Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 8.5.2018

 


SISÄLLYSLUETTELO 1950-1951


 1. Pöytäkirja osaston r.y:n toimikunnan kokouksesta 1 2. tammikuuta 1950

 2. Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta tammikuun 17. 1950

 3. Pöytäkirja osaston toimikunnan kokouksessa 17.1.1950 klo 20.30

 4. Pöytäkirja tehty osaston jäsenäänestyksessä 13 pnä huhtikuuta 1950 klo 14.00

 5. Osaston kokous 27 pnä marraskuuta 1950 klo 19.00

 • Toimintakertomus vuodelta 1950


 1. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 12 p:nä tammikuuta 1951. Klo 19.30
 2. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 12 p:na tammikuuta 1951 klo 21.00

 3. Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 19.00

 4. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 21.15

 5. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 13 p:nä huhtikuuta 1951 klo 19.30

 6. Pöytäkirja tehty osaston SAK:n edustajakokous ehdokkaiden ja valtuusto ehdokkaiden äänestystilaisuudessa 13 p:nä huhtik. 1951 klo 19.30

 7. Pöytäkirja tehty neuvottelutilaisuudessa rantapalstan ostamiseksi 7 p:nä toukokuuta 1951

 8. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 11 p:nä toukokuuta 1951 klo 16.00

 9. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 22 p:nä lokakuuta 1951

 • Toimintakertomus vuodelta 1951

​Kuvassa Kouvolan vanha rautatieasema


Päivystys- eli tisurihuonetta rautatieasemalle oli osasto esittänyt jo osaston perustamisesta lähtien. Ilman sitä paleltiin aivan syyttä suotta. Tästä puutteesta mainittiin useissa osaston vuosikokouksissa ja toimikunta sai nuhteita asian huonosta hoidosta. Kun junat olivat myöhässä, asemaravintolassa lämmittely oli tuttua. Siellä kuultiin Seppäsen Untolta ja Revon Eikalta monta juttua.

Kouvolan asemalla oli postinvaihtoa varten 17 kärryt, joiden hankintahinta oli noin 4000 mk kappaleelta ja 12 kelkkaa, joiden hinta oli noin 2000 mk kappaleelta, postinvaihtokaluston arvo oli aika huomattava. Kaikki kalusto oli sijoitettu sekä kesällä, että talvella ulos asemalaiturille, jossa se oli alttiina sateelle ja auringolle. Lumiset kelkat ja kastuneet kärrit olivat raskaat ja epämielittävät käyttää. Ammattiosaston mielestä tämänkaltainen kaluston hoito oli epätaloudellista, joka usein aiheutti matkustavankin yleisön kirpeätä arvostelua posti- ja lennätinlaitoksesta. Vajan yhteyteen pyydetty päivystyshuone oli myös välttämätön. Kouvolan asemalle oli sijoitettu kirje- ja ristisidelaatikot, jotka tyhjennetään 10 minuuttia ennen postijunan tuloa. Matkustajat käyttivät laatikoita junien seisoessa asemalla eikä lyhyenä postinvaihtoaikana ennätetty laatikoista kertyneitä lähetyksiä käydä konttorilla selvittämässä ja lajittelemassa, vaan tehtävä oli suoritettava ulkosalla sateessa ja tuulessa, sateen pilatessa kirjeiden osoitteet ja tuulen riistäessä lähetykset postiljoonin käsistä.

Kouvolan asemalla työskenteli postinvaihdossa kahdeksan posteljoonia. jotka usein myöhästyviä junia odotellessaan olivat ympäri vuorokauden pakotetut oleskelemaan ulkona ilman suojaa. Kouvolan kautta kulkevat Kuusankosken ja Voikkaan postit tarvitsivat myös oman säilytyspaikkansa, sillä niiden kuljettaminen postikonttorille ja sieltä takaisin asemalle aiheutti huomattavasti lisätyötä. Kouvolan postiljoonit toimivat myös päivystäjinä Kuusankosken postitoimistossa. Ammattiosasto vetosi Suomen Postimiesliittoon, että se esittäisi asiaa edelleen vastanimitetylle Posti- ja lennätinlaitoksen huollon tarkastajalle. Kalustovajaa ja päivystyshuonetta koskevaan osaston kirjelmään oli SPL antanut vastauksen, jossa oli luvannut esittää asian Posti- ja lennätinlaitokselle. Puutteet rautatieaseman postinvaihdossa korjautuivat vasta 1960 uuden postin valmistuttua rautatieaseman siipeen.


