Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Raippe Heikkilä päivitetty 30.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyösti Joukasen arkisto
1961 Kuusankosken postikonttorin postimiehiä. Eturivissä vas. Olavi Tuominen, Jorma Kivinen, Kyösti Joukanen, Yrjö Mäki, Urpo Sommarberg ja Kari Nikula. Toinen rivi vas. Pentti Lallukka, Gunnar Fält, Henrikki Mäki, Unto Rask ja Mauri Tähtinen. Ylärivissä vas. Unto Kajander, Alpo Lampila, Tuomo Knap, Jorma Juutila, Pentti Aalto ja Matti Aulen.

Pentti Aalto oli Kuusankosken työväenyhdistyksen aktiiveja. Kuusalaiset Pentti Aalto (syntynyt 1922) oli myös Kuusankosken kaupungin valtuuston jäsenenä


S.P.L:n Kouvolan osaston toimikunnan kokous 20.II.1961

Paikalla 5 jäsentä

I § Ainoana esillä olevana asiana oli esimies E Loikalan muotokuvan hankkiminen esimiehen seinälle, sekä siitä aiheutuvat tiedot päätettiin maksaa osaston varoista.

II § K.o. budjettitilaisuus päätettiin pitää vuosikokouksen yhteydessä.

III § Kokous katsottiin päättyneeksiS.P.L:n Kouvolan os toimikunnan kokouspostikonttorilla

5.III. 1961 klo 13

 

Paikalla 3 jäsentä.

I § Päätettiin tarjota kahvit osaston vuosikokouksessa 15. III 1961. Päätettiin esittää E. Aarelahden jäsenmaksut 3 kuukaudelta suoritettu osaston varoista, koska ko. henkilö on varattu ja joutunee sairauden takia eroamaan.

II § Päätettiin ehdottaa tehokkaampia toimenpiteitä jäsenmaksujen rahastuksen suhteen.

Klo 14.30 kokous katsottiin päättyneeksi. 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan kokouksesta

Kouvolan postikonttorilla huhtikuun 1 p:nä -61 klo 13.30

 

Saapuvilla olivat Yrjö Suuronen, Teuvo Muona, Raimo Havasara ja Matti Laine.

1 § Päätettiin lähettää Raimo Havasara liiton järjestämille toimitsijakursseille, jotka pidetään 17-20. 4. -61 Vihdin Tervalammella. Hänen työvuorojensa järjestelyyn päätettiin käyttää osaston varoja 2.000:-.

2 § Lähetettiin liittotoimikunnalle esitys ansiomerkin myöntämisestä E. Loikalalle.

3 § Puheenjohtaja ilmoitti, että konttorinjohto oli suhtautunut

myönteisesti virkistyshuoneen käyttöä kokoustarkoituksiin koskeneeseen pyyntöön ja että samalla oli luvattu tilata osaston käyttöön uusi arkistokaappi. Kansliasta oli annettu "tuliaisiksi" myös uusi mappi ja arkistokansioita, josta kaikesta toimikunta on hyvin kiitollinen. Kokoushuoneen seinille saadaan niinikään vapaasti kiinnittää tauluja, valokuvia y.m.

4 § Alakerran työsaliin saadaan kiinnittää oma ilmoitustaulu osaston asioita varten, mikä toimenpide toimikunnan taholla tyydytyksellä todettiin.

5 § Lähetystöön, jonka tehtäväksi tuli käydä kysymässä Einari Vierulalta lupaa valokuvausta varten, valittiin Raimo Havasara, Yrjö Suuronen ja Teuvo Muona.Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan järjestäytymiskokouksesta Kouvolan postikonttorilla

maaliskuun 21 päivänä -61, klo 17.00

 

Saapuvilla olivat Raimo Havasara, Yrjö Suuronen, Matti Laine, Matti Ojala, Teuvo Muona ja Pertti Karjalainen. Puhetta johti R. Havasara ja pöytäkirjan laati M. Laine.

1 § Puheenjohtajana lausuttua jäsenet tervetulleeksi, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen sihteeriksi valittiin M. Laine.

3 § Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Yrjö Suuronen.

4 § Osaston sihteeri-rahastonhoitajan tehtävään valittiin Matti Laine, jolle samalla myönnettiin oikeus nostaa osaston tililtä 5000:- vuosipalkkioinaan, minkä rahasumman osaston vuosikokous oli tarkoitusta varten määrännyt.

5 § Todettiin vuosikokouksen antama velvoite ansiomerkin esittämisestä Emil Loikalalle. Puheenjohtaja ilmoitti tuovansa seuraavaan toimikunnan kokoukseen valmiin anomusluonnoksen perusteluineen.

6 § Yhdyttiin puheenjohtajan esitykseen, että postimiesten virkistyshuone pyritään muodostamaan osaston toiminnan tyyssijaksi. Tarvittavan luvan hankkiminen jätettiin puheenjohtajan huoleksi.

