Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 19.2.2018

 Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta 1961

Aika: 15 päivänä maaliskuuta 1961

Paikka: Kouvolan postikonttorilla

Saapuvilla oli 19 osaston jäsentä.

1 §

Vuosikokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja

Uuno Jattu.

2 §

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sen avaaja ja sihteeriksi Yrjö

Suuronen, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Wiljam Nuorivuori ja Tauno

Leinonen.

4 §

Kuultiin osaston sihteerin K. A. Nuorivuoren esittämät tili- ja

toimintakertomukset sekä tilintarkastajain lausunto.

5 §

Toimintakertomus hyväksyttiin kiitoksella, samoin tilit, joskin Kalervo

Mettälän velka-asia aiheutti keskustelua. Asianomaisen kokoukselle

antaman lupauksen mukaisesti päättiin, että tämä vuosikausia osaston

tileissä "kummitellut" velkasaatava saatetaan järjestykseen ja lopullisesti

maksetuksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

6 §

Toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7 §

Todettiin, että osastolla ei ole toiminnan ohjeeksi minkäänlaista

talousarviota, mikä seikka on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta

nimenomaan erinäisten menosuoritusten hyväksymisessä.

Asiasta käyty vilkas keskustelu ei kuitenkaan tällä kerralla tuonut

kysymykseen ratkaisua, joten ensi toimintavuosi joudutaan edelleenkin

aloittamaan ilman talousarviota.

8 §

Osaston keskeisimmille toimihenkilöille päätettiin suorittaa osaston

varoista yhteensä viidentuhannen (5.000) markan suuruinen korvaus, jonka

asianomaiset saavat keskenään jakaa harkintansa mukaan.

9 §

Päätettiin, että alkavana toimintavuonna toimikunta käsittelee jokaisen

laskun, ennen niiden korjaamista.

10 §

Osaston jäsenmaksun suuruudesta ei tehty vielä päätöstä, koska

Suomen Postimiesliitosta on kevään kuluessa odotettavissa uudet

tarkemmat määräykset jäsenmaksuista. Toistaiseksi kerätään

jäsenmaksutentisen suuruisena.

11 §

Kokouksessa virisi vilkas keskustelu oman rantapalstan

hankkimisesta osaston tarpeisiin, mutta asian laajakantoisuuden vuoksi ei

siitä tehty vielä mitään päätöstä. Osaston jäseniä kehoitettiin

tiedustelemaan sopiviaalueita Kouvolan ympäristöstä ja toimikunta

velvoitettiin suorittamaan asiassa yksityiskohtaisempi tutkimus, josta tulisi

selvitä mahdollinen rahoitusjärjestely.

12 §

Osaston uudeksi puheenjohtajaksi entisen kieltäydyttyä valittiin ilman

äänestystä Raimo Havasara.

 


 

RAIMO HAVASARA

 

Rami syntyi 14.11.1926. Hän liittyi osaston

jäseneksi 1.3.1956 ja osaston puheenjohtajaksi

hänet valittiin vuosiksi 1960–1965.

1963–1966 Raimo Havasara oli Postimiesliiton

liittovaltuuston jäsen.

10.10.1965 osaston 50-vuotisjuhlassa liiton

puheenjohtaja Paavo Markkola luovutti Raimo

Havasaralle liiton hopeisen ansiomerkin.

 

Postimiesten esimies Raimo Havasara (SDP) toimi Kouvolan

kaupungin valtuustossa vuosina 1965–1966.

Vuosina 1961–1965 Ramilla hallussaan oli toimittajan tietopankki

Hänen tekemänsä monisivuiset osaston toimintakertomukset

huokuivat suurta ammattitaitoa ja asioihin perehtymistä. Vuodesta

1951 lähtien hän oman toimensa ohella kirjoitti sanomalehtiin.

Postimies-lehden avustajana hän aktiivisesti toi postilaisten tietoon

Kouvolan osaston asioita, tarinoita juhlista vaatimuksiin

työolosuhteiden korjaamiseksi. Myös reportaasit Postimies-lehdessä eri

osastojen toiminnasta ja osastojen kotipaikkakunnista olivat Raimon

kynästä lähtöisin.

  • Osaston luottamusmiehenä hän toimi vuosina 1957–1959. ​
  • Inkeroisten posti – ja lennätinkonttorin esimieheksi hänet nimitettiin 1965 ja
  • Helsingin postikonttoriin vuonna 1967.
  • Virkavapaana hän oli 1.8.1966 lähtien hänen toimiessa VY:ssä.
  • Kokouksessaan 3.6.1966 valitsi Virkamiesten Yhteisjärjestö (VY) ry:n hallitus valitsi Raimon järjestön toimitsijaksi.
  • Tästä tehtävästä hän siirtyi 43 vuotiaana, helmikuusta 1970 lähtien,
  • Postin huoltotoimiston piirihuoltajaksi. Huoltotoimistossa hän hoiti työturvallisuus- ja työsuojelu asioita.

Raimo Havasara kuoli vuonna 1988.

 


 

13 §

Osaston toimikuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Yrjö Suuronen,

Matti Laine, Teuvo Muona, Pertti Karjalainen, Matti Ojala ja Reijo

Oksanen, sekä varajäseniksi Pekka Karjalainen ja Oiva Alho.

14 §

Muita toimikuntia ei katsottu tarpeelliseksi.

15 §

Tilintarkastajiksi valittiin Raimo Rautjärvi ja Pauli Raunio sekä

heidän varamiehikseen Leo Savolainen ja Bruno Laitinen.

16 § Osaston luottamusmieheksi valittiin edelleen Matti Ojala.

17 §

Uusi toimikunta velvoitettiin tekemään esitys Liittotoimikunnalle

Suomen Potimiesliiton ansiomerkein myöntämiseksi eläkkeelle siirtyneelle

postimiesten esimies Emil Loikalalle.

18 §

Postimies-lehden kirjeenvaihtajaksi valittiin yksimielisesti

puheenjohtaja Raimo Havasara.

19 §

Puheenjohtaja katsoi kokouksen päättyneeksi.

 


 

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen

suoritettiin ent. esimies Emil Loikalan

muotokuvan paljastaminen nykyisessä

esimieshuoneessa.

Kunniavieraan, konttorinjohdon edustajat

sekä postimiestoverit toivotti

tilaisuuteen tervetulleeksi puheenjohtaja

Uuno Jattu, minkä jälkeen Wilmam

Nuorivuori kosketteli puheessaan Emil

Loikalan 16 vuotta kestänyttä

esimieskautta, jolle puhujan käsityksen

mukaan oli luonteenomaista toisen

ymmärtämisen halu.

Päivänsankarin kiitetty osakseen tulleesta huomaavaisuudesta sijoitettiin

taidekuvaamo Jatan valmistama muotokuvasuurennus kukin somistetun

esimieshuoneen seinälle, josta käsin kaikin puolin onnistunut kuva tutuin

piirtein "hallitsee" koko avaraa lajittelusalia.

Konttorin johdon onnittelut Emil Loikalalle esitti v.t. apulaiskonttorinhoitaja

Hilja Virta. Juhlahetkeen päätteeksi nautittiin tavanmukaiset

vuosikokouskahvit.

 


© Raimo Heikkilä

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com