 

 

 

 

Pöytäkirja osaston r.y:n toimikunnan kokouksesta 1 2. tammikuuta 1950

Paikka: Posti- ja Lennätinkont

torissa

Läsnä 5 jäsentä.

Puhetta johti E. Vierula ja sihteerinä toimi K. Mettälä.

1 § Päätettiin pitää vuosikokous tiistaina 17 pv:nä tammikuuta 1950. Kokous päätettiin

pitää Hotelli Kymenhovissa.

2 § Jäsenmaksun suuruus päätettiin esittää vuosikokoukselle pitää samana v:na 1950 kun edellisenäkin vuonna siis Smk 100 kuukaudessa.


 

Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta tammikuun 17. 1950

Paikka Kymenhovi, Kouvola

Puhetta johti E. Vierula ja pöytäkirjan laati K. Niilola.

Saapuvilla oli 10 jäsentä.

1 § Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltaiseksi.

2§ Puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula.

3 § Sihteeriksi K. Niilola.

4 § Pöytäkirjantarkastajiksi N. Puolatie, L. Savolainen.

5 § Hyväksyttiin työjärjestys

6 § Hyväksyttiin toimintakertomus v:lta 1949

7 § Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus.

8 § Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan Smk 100 kuukaudessa.

9 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin edelleen E. Vierula.

10 § Toimikuntaan tulivat vuodelle 1950 E. Vierula, V. Nuorivuori, A. Laakso, K. Mettälä,

B. Laitinen, K. Niilola. Varajäseniksi K.H. Nuorivuori, A. Immonen.

11 § Tilintarkastajiksi valittiin V. Loikala, E. Repo. Varalle N. Puolatie ja L. Savolainen.

12 § Veikkaustoimiston asiamieheksi valittiin edelleen E. Vierula.

13 § Luottamusmieheksi valittiin edelleen Viljam Nuorivuori.

14 § Jäsenmaksujen kerääjäksi valittiin E. Loikala.

V. Nuorivuori esitti kiitokset E. Loikalalle ja E. Puolatielle, siitä suuremmoisesta työstä, minkä

olivatv:na 1949 kerätessään osaston jäsenmaksuja tehneet.

15 § A. Laakson esityksestä keskusteltiin esityksen lähettämisestä liittoneuvostolle,joka koskisi seuraavaa:

Jos Itä-Suomeen rakennetaan "portiton talo", niin se rakennet-taisiin Kouvolaan.

Samoin ollaan yhteydessä liittoon Kuusankosken postisäilytys paikasta, jos eivät asiat selviä omissa johtoportaissa paikan päällä.

16 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.00.


 

Pöytäkirja osaston toimikunnan kokouksessa 17.1.1950 klo 20.30

Paikka: Hotelli Kymenhovissa

Läsnä olivat: E. Vierula, A. Laakso, K. Mettälä, P. Laitinen, V. Nuorivuori ja K. Niilola

1 § Puheenjohtaja E. Vierula avasi kokouksen.

2 § Toimikunnan sihteeriksi valittiin K. Niilola.

3 § Rahastonhoitajaksi valittiin K. Mettälä.

4 § Varapuheenjohtajaksi valittiin A. Laakso.

5 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.00

 

Pöytäkirja tehty osaston jäsenäänestyksessä torstaina 13 pnä huhtikuuta 1950 klo 14.00

Paikka: Kouvolan posti ja Lennätinkonttorissa

Äänestys tilaisuudessa olivat läsnä seuraavat toimikunnan jäsenet:

E. Vierula, V. Nuorivuori, B. Laitinen ja K. Niilola

1 § Toimitettiin äänestys avoimeen työtaisteluun ryhtymisestä.

2 § Äänestyksen toimitti osaston toimikunta

3 § Osaston jäsenmäärästä 29:sta oli äänivaltaisia 27:n, jotka kaikki äänestivät.

4 § Äänestyksen tulos: Jaa ääniä oli 23. Ei ääniä oli 4.

5 § Äänestys katsottiin päättyneeksi klo 14.45.