7 § Edelliseen viitaten yhdyttiin puh.johtajan esitykseen, että jos huone saadaan osaston käyttöön hankitaan sinne osaston ensimmäisen kunniapuheenjohtajan, eläkkeellä olevan ylipostimies Einar Vierulan muotokuva valokuvasuurennoksena. Muotokuvasta aiheutuvat kustannukset päätettiin peittää keräyslistavaroin.

8 § Viitaten 6 pykälässä esiintyvään asiakohtaan, päätettiin kokoushuoneeseen hankkia lomake- ja arkistokaappi osaston tarpeita varten. Siitä mistä ja millä tavoin em. kaluste hankitaan, ei vielä tehty päätöstä.

9 § Päätettiin lähettää virallinen ilmoitus osaston toimihenkilöistä SPL:n toimistoon. Osaston opintoasiamieheksi nimettiin samalla Matti Ojala. Niinikään päätettiin osastolle tuleva kirjeenvaihto ohjata puheenjohtajalle.

10 § Päätettiin siirtää osaston postisiirtotilin no 68768 käyttöoikeus tällä päivämäärällä toistaiseksi osaston uudelle rahastonhoitajalle, postimies Matti Laineelle, joka allekirjoittaa yksin osaston nimen. Samalla päätettiin peruuttaa entinen sihteerin, ylipostimies K.A. Nuorivuoren tilinkäyttöoikeus.

11 § Postimiesten Lepokodin Kannatusyhdistys r.y:n painattamia Lepokoti Suvirannan kirjeensulkijamerkkejä oli osaston perittäväksi lähetetty 14 arkkia a 1000:-, joiden rahastaminen jätettiin puheenjohtajan huoleksi.

12 § Postimiesliiton adresseja päätettiin tilata 6 kpl, joista puolet suruvalittelu- ja puolet onnitteluadresseja.

13 § Luettiin liiton kiertokirjeet no 5, 7 ja 9. Todettiin, että liittoneuvoston varsinaiseen kokoukseen ei osaston taholta lähetetä mitään alustuksia.

14 § Osaston rahavarojen kartuttamiseksi pyrittiin löytämään käyttökelpoisia keinoja. Pertti Karjalaisen ehdottamat kuukausiarpajaiset saivat kannatusta osakseen, samoinkuin puheenjohtajan ajatus lastenjuhlien järjestämisestä. Ehdotusten edelleen kehittelyä jatketaan seuraavassa toimikunnan kokouksessa.

15 § Rantapalstahanke viritti vilkkaan keskustelun, jossa innokkaimmin esittivät mielipiteitään Teuvo Muona, Yrjö Suuronen ja Matti Ojala. Sopiviksi paikoiksi esitettiin mm. Revonkären lähimaastoa Mietunvirran suussa sekä Juhonhiekkaa Rapojärven puolella kuin myös Rapojärven itärantaa Hyyryn kylän kohdalla. P.o. maa-alueiden omistussuhteiden sekä mahdollisen myyntihinnan tiedustelu jätettiin puheenjohtajan ja Kalervo Mettälän huoleksi.

16 §

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 19.45. 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan kokouksesta

Kouvolan postikonttorilla huhtikuun 1 p:nä -61 klo 13.30

 

Saapuvilla olivat Yrjö Suuronen, Teuvo Muona, Raimo Havasara ja Matti Laine.

1 § Päätettiin lähettää Raimo Havasara liiton järjestämille toimitsijakursseille, jotka pidetään 17-20. 4. -61 Vihdin Tervalammella. Hänen työvuorojensa järjestelyyn päätettiin käyttää osaston varoja 2.000:-.

2 § Lähetettiin liittotoimikunnalle esitys ansiomerkin myöntämisestä E. Loikalalle.

3 § Puheenjohtaja ilmoitti, että konttorinjohto oli suhtautunut

myönteisesti virkistyshuoneen käyttöä kokoustarkoituksiin koskeneeseen pyyntöön ja että samalla oli luvattu tilata osaston käyttöön uusi arkistokaappi. Kansliasta oli annettu "tuliaisiksi" myös uusi mappi ja arkistokansioita, josta kaikesta toimikunta on hyvin kiitollinen. Kokoushuoneen seinille saadaan niinikään vapaasti kiinnittää tauluja, valokuvia y.m.

4 § Alakerran työsaliin saadaan kiinnittää oma ilmoitustaulu osaston asioita varten, mikä toimenpide toimikunnan taholla tyydytyksellä todettiin.

5 § Lähetystöön, jonka tehtäväksi tuli käydä kysymässä Einari Vierulalta lupaa valokuvausta varten, valittiin Raimo Havasara, Yrjö Suuronen ja Teuvo Muona. 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan kokouksesta

Kouvolan postikonttorilla huhtikuun 27 p:nä 1961 klo 19.00

 

Läsnä olivat Raimo Havasara, Matti Ojala, Pertti Karjalainen, Matti Laine sekä osan aikaa Oiva Alho ja Reijo Oksanen.

1 § Puheenjohtaja ilmoitti, että Vierulan valokuvaus oli tapahtunut samana päivänä ja että rahankeräys oli tuottanut 5.810:-.

