymystä, joihin ei olla saatu parannusta epätoivoisista yrityksistä huolimatta.

     Urheilutoimintaa ei osaston puitteissa ole tapahtunut, mutta paikalliseen Posti- ja lennätinurheilijain toimintaan on jäsenistömme osallistunut esimerkillisellä tavalla, toimien siinä toimeenpanevana voimana pelkäämättä vastuksia ja muitten henkilökuntaryhmien passiivisuutta ja antanut niinollen laitoksen viralliselle urheiluelimelle elinmahdollisuudet. Voittihan posti mm. Kouvolan puulaakijalkapalloilussa B-sarjan mestaruuden ylivoimaisesti. Pelattaessa A-sarjan voittajaa. Kauppalan virastoja vastaan voitti Posti 2-0. Lentopallopuulaaki peleihin otti posti osaa kolmella joukkueella, mitä on pidettävä melkoisena suorituksena. Lentopallossa voitti posti A-sarjan mestaruuden. Muihin urheilulajeihin kuten hiihtoon ja jääpallopeliin talvella sekä yleisurheiluun ja suunnistamiseen on jäsenistömme keskuudessa paikkakunnallamme vallan huipputekijöitä. Retkeilyä on harrastettu, joskaan se ei ole keskuudessamme saanut sitä jalansijaa kuin silloin, kun jos meillä olisi jossain järvenrannalla oma mökki.

E. Vierulan hoitamana on veikkaustoimistomme jälleen sekä tuottanut että suonut henkilökunnalle harrastuksen. Siitä osastolle tuloja 10600 mk.

 


©​ Raimo Heikkilä

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com