 

Osaston kokous 27 pnä marraskuuta 1950 klo 19.00

Paikka: Kouvolan posti- ja lennätinkonttorilla

Puheenjohtajana toimi E. Vierula ja muita jäseniä oli 13.

1 § Kokous todettiin lailliseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Laakso ja M. Ojala.

3 § Puheenjohtaja esitti kokoukselle alustuksen keskusteluun.

Aiheena: yötyökorvaus, joka on meillä pidätettynä 1.8.1950:sta asti.

4 § Päätettiin asiassa kääntyä Suomen Postimiesliiton puoleen kirjelmällä, jossa ilmenee kokouksen ponsilauselma.

5 § Kirjelmän laativat seuraavat: E. Vierula; A. Laakso; K. A. Nuorivuori; V. Nuorivuori ja K. Niilola.

6 § Joulutöistä keskusteltiin n.s. läpi menevänä asiana, koska asian alustaja ei ollut saapunut kokoukseen.

7 §Päätettiin tiedustella E. Loikalalta, koska hän esittää joulutöistä työtaulukon.

8 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.00

 
 

 

Toimintakertomus

vuodelta 1950

 

Kuluneen vuoden aikana ovat n.s. palkkataistelut näytelleet suurta osaa talous- elämässämme. Niin myös meidänkin ammattialallamme ovat palkkataistelun tuulet puhaltaneet kahteen eri otteeseen, tuottaen myös pientä lisää pieneen palkkaamme. Samoin myös yhdestä indeksikorotuksesta pääsimme osalliseksi. Kuluneen vuoden loppu puoliskolle myös käytiin useita neuvotteluita Posti- ja Lennätinhallituksen ja Postimiesliiton välillä ns. yöurakoista, jotka meiltä on pidätettynä aina 1.8.50 alkaen. Joulukuun 16. p:nä 1950 päästiin neuvotteluissa yhteisymmärrykseen ja niin yörahaa taas maksetaan.

Oman osastomme toimintamme on ollut sellaista pientä hiljaiseloa valvoessamme järjestömme parasta.

Jäsenmäärä oli vuoden alussa 29. Vuosikokous pidettiin 17 p:nä tammikuuta 1950 ja tämän lisäksi pidettiin osaston kokouksia 3, joissa kerääntyi pykäliä yhteensä 28. Toimikunta on kokoontunut 4 kertaa ja pykäliä kerääntynyt 16.

Osaston puheenjohtajana on toiminut edelleen E. Vierula varapuheenjohtajana, A. Laakso, sihteerinä K. Niilola, rahastonhoitajana K. Mettälä ja jäseninä V. Nuorivuori, ja B. Laitinen.

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 29.

Työmaa luottamusmiehenä kuluneena vuonna on uskollisuudella toiminut ja tehtäviä hoidellut Viljam Nuorivuori.

Sitten on myös jatkuvasti ilmestynyt sellaisia suuria epäkohtia mm. virkistys- ja kokoushuoneen sekä asemalle kuluvan päivystyshuoheen puute. Kuluneena vuonna olemme saaneet parannusta mm. 4 kumipyörä - kärriä asemalle.

Urheilutoimintaa osastomme puitteissa ei ole ollut, vaan sen asian on hoitanut paikallinen Posti ja lennätinurheilijat, jonka suurimpana ja ainoina toimivia jäseninä ovat juuri osastomme jäsenet. Kesällä suoritettiin vapaaehtoisena keräyksenä pelipaitojen hankkiminen pelijoukkueelle. Keräys tuotti hyvät tulokset ja niin postin jalkapallojoukkue esiintyi uusissa paidoissaan syksyllä kisakentillä.                    Keväällä suoritetussa Kouvolan lentopallojoukkueissa postin A-sarjan sekajoukkue sijoittui II. Jalkapallo puulaakissa postin joukkue voitti B sarjan mestaruuden ja samoin myös koko puulaakimestaruuden voittaessaan A-sarjan Varikon maaliluvuin 3-0. Posti oli myös v. 1949 B-sarjan sekä koko Kouvolan puulaakimestari. On myös pelattu ystävyysotteluja, Kotkan, Kuusankoski-Voikkaa sekä Lahden konttorin joukkueita vastaan ja Kouvola on ollut näiden ottelujen voittaja. Syksyllä suoritettiin myös kova kolmen p:n suunnistus-ottelu, jossa otettiin huomioon 7 miehen tulos joukkueessa. Ottelun voitti palokunta ja toisena oli poliisit ja seuraavana posti. Muita urheilumuotoja on myös harrastettu, kuten hiihtoa, jääpalloa talvella sekä yleisurheilua kesällä.