2 § Puheenjohtaja ilmoitti, että Emil Loikalalle oli myönnetty liiton hopealehväinen ansiomerkki no:72.

3 § Puheenjohtaja ilmoitti osallistuneensa liiton toimitsijakursseille 17-20. 4, jolloin liitto oli osallistunut työjärjestelykustannuksiin osaston edellyttämällä 2000:- markan määrällä. Toimikunta päätti suorittaa osaston varoista Havasaralle saman suuruisen summan, kuten aikaisemmin oli jo päätetty.

4 § Postimiesten edustajaksi työturvallisuusasioita käsittelemään nimettiin Armas Laakso, varamiehenään Matti Laine.

5 § Tilapäinen postinkantaja Arvo Kalevi Kallio Elimäeltä oli asianmukaisessa järjestyksessä liittynyt SPL:n Kouvolan osaston kautta, mikä tyydytyksellä todettiin.

6 § Päätettiin pyytää valokuvaaja Eero Suikilta valokuvasuurennus osastolle osoitettuna lahjoituksena 7.4.-61 otetusta postimiesten ryhmäkuvasta.

7 § Päätettiin suorittaa Kouvola-Seuran jäsenmaksu kuluvalta vuodelta, eli 3x37 = 111:-

8 § Todettiin Edith Aurelahden eronneen osastosta; syynä eroaminen laitoksen palveluksesta 31.1.-61 lukien.

9 § Merkittiin tiedoksi, että osastolle oli liiton toimistosta lähetetty "Yhdistystoiminnan käsikirja", samoin kuin liiton toimintakertomus v. 1960.

10 § Päätettiin laittaa ilmoitustaululle liiton historiateosta koskeva tilauslista.

11 § Keskusteltiin ajankohdasta milloin osaston kokous olisi kutsuttava koolle. Alustavasti sovittiin Helluntain jälkeinen viikko. Tässä ns. juhlakokouksessa luovutetaan ansiomerkki E. Loikalalle ja paljastetaan E. Vierulan muotokuva. Ajankohtainen joutopaperikysymys tulee tällöin myös esille, sillä konttorinjohto odottaa osastolta asiaa koskevaa julkilausumaa.

 

Kokouksen ohjelmaan päätettiin sisällyttää myös filmiesityksiä, joiden tiedusteleminen jäi puheenjohtajan ja sihteerin huoleksi. Ensimmäisen arpajaiset pidetään myös tällöin.

12 § Keskusteltiin Suvirantaan tehtävästä kesäretkestä, joka tapahtuisi todennäköisesti kesäkuun aikana. Asia kaipaa vielä kypsyttelyä.

13 § Rantapalsta-asia oli jälleen esillä. Suoritetun "maastotiedustelun" perusteella kääntyivät katseet Kepsunjärven pohjoisrantaan, josta on tiettävästi tarjolla vuokratontteja. Lähempi tiedustelu jätettiin Raimo Havasaran ja Matti Ojalan huoleksi.

14 § Tapaturmaisesti kuolleen ylim. postimies Pauli Kuittisen omaisten avustamiseksi suoritettu keräys tuotti yht. 4.500 markkaa, minkä summan puheenjohtaja oli osanottokirjeen seuraamana 10.4. lähettänyt Kajaanin osaston puheenjohtajan edelleen toimitettavaksi.Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston r.y. kokouksesta, joka pidettiin Kouvolan postikonttorilla toukokuun 8 päivänä 1961 alkaen kello 13.30

 

Läsnä oli 21 osaston jäsentä. Puheenjohtajana toimi Raimo Havasara ja sihteerinä Matti Laine.

1 § Puheenjohtaja ilmoitti, että osaston vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tästä kokouksesta oli ilmoitettu kaksi päivää ennen kokousta konttorin ilmoitustaululle kiinnitetyllä ilmoituksella. Kokous todettiin näin ollen sääntöjen ja vuosikokouksen päätöksen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Leinonen ja Alpo Immonen.

3 § Osaston toimikunnan ehdotuksen mukaisesti kokous yksimielisesti päätti, että osasto toimeenpanee rantapalstan osaston toimittaminen rahavarojen kartuttamiseksi toukokuun 9 ja 25 päivien 1961 välisenä aikana Kouvolan kaupungissa toimivan postikonttorin henkilökunnan keskuudessa arpajaiset, joissa tarjotaan ostettavaksi 99 kappaletta 100 markan hintaista arpaa, joiden yhteisarvo siis on 9.900 markkaa. Voittamissa arpajaisissa on huonekalu- y.m. käyttöesineitä 7.000 markan arvosta. Arvonta toimitetaan Kouvolan postikonttorilla toukokuun 25 päivänä klo 20.30 poliisiviranomaisen valvonnassa. Arpajaisluvan hakeminen päätettiin jättää osaston toimikunnan tehtäväksi. Tämä pykälä julistettiin heti tarkistetuksi. 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan kokouksesta, joka pidetään osaston kokoushuoneessa postikonttorilla toukokuun 15 päivänä 1961 alkaen klo 18.00

 

Puheenjohtajana toimii Raimo Havasara ja sihteerinä Matti Ojala. Saapuvilla olivat heidän lisäkseen Yrjö Suuronen, Teuvo Muona, pertti Karjalainen ja Reijo Oksanen sekä Pekka Karjalainen.