Eräänä osastomme rahoittajana on ollut myös, sekä harrastus muotona jäsenille E. Vierulan hoitama veikkaustoimisto, joka kartutti osaston kassaa Smk 11.006.


Einar Vierula syntyi 24.5.1895 Vehkalahdella. Hänet otettiin postin palvelukseen 1.9.1918. Entiseltä ammatiltaan hän oli poliisikonstaapeli. Hän tuli osaston jäseneksi 25.2.1919.Osaston puheenjohtajana hän toimivuosina 1947–1954. Hänet valittiin osaston kunniapuheenjohtajaksi. Einar Vierula jäi eläkkeelle 1955 ja kuoli 24.5.1970. Hänen siunaustilaisuudessa lauloi Kouvolan postimiesten kvartetti. Hän oli työntekijöiden keskuudessa aito ”ISUKKI”. 

 

 

 

Pöytäkirja tehty

osaston jäsenkokouk-

sessa 12 p:nä tammikuuta

1951. Klo 19.30

Paikka: Kouvolan posti- ja lennätinkonttorilla

Puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola, muita jäseniä oli kokouksessa 21.

1 § Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin L. Savolainen ja O. Alho.

3 § Kokous aiheena: Työvuorojen järjestely ja asiasta esitti alustuksen kokoukselle ylipostiljooni Emil Loikala.

4 § Alustuksesta syntyi vilkas keskustelu, josta käytettiin puheenvuoroja kaikkiaan 18. Puheenvuorojen päätyttyä meni työvuoro-asia äänestykseen.

5 § Suoritettiin äänestys kolmen eri työvuoron välillä, joita kaikkia oli kannatettu. Vastakkain olivat E. Sumin, Toijosen ehdotus ja Immosen ehdotukset. Toijosen ehdotus voitti. Seuraavana Toijosen 3. ehdotus ja Loikalan ehdotus, jossa Loikalan ehdotus soi enimmät äänet.

6 § Laadittiin työryhmille työajat ja vuorot, sekä tuntitaulukko.

7 § A. Laakso, tiedusteli, että onko esimies Loikala puuttuneet asiaan, että olisi parannettava valaistusta postiljoonien työhuoheessa. P. Toijonen tiedusteli esimies Loikalalta, missä vaiheessa ovat hylly-asiat.

8 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.00.

Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 12 p:na tammikuuta 1951 klo 21.00

Paikka: Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorilla

Läsnä olivat E. Vierula, A. Laakso, K. Mettälä, P. Laitinen ja K. Niilola.

1 § Päätettiin pitää osaston vuosikokous 23 p:nä tammik. 1951. Klo 19.00. Kokous paikaksi ehdotettiin Kakos-Pirttiä, jota tiedustellaan.

2 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.45

 

Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 19.00

Paikka: Postiljooni Matti Ojalan kodissa

Kokouksen puheenjohtajana toimi postilj. E. Vierula ja pöytäkirjurina postiljooni K. Niilola.

Läsnä oli 17 osaston jäsentä.

1 § Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Työjärjestys hyväksyttiin.

3 §Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin E. Vierula.

4 § Kokouksen pöytäkirjuriksi valittiin K. Niilola.

5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin P. Toijonen ja K. Mettälä.

6 § Äänten laskijoiksi valittiin B. Laitinen ja M. Ojala.

7 § Esitettiin vuosikokoukselle toimintakertomus v:lta 1950 joka sellaisenaan hyväksyttiin.

8 § Esitettiin vuosikokoukselle tilikertomus v:lta 1950 ja tilintarkastajien lausunto.

Vuosikokous myönsi rahastonhoitajalle ja johtokunnalle tili- ja vastuu vapauden.

9 § Jäsenmaksun suuruudeksi v:lle 1951 päätettiin Smk 120:tä.

10§ Osaston puheenjohtajaksi valittiin edelleen E. Vierula.

11§ Toimikuntaan v:lle 1951 valittiin A. Laakso; V. Nuorivuori; K. Mettälä; B. Laitinen ja

K. Niilola.

12§ Niinsanottuja alatoimikuntia ei valittu.