1 § Kaikki tässä kokouksessa käsitellyt asiat liittyvät osaston juhlakokouksen valmisteluihin. P.o. juhlakokous on kutsuttu koolle lokakuun 25 päiväksi 1961 klo 18.30.

2 § Päätettiin kalustojärjestelyistä, jolloin m.m. kahvipöydän ja kutsuvieraspöydän sijoitusaiheutti vilkkaan mielipiteiden vaihdon.

3 § Sovittiin Einar Vierulan muotokuvan sijoituspaikasta holhoushuoneeseen.

4 § Lyötiin lukkoon kokouksen aikataulu, jonka mukaan ns. virallinen osa alkaa klo 18.30 ja juhlaosa klo 19.30.

5 § Todettiin kiitoksella puheenjohtajan ilmoitus, että rouva Ellen Havasaran on lupautunut huolehtimaan juhlan kahvitarjoilusta leivonnaisia myöten. Hänen anomukseen päätettiin pyytää neiti Lempi Suokas.

6 § Toukokuun arpajaisten arvonnassa tarvittavat arpaliput lupasi valmistaa Yrjö Suuronen.

7 § Keskusteltiin kokoukselle esitettävistä asioista. Puh.johtaja luki laatimansa julkilausuman jätepaperikysymyksestä, jonka "taakse" toimikunta lupasi asettaa.

Ajatusta Suvirantaan tehtävästä viikonloppuneuvottelusta pidettiin käyttökelpoisena. Päätettiin kysyä kokouksen kannatusta.

8 § Nautittiin Raimo Havasaran tarjoamat kahvit, jolloin samalla tutustuttiin ennakolta tulevan juhlakokouksen kahvipöydän antimiin. Kokous todettiin päättyneeksi kello 20.45. 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston kokouksesta, joka pidettiin postikonttorilla toukokuun 25 päivänä 1961 alkaen klo 18.30

 

Läsnä oli 12 osaston jäsentä. Puheenjohtajana toimi Raimo Havasara ja sihteerinä Matti Laine.

 

1 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tark. valittiin B. Laitinen ja Leo Savolainen.

 

2 § Puheenjohtajan aloitettua koko talven ajan vireillä olleen joutopaperikysymyksen nykyvaiheita kuvaavia asioita, päätettiin yksimieliseti yhtyä toimikunnan ehdottamaan pillilausumaan, johon edelleen saattaminen jätettiin puheenjohtajan huoleksi.

 

3 § Teuvo Muona kehitti Suvirannan retken liittyviä matkakustannuksia, jotka vaihtelevat 490-870 markkaan henkilöä kohden riippuen mukaan lähtijäin lukumäärästä. Asiasta päätettiin suorittaa jäsenistön keskuudessa mielipidetutkimus, jolloin otettaisiin selville myös sopiva ajankohta, joka onkin asian kipein puoli.

 

4 § Kun välittömästi eli klo 19.30 alkaneesta juhlakokouksesta on yksilökohtainen selostus valokuvineen Postimies-lehden 6-7 numerossa, niin tilaisuudesta ei ole tässä yhteydessä tarpeellista enempää mainita. Todettakoon vain, että siltä onnistui kaikin puolin erinomaisesti, joten toimikunnan viikkoja kestänyt anomus tuli siten hyvin palkituksi.

 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan kokouksesta, joka pidettiin konttorin lähtevän arvopostostin osastolla toukokuun 29 päivänä 1961, klo 13.30

 

Saapuvilla olivat Raimo Havasara, Yrjö Suuronen, Teuvo Muona, Matti Ojala, Matti Laine, Pertti ja Pekka Karjalainen sekä Oiva Alho. Puhetta johti Raimo Havasara.

 

1 § Keskusteltiin Kouvolan postimiesten kesäarpajaisiin liittyvistä kysymyksistä.

 

2 § Päätettiin arpojen lukumääräksi 300 kpl a 100:-, eli arpojen bruttosummaksi 30.000:-.

 

3 § Arvonta päätettiin toimeenpanne tulevan elokuun viimeisellä viikolla.

 

4 § Arpalippujen painatustyön järjestäminen jätettiin Pertti Karjalaisen huoleksi.

 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston kokouksesta postikonttorilla 29 päivänä 1961, alkaen klo 18.30

 

Saapuvilla oli 14 osaston jäsentä. Puhetta johti R. Havasara.

 

1 § Osaston puheenjohtaja R. Havasara toivotti Kuusankosken osaston puheenjohtajan Unto Kajanderin ja Voikkaan osaston puheenjohtajana Eino Antilan samoinkuin osaston kunniapuheenjohtajan Einar Vierulan sekä osaston jäsenet tervetulleeksi ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

 

2 § Kokouksen sihteeriksi valittiin Teuvo Muona.