13§ Tilin tarkastajiksi v:lle 1951 valittiin E. Repo ja V. Loikala.

14 § Työmaaluottamusmieheksi valittiin V. Nuorivuori.

15 § Jäsenmaksujen kerääjäksi edelleen E. Loikala.

16 § Veikkausasiamieheksi valittiin edelleen E. Vierula.

17 § K. Niilolan esityksestä, että Postimiesliiton Kouvolan osasto lahjoittaisi P.L.U:n Kymenpiirin hiihtomestaruuskilpailun kiertopalkinnon kilpailtavaksi joukkuetuloksesta.

Vuosikokous myönsi Smk 2500 kiertopalkintoon. Säännät kiertopalkintoon laatii osaston puolesta A. Laakso ja K. Niilola.

18 § Esimies E. Loikala esitti muutamia muutos ehdotuksia työvuoroihin, joista käytiin vilkasta keskustelua myötä ja vastaan.

19 § A. Laakso tiedusteli, että koska on jätettävä liittokokoukseen tarkoitetut esitykset.

Jättöaikapäättyy 2. 3. -51 klo 24.00.

20 § Osaston puheenjohtaja E. Vierula kiitti lopuksi rouva Ojalaa ja myös perheen päämiestä, että olivat luovuttaneet kodinsa meille ja siitä maukkaasta tarjoilusta, josta pääsimme osalliseksi.

21 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.00.Kuvassa postinvaihto postivaunussa

vuonna 1951 Kouvolassa.

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 23 p:nä tammikuuta 1951 klo 21.15

Paikka: Postiljooni M. Ojalan kodissa

Kokouksessa oli läsnä: E. Vierula, A. Laakso, V. Nuorivuori, B. Laitinen, K. Mettälä ja K. Niilola.

1 § Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin A. Laakso.

2 § Osaston sihteeriksi valittiin K. Niilola.

3 § Osaston rahastonhoitajaksi valittu K. Mettälä.

4 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.30.

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 13 p:nä huhtikuuta 1951 klo 19.30

Paikka: postikonttorilla

Puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola ja muita jäseniä oli läsnä 13.

1 § Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin V. Nuorivuori ja K. Mettälä.

3 § Äänestys toimikuntaan valittiin E. Vierula, T. Muona ja K. Niilola,

joka toimeenpanee äänestystilaisuuden, jossa valitaan Suomen

Postimiesliiton edustajat S.A.K:n edustajakokoukseen, sekä vakinaiset ja

varajäsenet S.A.K:n valtuustoon.

4 § Hankittiin osaston edustusta 11-13.5. -51 pidettävään Postimiesliiton liittokokoukseen, mutta koska e.m. kokouksen esityslistaa ei oltu saatu, ja katsottiin, että edustus järjestetään esityslistassa esiintymien asioiten mukaan. Edustajat valitaan seuraavassa kokouksessa.

5 § K.A. Nuorivuori ehdotti, että sunnuntaityökorvauksesta saamatta olevista korotuksista, tehtäisiin kysely osaston nimissä. Päätökseksi tuli, että esimies velvoitetaan ottamaan k.o. asiasta selvää, ja antamaan vastauksen jäsenille.

6§ Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.45.

Pöytäkirja tehty osaston SAK:n edustajakokous ehdokkaiden ja valtuusto ehdokkaiden äänestystilaisuudessa 13 p:nä huhtik. 1951 klo 19.30

Paikka: Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa

1 § Todettiin kokouksen laillisuus.

2 § Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Viljam Nuorivuori ja Kalervo Mettälä.

3 § Äänestystoimikuntaan valittiin puheenjoht. Einar Vierula ja muiksi jäseneksi Teuvo Muona ja Kauko Niilola.

4 § Suoritettiin äänestys.

5 § Äänestyksessä jakautuivat äänet seuraavasti.

Edustajakokous ehdokkaat: B. Väisänen 15, P. Salo, R. Mieskonen 4, L. Railo,

P. Markola 3, A. Makku, E. Antila 14, G. Säilä, A. Oksala 13, V. Huuskonen, A. Nuutinen 11.

Vakinaiset valtuustoehdokkaat: E. Antila 13, L. Railo, R. Mieskonen 3, G. Säilä, P. Markola 3, A. Rissanen 11.

Varajäsenet: E. Antila 14, A. Mäkku, H. Tammiruusu 12, V. Huuskonen, A. Oksala 4.

6 § Äänestykseen otti osaa 15 osaston jäsentä ja äänestyslippuja jätettiin kaikkiaan 45, joista edustaja kokousehdokas äänestyslippuja 15 näistä hyljättyjä -. Valtuustoehdokas äänestys lippuja 15 näistä hyljättyjä -. Valtuuston varajäsen ehdokas lippuja 15 näistä hyljättyjä -.

7 § Äänestystilaisuus katsottiin päättyneeksi klo 20.15.


 

Pöytäkirja tehty neuvottelutilaisuudes-sa rantapalstan ostamiseksi 7 p:nä toukokuuta 1951

Paikalla olivat seuraavat postiljoonit:

O. Alho, E. Eskola, U. Jattu; V. Kaaranto, A. Laakso; A. Laurila, B. Laitinen; T. Leinonen, V. Leinonen, E. Loikala; V. Loikala; K. Mettälä; T. Muona; Kaarlo Nuorivuori; Kustaa Nuorivuori; Viljam Nuorivuori; E. Repo; P. Toijonen; E. Vierula.

1 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ylipostilj. E. Loikala ja sihteeriksi T. Muona.

2 § Puheenjohtaja, joka oli käynyt sanomalehti-ilmoituksella myytäväksi tarjottua rantapalstaa katsomassa, selitti läsnäolijoille paikkaa ja sen sijaintia.

3 § Neuvoteltiin missä nimissä (S.P.L:n Kouvolan osaston tai perustettavan osakeyhtiön) mahdollinen osto suoritetaan. Kauppa päätettiin tehdä ja parhaana ratkaisuna pidettiin, että osto suoritetaan Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston r.y:n nimissä.

4 § Asiaa eteenpäin ajamaan valittiin postiljoonit E. Vierula; K. Niilola; K. Mettälä ja E. Loikala täysin valtuuksin.

5 § Keskusteltiin palstan oston rahoittamisesta. Se päätettiin järjestää siten, että allemainitut:

V. Kaaranto 5000:-, E. Vierula 5000:-, E. Repo 5000:-, A. Laakso 5000:-, V. Loikala 5000:- O. Alho 5000:-, E. Eskola 5000:-, E. Loikala 5000:-, K. Mettälä 2000:-, V. Nuorivuori 1000:-, T. Muona 2000:-, K.A. Nuorivuori 1000:-, V. Leinonen 2000:-, P. Toijonen 1000:-.

Lupautuivat lainaamaan tarvittaessa osastolle yhteensä Smk. viisikymmentätuhatta, ilman korkoa ja takaisinmaksu määräpäivää.

Osaston varoja ostoon kiinnitettäisiin Smk. kaksikymmentäviisi tuhatta. Pankkilainaa otettaisiin Smk. seitsemänkymmentäviisi tuhatta. Tämä laina päätettiin kuolettaa ja korot maksaa, kuukausittain palkanmaksun yhteydessä jäseniltä korottomaksi lainaksi osastolle kootuilla varoilla. Kokouksessa läsnä olleet sitoutuivat tähän keräykseen osallistumaan vähintään viidellä sadalla mk:lla kuukaudessa. Kokouksesta poissa olleiden postimiesten toivottiin lukuisesta ja mahdollisimman suurin summin osallistuvan tähän keräykseen.

6 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin postiljoonit Kustaa Nuorivuori ja Vilho Loikala.

7 § Todettiin yksimielisesti, että nyt oli ryhdytty toimeen ja tehty ratkaisu, joka varmasti nostaa osaston arvoa monen postimiehen ja ehkä vieraammankin silmissä.


 

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 11 p:nä toukokuuta 1951 klo 16.00

Paikka: Kouvolan Posti ja Lennätinkonttorilla

Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola.

Kokouksessa oli läsnä 14:sta jäsentä.

1 § Todettiin kokouksen laillisuus.

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin V. Nuorivuori ja P. Toijonen.

3 § Päätettiin ostaa Rouva Pirkko Rastaalta rantapalsta Valkealan pitäjän Jokelan kylästä.

4 § K.o. rantapalsta asiaa edelleen ajamaan valittiin E. Vierula, K. Mettälä, E. Loikala ja K. Niilola.