 

3 § Puheenjohtaja luki Joensuun Matkapostimiesosaston lähettämän kirjeen ja siihen liittyvän julkilausuman, jolle mainittu osasto toivoi kannatusta. Kirjeen laatijat katsoivat liittoneuvoston ylittäneen valtuutensa järjestäessään Postimiesliiton liittymisen vastaperustettuun Virkamiesten yhteisjärjestöön. Samoin luettiin liittotoimikunnalta saapunut kirje, jossa puolestaan tähdennettiin uuteen keskusjärjestöön liittymisen tarpeellisuutta. Vielä luettiin eräiden pääkaupungin sanomalehtien "VY-jupakan" tiimoilta laatimia kirjoituksia.

 

4 § Käytetyissä puheenvuoroissa todettiin Joensuun matkapostimiesten julkilausuma turhanpäiväiseksi intoiluksi, eikä se antanutkaan aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

5 § Sensijaan katsottiin osaston yksimielisesti hyväksyvän liittoneuvoston toimenpiteet, sillä käytetyissä puhjeenvuoroissa ilmeni vakaa usko siihen, että Virkamiesten Yhteisjärjestöön liittymisellä voidaan myös Postimiesliiton jäsenkunnan edut parhaiten turvata niin parast'aikaa käytävissä palkkaneuvotteluissa kuin kaikkinaisessa toiminnassa vastaisuudessakin.

 

6 § Rantapalstan ja kesämökin hankinnan rahoittamiseksi toimeenpantujen kaksien arpajaisten antama tuotto, yhteensä lähes 40.000 mk, päätettiin toistaiseksi sijoittaa osaston pankkitalletustilille. K.o. varojen mahdollisesta luovuttamisesta Kouvolan plk:n kesäkotiyhdistyksen käyttöön päätetään myöhemmin.

 

7 § Kiittäen jäsenistöä asiallisista puheenvuoroista katsoi puheenjohtaja kokouksen viralliselta osaltaan päättyneeksi.

 

8 § Ylikonstaapeli Aimo Mäkisen valvonnassa suoritetussa Kouvolan postimiesten kesäarpajaisten arvontatoimituksessa jakaantuivat voitot seuraavasti: vaahtokumipatja nolle 78, silkkitäkki 273, matkahuopa 122, puutarhatuoli 238, tikkapeli 15, Uuden Suomen vuosikerta 147 ja makeispakkaus 213. Voitot on perittävissä 30.11.-61 mennessä.

 

 

9 § Johtaja Vesa Harsin esittämänä nähtiin lyhytfilmit Singapor, Englanti urheilee, New York:n valtio, Avaruusmies Allan Shepardin lähtö ja Berlin-kahtia jaettu kaupunki.

 

10 § Puheenjohtajan toivomukseen, että johtaja Harsi olisi vastaisuudessakin saatavissa elokuvanäytämön pitäjäksi, saatiin myönteinen vastaus.

 


 

Saapuvilla oli seitsemän osaston jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Havasara.

 

1 § Toivotettuaan osanottajat tervetulleeksi, selosti puheenjohtaja yksityiskohtaisesti päivän polttavaksi aiheeksi muodostunutta mopokysymystä. Mainittuaan, että kokouksesta on tarkoitus lähettää mopoasian merkeissä julkilausuma postiosastolle, toivoi hän tämän vuoksi kokouksessa asiallisia ja neuvoja antavia puheenvuoroja.

 

2 § Autonkuljettaja Kalervo Mettälä katsoi, että siinä tapauksessa, että mopolla todellakin joudutaan suorittamaan 24-26 km pituinen postinkuljetusreitti Kouvola - Kuusankoski - Voikkaa - Kouvola tarvitaan ainakin seuraavat suojavälineet: turkissuojapuku, sadesuojapuku, saappaat, nahkakäsineet, nahkapäähine, kutakin kahta eri kokoa.

Hän oli sitä mieltä, että kieltäydytään jyrkästi mopedilla ajosta, koska konttorilla on autoja tähän tarkoitukseen käytettävissä ja niiden käyttökin tulee vielä taloudellisestikin edullisemmaksi.

 

3 § Muissa käytetyissä puheenvuoroissa tuotiin esille m.m. seuraavia seikkoja:

1) hienorakenteisena ajoneuvona, mopedi tuskin tulisi pitkään kestämään eri ajajien käytössä, koska n.s. pikamiehen polkupyöräkään ei ole pysynyt käyttökunnossa.

2) mopedilla ajo vilkkaastiliikennöidyllä tiellä edellyttää ajoneuvon hyvää hallintaa ja liikennesääntöjen tarkkaa tuhtemista, jotka taidot ja tiedot ovat useimmille mopovuorossa joutuville varsin hatarat.

3) jäisellä talvikelillä on mopolla ajo jopa hengenvaarallistakin,

4) kylmänä vuodenaikana suureksi vaaraksi terveydelle.