5 § Kauppakirjan valtuudettiin osaston puolesta allekirjoittamaan E. Loikala ja E. Vierula.

6 § K.o. rantapalstan ostoa varten päätettiin otaa Valkealan Säästöpankista

kuudenkymmenentuhannen markan 60.000 laina.

7 § Rantapalstan ostoa varten sitoutuivat seuraavat: V. Kaaranto; E. Repo; V. Loikala; E. Eskola; E. Vierula; A. Laakso; O. Alho; E. Loikala kukin 5000:- mk K. Mettälä; T. Muona; V. Leinonen, B. Laitinen 2000 :- mk sekä V. Nuorivuori; K.A. Nuorivuori; P. Toijonen ja L. Savolainen 1000:- mk antamaan korottamana lainana osastolle.

Kokouksen toivomuksena oli että kaikki postimiehet tukisivat rahoitusta, sillä jatkuvasti otetaan vastaan korotonta lainaa, osaston jäseniltä.

8 § Tämä erittäin antoisa ja toivo rikas kokous katsottiin päättyneeksi klo 17.15.

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 22 p:nä lokakuuta 1951

Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K. Niilola.

Kokouksessa oli läsnä 21 jäsentä.

1 § Todettiin kokouksen laillisuus.

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin V. Loikala ja B. Laitinen.

3 § Osaston uusiksi jäseniksi hyväksyttiin rouvat Liisa Suvisalo ja Edit Aurelahti

4 § Rantapalsta asia katsottiin rauenneeksi. Loppu asiat hoitaa varatuomari Puonti.

5 § Uudeksi työvuoroksi, joka astuu voimaan 1.11. -51 hyväksyttiin esimies Loikalan esitys. N.s. päivystysvuoro pysyi entisellään pienin tunti muutoksin. Vaihtovuorolle tuli Kantapuu neljän kanto + vaihtovuoron työt. Sekavuoro pysyi entisellään pienin tunti muutoksin.

6 § Kokouksen yksimieliseksi päätökseksi tuli, että joka on ilman laillista estettä poissa töistä tullaan esimiehen harkinnan mukaan rangaisemaan.

7 § Uusia virkapukuja kehoitettiin jokaisen käyttämään, että virkakuntamme näyttäisi yhtänäiseltä. Kehoitus sai kannatuksen.

8 § Virkalomista teki esimies Loikala esityksen, että lomat pidettäisiin puolet talvella ja puolet kesällä. Esitys ei saanut kannatusta.

9 §Ilmoitusasiana asetti postiljooni A. Laakso, että Kouvolan Urheilijain järjestämät suunnistuspropakanta kilpailut pidetään 28 pnä lokak. 1951.

10 § Kokous katsottiin päättyneeksi.

 

Toimintakertomus

vuodelta 1951

Vuosi 1951 on ollut edellistä rauhallisempi, sillä kuluneen vuoden aikana, ei ole ollut n.s. palkkataisteluja. Mutta ei myöskään ollut palkan korotuksia suuremmin. Sillä ainoa palkka nousu tapahtui 1. 3. -51 n.s. 8 % indeksi koroitus.

 • Muita huomattavimpia tapauksia ovat olleet S.A.K:n edustaja kokouksen edustaja vaalit 25. 3.-15. 4. välisenä aikana, sekä Suomen Postimiesliiton 7:s liittokokous 11-13. 5. -51 Helsingissä.

 • Huoltopuolen alalta olemme saaneet muutamia huomattavia parannuksia mm. virkapuvut ja virkalaki, sekä myös polttoaine puolelta.

 • Oman osastomme toiminta on ollut sellaista velvollisuuksien täyttämistä, sillä äänestykset on suoritettu ja kokouksessa on ollut edustajat, sekä valvottu jäseniemme etuja.

 • Eräänä kirkkaana valojuovana oli keväällä ajatus, että ostetaan osastolle oma rantapalsta. Jossa sitten osaston jäsenet saisivat nauttia Suomen kesän kauneudesta. Mutta asiat eivät aine mene muulloin ajatellen ja niin kävi myös tämänkin asian. Mutta toivottavasti vielä kerran koittaa aika, että osastollamme on oma kesämaja.