5) sitäpaitsi p.o. linja on katsottava liian pitkäksi mopediajoa varten.

 

4 § Kokous katsoi, että jos mopedi on pakko vastaanottaa, soveltuu se parhaiten paikallisluontoiseen ajoon kuten pikalähetysten perilletoimittamiseen ja kirjelaatikoitten tyhjennyskierroksilla käytettäväksi.

 

5 § Puheenjohtaja luki laatimansa julkilausumaluonnoksen, jonka kokous sellaisenaan hyväksyi nimissään edelleen toimitettavaksi.

 

6 § Yksimielisyyden hengessä pidetty kokous katsottiin tämän jälkeen päättyneeksi samalla kun jäätiin jännityksellä odottamaan miten asia alkaa kehittyä.

 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston kokouksesta, joka pidettiin postikonttorilla syyskuun 23 p:nä 1961, alkaen klo 13.15

 

Saapuvilla oli 25 osaston jäsentä sekä apulaiskonttorinhoitaja Olavi Rastas. Puheenjohtajana toimi Raimo Havasara.

 

1 § Puheenjohtaja selosti mopedikysymyksessä saman päivän aamuna syntynyttä tilannetta mainitsemalla m.m. että, apul. konttorinhoitaja O. Rastas oli postiosaston pyynnöstä joutunut puhelimitse hakemaan osastomme julkilausuman, johon välittömästi vastauksena ilmoitettiin, ettei tehtyä päätöstä tulla muuttamaan.

 

2 § Yrjö Suuronen luki julkilausuman tekstin, jotta se olisi tullut myös niitten tietoon, jotka eivät olleet edellisessä kokouksessa läsnä.

 

3 § Välittömästi tämän jälkeen kaikki ne, jotka julkilausuman sisällön hyväksyivät, vahvistivat sen allekirjoituksellaan. Todettakoon, että jokainen läsnäolija (= osaston jäsen) kirjoitti nimensä julkilausunnon alle.

 

4 § Kun oli tiedossa, että johtaja A. Uotila tulee lähipäivien aikana vierailemaan Kouvolassa, päätettiin ottaa häneen neuvottelukosketus, mikäli siihen tilaisuus tarjoutuu. Osaston lähetystöön valittiin puh.johtaja Raimo Havasara, varapuh.johtaja Yrjö Suuronen, luottamusmies Matti Ojala ja autonkuljettaja Kalervo Mettälä.

Neuvottelijoille annettiin evästykseksi erikoisesti terveydellisten haittojen esille tuominen.

 

5 § Apul. kontt.hoitaja Rastaan lausunnosta ilmeni, että mopedisuunnitelma oli tullut yllätyksenä konttorinjohdolle kuin myös postitarkastajalle, jotka molemmat olivat esittäneet autokuljetuksen järjestämistä.

 

6 § Siinä tapauksessa, että johtaja Uotilan kanssa käytävä neuvottelu ei johtaisi toivottuun tulokseen, päätettiin mopokysymyksen ratkaisun voiminen jättää Postimiesliiton tehtäväksi.

 

Johtaja Armas Uotila saapuikin Kouvolaan syyskuun 25 päivänä 1961, jolloin puheenjohtaja Raimo Havasara joutui toisten estyneenä ollessa yksin edustamaan osastoa konttorinhoitajan kansliassa pidetyssä neuvottelussa, jossa oli saapuvilla myös postitarkastaja A.O. Pakarinen, sekä konttorinhoitajat Y. Pöyhönen ja O. Rastas. Johtaja Uotila suhtautui esitykseemme ymmärtäväisesti, ehkä siksi, että läsnäolleet paikalliset postiviranomaiset asettuivat osastomme esityksen taakse. Keskustelun tuloksena johtaja Uotila ilmoitti ottavansa asian uudelleen käsiteltäväksi postiosastolla ja ilmoittavansa tällöin tapahtuvasta ratkaisusta jo parin viikon sisällä. Samalla hän toivoi, että Kuusankosken ajo tämän aikana kaikesta huolimatta suoritetaan kunnolla, jonka postimiehet puolestaan olivat valmiit lupaamaan.

Käydessään jälleen lokakuun 31 päivänä -61 Kouvolassa otti johtaja A. Uotila yhteyden osaston puheenjkohtajaan ilmoittaen, että postiosasto tulee tällä päivämäärällä peruuttamaan aikaisemman päätöksensä mopedin käyttämisestä Kuusankosken ajossa. Paikalliseen sopivaksi katsottuun ajoon on mopedia Kouvolassa sensijaan edelleen käytetetävä. Tämän suullisesti annetun päätöksen todistajina olivat johtaja O. Saloila, postitarkastaja A.O. Pakarinen, konttorinhoitaja Y. Pöyhönen ja apulaiskonttorinhoitaja O. Rastas.

Visainen mopojuttu oli näin ollen johtanut osastomme täysin tyydyttävään ratkaisuun.

 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston toimikunnan kokouksesta, joka pidettiin postikonttorilla lokakuun 23 päivänä 1961 klo 18.30

 

Saapuvilla olivat R. Havasara, T. Muona, M. Ojala ja M. Laine. Puheenjohtajana toimi R. Havasara.

 

1 § Käsiteltiin ja hyväksyttiin "Toukokuun arpajaisten" ja "Kesäarpajaisten" lopputilitykset, jolloin todettiin niiden tuottaneen osastolle puhtaana voittona 000000 markkaa. Samoin käsiteltiin ja hyväksyttiin joukko juoksevista menoista kertyneitä laskuja.

 

2 § Päätettiin antaa osaston varoista Kesäkotiyhdistykselle lyhytaikainen laina siinä tapauksessa, että kioskin kassasta ei löydy tarpeeksi varoja laskujen maksamiseen. V.m. yhdistys sitoutui samalla suorittamaan lainaussumman heti takaisin, kun siihen on mahdolisuus.

 

3 § Ilmoitusasiana todettiin, että puheenjohtaja Paavo Markkola saapuu Kouvolaan kuluvan kuun 25 p:nä pitääkseen osastomme jäsenille ajankohtaisia aiheita käsittelevän tiedotustilaisuuden.

 

4 § Tiedotustilaisuuden osanottajille päätettiin tarjota kahvit

osaston kustannuksella. Niin ikään päätettiin myöntää puheenjohtaja Markkolan ylöspitoa varten 2000:- suuruinen rahasumma.

 

5 § Kouvolan Työväenlaulajat r.y:n lähettämään rahankeräysanomukseen päätettiin suhtautua torjuvasti, koska kuoron tarpeellisuudesta ei oltu täysin vakuuttuneita. Samalla todettiin, että osaston jäsenten musikaaliset harrastukset kohdistuvat jo entuudestaan Kouvolan Mieskuoroon, Kouvolan Lauluun ja Kouvolan Kirkkokuoroon sekä postimiesten omaan rahoitettuun kvartettiin. Kuluneen vuoden aikana toimeen pannut lukuisat rahankeräykset olivat jo liiaksikin rasittaneet jäsenistöä.

 

6 § Päätettiin ottaa yhteys konttorinjohtoon joulutöiden järjestelyn merkeissä.

 

*

 

Postimiesliiton puheenjohtaja Paavo Markkola piti osastomme jäsenille lokakuun 25 päivänä 1961 tiedotustilaisuuden, joka pidettiin postikonttorilla alkaen klo 19.00. Saapuvilla oli alun kolmattakymmentä osaston jäsentä, joukossa myös eläkemiehet Emil Loikala ja Einar Vierula.

Toivotettuaan liiton puheenjohtajan tervetulleeksi Kouvolaan, selosti Raimo Havasara osaston toimintaa kuluvan vuoden osalta kosketellen tällöin m.m. osaston Plh:lle tekemää esitystä lastauspalkkion myöntämisestä joutopaperin käsittelyyn osallistuville konttorin postimiehille, joka esitys ei ollut johtanut toivottuun tulokseen.

Samoin hän kosketteli syyskesällä yllättäen esiintullutta "mopojuttua", jonka johdosta osasto oli niinikään kirjelmällä kääntynyt Plh:n puoleen. Puhuja toivoi liiton taholta toimenpiteitä asioiden saattamiseksi myönteiseen päätökseen. Samalla osaston puheenjohtaja käytti tilaisuutta hyväkseen lausumalla kiitokset Emil Loikalalle myönnetyn hopeisen ansiomerkin johdosta.

Kahvitarjoilua seurannut puheenjohtaja Markkolan tilannekatsaus sisälsi monia ajankohtaisia asioita. Keskeisimpänä oli luonnollisesti palkkauskysymys kuin myös Postimiesliiton liittyminen uuteen Virkamiesten Yhteisjärjestöön. Keskustelua aiheutti myös ryhmäristisiteet ja virkapukujen uusi tilausjärjestelmä. Puheenjohtajan lähinnä VY-kysymyksen johdosta esittämään mielipidetiedusteluun annettiin yksimielinen vakuutus, että Kouvolan osasto tulee antamaan kaiken tukensa niille pyrkimyksille, joilla pyritään turvaamaan postimieskunnan edut.

Tilaisuuden päätyttyä osoitti osasto vieraanvaraisuuttaan Asemaravintolan uusissa suojissa.

 

 

Pöytäkirja kantopuolen postimiehille järjestetystä neuvottelutilaisuudesta, joka pidettiin postikonttorilla marrask. 21 p:nä 1961 alkaen klo 15.00

 

Saapuvilla olivat kaikki postinkantajat, osa toimikunnan jäsenistä ja esimies. Puheenjohtajana toimi Raimo Havasara.

 

1 § Puheenjohtaja selosti ryhmäristisiteistä ja osoitteettomista sanomalehdistä voimassa olevia määräyksiä ja niihin sisältyviä sopimuksia kantopalkkioista. Tällöin käsiteltiin yksityiskohtaisesti Plh:n ja Postimiesliiton välillä 12.9. -60 tehtyä sopimusta, joka koskee korvauksen maksamista ryhmäristisiteiden jakelusta. Samoin käytiin läpi 9.10. -59 annettu sanomalehtiasetuksen muutos, joka tekee mahdolliseksi osoitteettomien sanomalehtien postissa kuljettamisen.