 • Jäsenmäärä kuluneen vuoden alussa oli 29. Vuosikokous pidettiin 23. pnä tammikuuta 1951. Tämän kokouksen lisäksi on pidetty jäsenkokouksia 5, joissa kerääntynyt pykäliä yhteensä 62. Toimikunta on kokoontunut kahdesti ja pykäliä yhteensä 6.

 • Osaston puheenjohtajana on toiminut kuluneen vuoden postiljooni Einar Vierula, varapuheenjohtajana postiljooni Armas Laakso, sihteerinä postiljooni Kauko Niilola, rahastonhoitajana postiljooni Kalervo Mettälä ja muina toimikunnan jäseninä postiljoonit Viljam Nuorivuori, ja Bruno Laitinen.

 • Osastoon on kuluneen vuoden aikana liittynyt kaksi uutta jäsentä, joten jäsenmäärä määrä vuoden lopussa oli 31.

 • Luottamusmiehenä kuluneen vuoden on suurella antaumuksella toiminut postiljooni Viljam Nuorivuori.

 • Työpaikka huoltopuolen alalta ilmaantuu jatkuvasti suuria epäkohtia, mm. kipeästi kaivattu suoja asemalle. Jossa työvuorossa olevat, voisivat olla suojassa syksyn tuulilta ja talven pakkasilta. Suurena puutteena esiintyy jatkuvasti myös virkistyshuone pula, ja kokoussali, jotka jo näinkin suuressa toimipaikassa on enemmän kun tarpeelliset.

 • Urheilutoiminta eli n.s. työpaikkaurheilusta puheen ollen voi mainita että toiminta on ollut vilkasta. Talvella hiihdimme kovasti mm. P.L.U:n Kymenpiirin hiihtomestaruuskilpailut olivat Kouvolassa 25.2. -51. Postimies liiton Kouvolan osaston lahjoittaman joukkuekiertopalkinnon e.m. kilpailusta voitti Tainionkosken p.t.

 • Hiihto-ottelun Poliisit -Posti suoritettiin kevät-talvella, ottelun voitti poliisit. Monia muita hiihtokilpailuja myös pidettiin, sekä myös n.s. mäkikilpailut "Viiden sällin" mäessä.

 • Keväällä sekä syksyllä on suoritettu suunnistus ottelu Palokun­ta - Poliisit - Posti, jossa ikävä kyllä posti on ollut sellaisena peränpitäjänä. Puulaaki suunnistuksessa syksyllä saavutti postin joukkue, ensimmäisen suunnistusvoittonsa lyömällä poliisit.

 • Jalkapallo rintamalta kuuluu aina hyvää, sillä jalkapallo on postin lempilapsi. B-sarjan puulaakimestaruus tuli kolmannen kerran postille ja niin kiertopalkinto seisoo ylväänä kunnia paikallaan. Ystävyys otteluissa Kouvolan postin joukkue on lyönyt laidalta m.m. Lahden, Lappeenrannan, Kuusankosken postin joukkueet. Lentopallossa kuluneen vuoden aikana oli postin joukkue II:nä puulaakiottelussa.

 • Kuluneen vuoden aikana on myös veikkaustoiminta jatkunut erittäin vilkkaana ja uutterana veikkausasiamiehenä häärinyt joka keskiviikko Einar Vierula. Osaston kassa on myös saanut osansa veikkauksesta, kun on saanut veikkausmies asiamiespalkkioista Smk n. 12.600.

 

 

                             Kouvolan postilaisia joulun alla 1959.

 

JOULU KOUVOLAN POSTISSA

Joulu on ollut postissa vuosikymmeniä kiireistä aikaa. Vielä 1950-luvulla oli jouluaattona kaksi kantoa, kuten oli muinakin arkipäivinä. Koska postia oli paljon, venyi työpäivä iltamyöhälle. Ennen postinumeroiden tuloa postiosoitteisiin lajittelu vaati erityistä osaamista. Niinpä lajittelu suoritettiinkin ammattitaitoisten postimiesten toimesta.Postinumerouudistuksen ja lajittelukeskus-järjestelmän toteutumisen myötä 1980-luvun alkupuolelta lähtien Kouvolaan perustettiin joulunajaksi erillisiä joulukorttilajittelukeskuksia ja työvoimana alettiin käyttää osaksi postin ulkopuolista työvoimaa, lähinnä opiskelijoita.

 


© Raimo Heikkilä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com