Käydyssä keskustelussa todettiin monien epäselvien seikkojen saaneen valaistusta, mutta en lähetyksistä suoritettava korvaus todettiin jokatapauksessa mitättömän vähäiseksi.

 

Pöytäkirja SPL:n Kuvolan osaston toimikunnan kokouksesta, joka pidettiin vaihtomiesten kahvihuoneessa marraskuun 30 p:nä -61 alkaen klo 1.15

 

Saapuvilla olivat Yrjö Suuronen, Teuvo Muona, Reijo Oksanen, Oiva Alho ja Raimo Havasara, joka johti puhetta.

 

1 § Hyväksyttiin osaston uusiksi jäseniksi 1.12. lukien Kari Karsikas, Pekka Kiilavirta, Pertti Leinonen, Reino Nieminen ja Raimo Saarinen.

 

2 § Merkittiin pöytäkirjaan Alpo Laurilan siirtyminen Helsingin

osastosta takaisin Kouvolan osastoon samoin 1.12. lukien.

 

3 § Päätettiin lähettää enintään 100 kpl joulutervehdyksiä kiitollisuuden osoituksena niille henkilöille ja liikelaitoksille, jotka kuluvan vuoden aikana olivat osoittaneet erityistäm myötämielisyyttä postimiesten yhdistystoimintaa kohtaan.

 

4 § Päätettiin tilata liiton taskukalenterit joululahjaksi Emil Loikalalle ja Einar Vierulalle.

 

5 § Todettiin Kalervo Mettälän lyhentäneen velkaansa 20.000 markalla. Korkojen laskeminen annettiin Matti Ojalan ja Matti Laineen toimeksi.

 

6 § Merkittiin tiedoksi Veikko Kaarannon ilmoitus osastosta eroamisesta. Raimo Havasaran ja Teuvo Muonan tehtäväksi annettiin kuitenkin keskustella asiasta Kaarannon kanssa.

 

7 § Kesäarpajaisten perimättä jääneet voittoesineet (matkahuopa, puutarhatuoli ja tikkapeli) päätettiin muuttaa rahaksi jollakin sopivalla tavalla, esim. huutokaupan muodossa.

 

8 § Päätettiin ottaa selvää automiesten ruuhkatuntiasiasta ja Kuusankosken ajosta suoritettavasta päivärahasta.

 

9 § Puheenjohtajan ehdotus mietelauseiden kiinnittämisestä kokoushuoneen ja työsalien seinälle jätettiin toistaiseksi avoimeksi.

 

Pöytäkirja SPL:n Kouvolan osaston kokouksesta, joka pidettiin neuvottelutilaisuuden luontoisena postikonttorilla joulukuun 12 päivänä -61 alkaen klo 18.00

 

Läsnä oli 13 osaston jäsentä ja konttorinjohtoa edusti tilaisuudessa apul. kontt.hoit. O. Rastas. Puheenjoht. toimi Raimo Havasara.

 

1 § Liiton kiertokirjeiden no 45/61 ja 32/61 pohjalla esitti

puheenjoht. esitti alustuksen kuoppakorotuksen yhteydessä perustetuista uusista postimiesviroista ja valtion vuoden 1962 talousarvioon sisältyvistä suunnitelmista viidenkymmenen autonkuljettajan toimen vakinaistamiseksi. Virkoja koskevat muutokset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan myös Kouvolan konttorin postimies- ja autonkuljettajavirkoihin.

 

2 § Yksimielisesti todettiin, että konttorin johdon on syytä viivyttelemättä tehdä niitä koskeva esitys Plh:lle ja toisaalta SPL:n Kouvolan osaston vastaavanlainen esitys Postimiesliitolle.

 

3 §

Apulalaiskontt. hoit. O. Rastaan ehdotuksesta käsiteltiin ensimmäiseksi autonkuljettajain vakinaistamiskysymystä ja päätettiin esittää konttorin yhden ylimääräisen autonkuljettajan vakinaistamista.

 

4 § 4 pl. postimiesten esimiehen virkoja päätettiin anoa kaksi,

vaikka prosentuaalinen suhdeluku edellytti 0,9 eli yhtä em. virkaa.

 

5 § Ylipostimiehen virkoja päätettiin anoa kaksi, vaikka prosentuaalinen suhdeluku edellytti 1,2 eli yhtä ylipostimiehen virkaa.

 

6 § Postimies-yp virkoja päätettiin anoa kymmenen, vaikka prosentuaalinen suhdeluku edellytti 9,3 eli yhdeksää postimies-yp virkaa.

 

7 § Raimo Havasara luki laatimansa yksityiskohtaisen esitysluonnoksen, joka päätettiin osaston nimissä lähettää liittotoimikunnan tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten.

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com